Slunce ve Střelci

18.11.2023

22.11. 2024 v 15h03 vstupuje Slunce do ohnivého znamení Střelce a v tomto znamení setrvá do 22.12. do 4h27

Zatímco Štír je vždy hluboce zaujatý, vášnivý a velmi připoutaný k čemukoli a komukoliv s kým toto zaujetí souvisí, Střelec raději přistupuje k věcem s větší bezstarostností, neboť potřebuje prostor a svobodu k tomu, aby se mohl toulat a objevovat. Průzkum a dobývání jsou pro Střelce klíčové záležitosti , protože neustále touží dělat pokroky a jít stále dál. Střelec má v sobě ducha nomádství či tuláctví a může být spojován s tím, že ze všech znamení zvěrokruhu má nejširší škálu zájmů.

Střelec vyzařuje veškerou víru, optimismus a důvěru, která Štírovi připadá tak prchavá. Extrovertnější a žoviálnější Střelci mají často divokou a nespoutanou povahu a jsou náchylní přehnaně reagovat a gestikulovat. Umějí docenit legraci a dokážou šířit radost. Střelec, jemuž vládne Jupiter, a který má srdce hráče (a často je jím i ve skutečnosti), je alergický na to, brát věci moc vážně. Díky tomu, že je energický, podnikavý a rád riskuje, trpí jen výjimečně dlouhodobou beznadějí, bývá dobromyslný, velkorysý a smířlivý. Typický Střelec má poté, co mu život uštědří kopanec, dar rychle se vzpamatovat a začít znovu. Přehnané reakce nicméně naznačují, že se nejedná zrovna o nejmírnější znamení. Lidé, kteří s tímto znamením silně rezonují, mohou postrádat jemnost a být naprosto neohrabaní, mezi vlastnosti Střelce patří lehkomyslnost, nedbalost a nedisciplinovanost. Obchody pro kutily jsou plné amatérů, kteří podceňují dovednosti nutné k dosažení daného cíle, avšak díky své víře a entuziasmu jsou přesvědčeni, že vše zvládnou (tato neochvějná víra často napomůže že danou věc nakonec opravdu zvládnou). Pouze Střelec uvěří tomu, že dokončit dílo je skutečně tak snadné, jak se nás snaží přesvědčit různé propagační akce O upřímném, otevřeném, poctivém a čestném Střelci je také dobře známo, že trpí syndromem "co na srdci, to na jazyku". Jinými slovy je toto znamení proslavené další nemotorností- čas od času naprostým nedostatkem taktu

Zatímco Štír se zabýval hloubkami, Střelce více přitahují šíře. Mezi dary Střelcova životního stylu patří šíře porozumění a široké zájmy. Střelec je vždy přitahován velkými podívanými a nesnáší cokoliv malého, a to včetně lidí, které považuje za úzkoprsé či skoupé. Střelec má dar zachytit ducha věcí. Lidé, u nichž se toto znamení výrazně projevuje, jsou obvykle obdařeni schopností dobrat se jádra věcí, avšak není jim po chuti zaobírat se omezenějšími úkoly, například zabředáváním do detailů. Střelec nesnáší žádná omezení, neboť omezení brání v provádění průzkumů. Pro Střelce je nejhorším druhem omezování jakýkoliv pojem spojený s dospělostí: emocionální vazby, zodpovědnost, povinnosti. Se svým protikladným znamením, Blíženci, sdílí společnou nechuť k dospívání.

Zájmy Střelce se týkají budoucnosti, růstu, morálky. Orientace na budoucnost se může projevovat v zájmu o módu a další společenské trendy a patrně i snahou být trendy. Mnoho Střelců navíc přitahuje novoty. Spolu se svým protikladem, Blíženci, se dokáže (ač dočasně) zaseknout na každém vrtochu či rozmaru, který právě letí. Orientace na budoucnost se případně může projevovat jako zájem o vzdělání a mládež (tvůrce budoucnosti). Zabývá se rovněž otázkami, co je dobré a co naopak špatné. Někteří lidé se silně akcentovaným Střelcem mohou tíhnout k moralizování a licoměrnosti, nicméně většina z nich se bude zabývat tím, co je správné, etické a morální.

Orientace na budoucnost a schopnost proniknout k jádru věci spojená s entusiasmem obdařuje Střelce talentem zabývat se učením, vzděláváním, obchodem, cestováním, politikou či náboženstvím a filosofií. Poslední dvě oblasti zmiňuji kvůli tomu, že se na úrovni Střelce v rámci postupu zvěrokruhu objevuje zájem o poznání principů společnosti a její víry.

Člověk střeleckého typu dokáže být mentálně velmi aktivní. Bezpochyby v něm dlí potřeba pokrýt velké vzdálenosti, a to jak fyzicky, tak mentálně. Střelec je znamení spojované s cestováním. Často jsou mu připisovány sportovní aktivity (pokud se nachází v dominantním postavení Mars). Střelec má rád otevřené prostory a cení si prostoru, svobody a širých ploch, a to opět jak fyzicky ,tak mentálně. Fyzicky se Střelec cítí méně pohodlně v přelidněných domech a zemích. Za všech okolností má Střelec rád otevřenost. Rovněž emocionálně se mu líbí prostor, nemá rád pouta a spolu s ostatními proměnlivými znameními (k nimž patří i Blíženci, Panna a Ryby) se obává přílišných závazků

Typický Střelec se nezaobírá přítomností, ale vždy sleduje dlouhodobý cíl, neboť cokoliv blízkého považuje za nudné, a z toho důvodu to přehlíží. Z psychologického hlediska je Střelec dalekozraký, neboť je schopen vidět velmi daleko, avšak nedokáže (či nechce) vidět věci, které jsou nadosah. Střelci jsou také naivní v emocionálních záležitostech- nejspíš je tomu tak proto, že mají sklon vyhýbat se zapojování do těch oblastí života, v nichž hrozí riziko, že je něco skolí- jedná se o znamení, které chce za každou cenu stát vzpřímeně. Motivy ostatních lidí (a často dokonce i jejich vlastní) jsou pro ně zemí nepoznanou. Kvůli jejich vlastní specifické životní orientaci jim často budou připadat trápení a starosti ostatních jako příliš banální, aby si z nich někdo dělal těžkou hlavu. Na druhou stranu je Střelec znamením náchylným k přehánění a část horoskopu, v níž se právě toto znamení nalézá, nám často nabízí informace o tom, kde může daný jedinec zveličovat situaci. Tak jako Panna je spojována se vším drobným, minimálním a malým, Střelec zahrnuje vše, co je veliké a maximální.

Pro typické Střelce je obtížné plnit termíny - nadmíru optimisticky totiž věří, že se jim do života podaří nacpat mnohem víc, než je to ve skutečnosti možné. Z toho důvodu často přicházejí na schůzky pozdě a věci, o nichž věřili, že je dokončí ještě dnes, odkládají na druhý den. Ve shodě se svou temperamentní povahou a ušlechtilým Jupiterovým panováním je Střelec obvykle požehnán v nějaké věci velkým entuziasmem. Takové nadšení může být velmi inspirativní a povznášející, může však působit i nevhodně - záleží na okolnostech i pohledu na svět vnějšího, nestřeleckého pozorovatele

Pod vládu Střelce co se týče fyzického těla spadají boky a stehna. Pro některé to budou zranitelné oblasti (existuje zde sklon k revmatismu, artritidě a ischiasu), zatímco jiné budou fyzicky nápadní svou silou či plnými proporcemi v této části těla.

Planety ve Střelci jsou v nejlepším případě nakaženy radostí, nadšením a velkorysostí, i kdyby se měly projevovat velikášsky či přehnaně. V nejhorší případě má Střelec sklon propůjčovat psychologii dané planety lhostejnost, lajdáctví či nedisciplinovanost. Merkur, Mars a dokonce i Saturn ve Střelci mohou občas působit nadutě, panovačně a dokonce licoměrně.

Střelec na hrotu domu – skrze aktivity daného domu často vstupují do života cizinci, cesty či cizí země. Nachází-li se Střelec na hrotu 4.domu, mohl by člověk žít v zahraničí, v 8.domě by Střelci mohli do zahraničí investovat, na hrotu 11.domu by se mohli těšit ze svých zahraničních přátel atd. Snad kvůli panování Jupitera nezřídka bývají lidé s ohledem na aktivity Střelcova domu v této oblasti šťastní. Může se zároveň jednat o oblast zralou pro přehánění či velkorysost- v tom případě může být pro objasnění situace klíčová pozice a okolnosti Jupitera

Střelec je hravý. Jako by se nacházel v tom stádiu alchymistického procesu, kde těžká práce je už za ním a čeká ho jen radost ze spontánního růstu. V knize Alchemy (Alchymie) hovoří Marie Louise von Franz o střetu vzájemně neslučitelných sil nevědomí a vědomí, po němž nastává míruplný stabilizovaný stav, který přirovnává k dítěti hrajícímu si v překrásné zahradě. Lidé narozeni v archetypu Střelce - se Sluncem ve Střelci, Střelcem na Ascendentu, nebo s dobře postaveným Jupiterem (vládce Střelce) v horoskopu v sobě mají právě takový hravý přístup k životu a očekávají, že se jim budou dít samé dobré věci. Díky tomuto postoji k sobě přitahují pozitivní zkušenosti. Ve srovnání s těžkou prací ve stadiu Štíra (znamení jež předchází znamení Střelce) a hledáním pravdy v hlubinách nevědomí, se zkušenosti devátého znamení vskutku velice podobají obrazu hravého dítěte v rajské zahradě. Číslo devět znamená dokončení, dokonalost, čistotu myšlení. Devítka byla nejvyšším číslem pythagorejců a Řeků.

Symbolem archetypu Střelce je šíp. Nejdůležitější klíčové slovo, které se začínající student astrologie učí ve spojení se Střelcem je přímost (v řeči). Tato přímočarost bývá, stejně jako šíp, ostře zahrocená. Někdy je to zábavné, někdy zraňující. Avšak za stylem, jakým Střelec komunikuje, přímým jako šíp, se schovává další důležitý rys. Osoba, která je k nám přímá, je upřímná, čestná, pravdomluvná a bezelstná. Bez ohledu na okolnosti je její slovo pro ni závazné. To je ovšem čistý archetyp. Přestože Střelec očekává takové chování od ostatních a sám se podle určených pravidel snaží chovat, ne vždy záměr dotáhne do konce. Své velkomyslné sliby zpravidla nedodrží, protože jeho energie je příliš rozptýlená nebo je příliš vytížený, angažuje se v tolika projektech, že je není s to všechny dokončit. Proto jsou pro Střelce tak příhodné mýty pojednávající o umění lukostřelby. Dříve než vystřelí svůj šíp a dá někomu slib, musí tento archetyp zdokonalovat koncentraci a soustředění na vytčený cíl

Ve starověkém Řecku, Indii a Japonsku byla lukostřelba uznávanou psychologickou a duchovní disciplínou. Student v ní rozvíjel trpělivost a přítomnost mysli, ale co je snad nejdůležitější, učil se plynout s děním- s procesem vypuštění šípu k cíli. Při tomto pohybu splynula mysl a tělo lukostřelce s lukem, šípem, pohybem a cílem. Umění lukostřelby bylo proto ve starověku uměním sebeovládání. Teprve tehdy byl dědic trůnu považován za hodna vlády nad královstvím, když zvítězil a stal se mistrem v lukostřelecké soutěži. Pakliže se Střelec chce stát vládcem svého života, musí se především učit sebeovládání, koncentraci a soustředění.

Svou přesvědčenou vírou v budoucnost, ve veliké a významné cíle stojící před ním, je Střelec dobrým příkladem a inspirací pro znamení na protilehlém konci polaritní osy (v opozici), Blížence, a pro znamení Panny jež se nachází v kvadratuře na znamení Střelce. Ve srovnání se Střelcem bývají oba tyto Hermem (Merkurem) ovládané archetypy krátkozraké, oba zručně zvládají své řemeslo, vidí jednotlivé detaily své práce, ale v mnoha případech nedojdou za řemeslnou zručnost- ke kreativitě a radosti z inspirace, jež jim přináší přítomná chvíle, netančí bez zábran v bezuzdném tanci a neumějí vášnivě splynout s činem samotným. Znamení ovládaná Hermem (Merkurem) se příliš strachují o to, aby neudělali věcnou chybu, zatímco Střelec umí relaxovat, uvolnit se, tak jak radí zenový mistr lukostřelci, a užívá si procesu samotného. Střelci většinou říkávají: "Té mojí myšlence se nějak nedaří, ale dal jsem do toho všechno a teď na to hodlám zapomenout a pustit se do něčeho dalšího". Jak štastní by byli Blíženci a Panny, kdyby uměli problém nechat být a přesunout se dál, místo aby mentálně oživovali mrtvý nebo nedokonalý plán.

Umění lukostřelby předpokládá také jisté úpravy Střelcova vidění reality, neboť to se podobá snímku dálkovým objektivem. Střelec občas potřebuje přesnou, precizní čočku Panny nebo Blíženců, aby mohl zafixovat terč, cíl. Jeho široký pohled potřebuje zaostřit, potřebuje najít ohnisko soustředění. To je klíč k integraci 3.domu (jemuž vládnou Blíženci) a opozičního 9.domu (jemuž vládne Střelec), nebo jak říkají starší učební texty, k integraci nižší (faktické, technické) a vyšší (abstraktní) mysli.

Hlavní náplň Střelcovy životní cesty tvoří vzdělání. Je radost potkat "mistrovského lukostřelce" Střelce, který vytrval ve škole dostatečně dlouhý čas, aby vytěžil ze svého oboru maximum a naučil se třídit své myšlenky- filtrovat je nejprve ve své mysli, než je vypustí ven. Jestliže se Střelec nenaučí své velkolepé myšlenky prezentovat, bude mluvit nesmysly- a (nejen) v obchodním světě se to postaví proti němu. Střelci také mají sklon příliš zevšeobecňovat. Potřebují mentální trénink, který by je naučil myslet systematicky (obzvláště když máte ve Střelci i Merkura) a racionálně využívat svou nápaditost- musí se naučit číst konkrétní dokument, který mají před sebou (například popis práce), místo toho však většinou čtou mezi řádky nebo do něj vkládají své vlastní myšlenky.

To nás opět přivádí k otázce soustředění-k tiché koncentraci- a k praktickému a logickému živlu země. Pro člověka narozeného v archetypu Střelce mohou být přínosem jeho planety ve fixním modu (Býk, Lev, Štír, Vodnář), neboť jeho osobnost stabilizují, Saturn v silném domě (1.či 10.dům, příp. 7.a 4.dům) nebo větší počet planet v zemském znamení (v Býku, Panně nebo v Kozorohu). Nejmoudřejší Střelci, Střelci jež jsou duchovní, odvážní a také štastní, projevují ve svém každodenním životě praktickou moudrost a užívají zdravý selský rozum. Zemský živel představuje strukturu, organizační schopnosti, věrnost a zodpovědnost

Pro Střelce jsou také důležité naučit se introspekci a soucituNa jaký cíl tedy vyšší Střelec míří své šípy? Co je nejvyšší meta, které může dosáhnout? Odpověď zní: Pravda. Pravdu symbolizoval pro Řeky Zeus ve svém nejvyšším projevu a pravdou souvisí Střelcovo hledání spravedlnosti, upřímnosti, integrity a soudnosti.

Proč se přisuzuje hledání pravdy archetypu Střelce? Chceme-li najít odpověď na tuto otázku, musíme se seznámit s všemocným Diem, Římany později přejmenovaným na Jupitera. Jupiter je nejen vládcem Střelce a devátého domu, ale díky své královské, pompézní povaze je také jeho jediným vládcem. Jeho působení je tak silné, že žádná jiná planeta nemůže být v tomto znamení v povýšení. Střelec, stejně jako jeho vládce, umí být velmi ctnostný i velmi neřestný. Totéž by se dalo obecně říct o osobách narozených s Jupiterem v 9.domě nebo s Jupiterem ve Střelci.

Když se Zeus poprvé objevil v Řecku (pravděpodobně přišel z Egypta nebo z Babylónie), byl vnímán jako posvátná síla přítomnosti. Žádný umělec neměl potřebu ho ztvárnit. Vševidoucí Zeus byl všude - sídlil na vrcholcích kopců a hor, snášel se dolů jako jemný déšť nebo byl vidět na noční obloze v podobě blesku a hromu. Za bílého dne ho lidé spatřovali na nebi v pozitivních znameních, jako let orla nad hlavou, nebo prozradila jeho přítomnost náhlá změna počasí. Zeus noční oblohy představoval hrozivější sílu. Také v ohni pociťovali lidé jeho přítomnost a ochranu - zvláště v temných jeskyních na Krétě a na divokých kopcích Thessálie. V každém Střelci plane jiskra Diova posvátného ohně. Zeus a bůh Theos jsou jedním a týmž. Od slova Theos je odvozeno slovo entuziasmus, nadšení. V každém Střelci - dokonce i v těch, kteří hoří jako lesní požár, jenž se vymknul kontrole- žije čistá jiskra Diova nadšení. Mají v sobě impuls a touhu předávat tento oheň dál a dojít k cíli. Jupiter je i pro nás, podobně jako kdysi pro řeky, planeta Dobroděj. Září jasným světlem, stejně jako Venuše, která stojí v dobrodiní o malý stupínek níž. Proto ještě více oceníme klíčová slova, která Řekové Diovi přisoudili - velkorysost, vznešenost, moc, hojnost, duchovnost, důstojnost, bodrost, optimismus, spravedlnost, pravda, moudrost a další. V astrologii vidíme podobnost Jupitera také s Homérovým Diem, který je v Iliadě nazýván rádcem, vševidoucím a moudrým. To je ovšem archetypální ideál.

Zajímavé však je, že když má Jupiter v osobním horoskopu silnou pozici v domě, nemusí být zcela zvládnut a jeho chování charakterizují spíše negativní klíčová slova než pozitivní. K nim patří například arogantní, pyšný, lhostejný, přivádějící druhé do rozpaků, přehnaně optimistický, marnotratný, upovídaný, extremistický, provokativní, extravagantní, nekritický, fanatický, líný, nerozhodný, kolísavý, ješitný, pompézní, nafoukaný, oportunistický. Tato slova vystihují odvrácenou stranu archetypu Střelce.

Diův přístup ke svobodě ducha a jeho role jako ochránce společenského pořádku, jenž představuje hranice domova a osobního života, přetrvává v člověku dál a ovlivňuje postoje a životní styl mnoha osobností narozených v archetypu Střelce. Nejenže podnikají tažení proti nespravedlnosti a diskriminaci v práci a hledají cesty, jak bránit pokorné a poddajné lidi nebo oběti ve svém okolí, ale jejich partneři si často stěžují, že tato jejich oddanost velkým cílům je zpravidla odvádí od rodiny, anebo rodinu vytrhnou i s kořeny, přestěhují se a pokračují ve své křižácké výpravě jinde. Partneři Střelců mají pocit, že oddanost Střelců neosobnímu vnějšímu světu jde na úkor domova a rodinného krbu

Mnoho Střelců považuje sebe sama za urychlujícího činitele, za osobu jež stmeluje svět dohromady a jež svou prací podporuje porozumění mezi národy. Osobní touha vidět větší obraz, rozšířit svůj obzor a chuť cestovat jsou stejně tak součástí Střelcovi motivace, jako nadšená snaha "udělat ze světa lepší místo pro život"

Do archetypu Střelce spadá kromě vyššího vzdělání, cestování, spravedlnosti a smyslu pro pravdu také jedno "silné" téma - a to duchovnost. Klasické astrologické učebnice hovoří o 9.domě (oblasti jemuž Střelec vládne) jako o domě víry a náboženství. V dnešní době bychom tento dům mohli považovat spíše za dům "cesty životem". Stejně jako Zeus měl mnoho rozličných titulů a byl uctíván lidmi na mnoha úrovních chápání, tak i různé typy Střelců zažívají 9.dům na mnoha rozličných úrovních. Jednou z nich je morálka a mravnost. Etické a morální chápání víry či filosofie kterou daný člověk vyznává. 9.dům také můžeme vnímat jako oblast duchovní vize, moudrosti, náboženskou filosofii zabývající se Já , na základě které jedinec jedná v praktických životních situacích. Moudrost 9.domu je založena na citu pro pravdu. Devátý dům je třetí ohnivý dům a uzavírá ohnivý trigon, vedoucí z těla (Beran, 1.dům) přes individuální duši (Lev, 5.dům) k duchu (Střelec, 9.dům). Je to zkušenost, která jde nad náboženská dogmata, nad uhlazená nedělní kázání v kostele, nad technicky rozptýlenou myslí. Většina osobnosti narozených v archetypu Střelce zažívá pravdu raději prostřednictvím přírody, s níž chodí rozmlouvat, než aby naslouchali pravdě, kterou jim interpretují kněží. Ve Střelci a v 9.domě existuje jakási neústupnost a předpojatost, která je docela paradoxní, když vezmeme v úvahu ducha a přátelskost Jupitera. Liz Greenová tomu říká fanatismus. Francoise Gauguelin arogance. Paradox v chování jednotlivých Střelců a osob s planetami v 9.domě, stejně jako jejich tolerantní, otevřený idealismus, souvisí s jejich niterným zanícením, vytrvale bojujícím duchem tohoto archetypu samotného. V životě je ovšem velmi snadné splést si vlastní pravdu s pravdou universa

Lidé mívají ve svém zorném úhlu velmi často jakési hluché, neviditelné místo, slepý bod. V případě Střelců nebo osob s planetami v 9.domě se objevuje toto hluché téma v průběhu konverzace, kdy citují nějakou autoritativní postavu z dětství nebo z dob studií či nějaké posvátné texty jen proto, aby dali najevo, že o této konkrétní sektě, rase, politickém názoru, filosofii či náboženství nelze říci nic dobrého. 9.dům, dům životní filosofie, se může často proměnit v dům "mé filosofie", která je jediná správná, zatímco ostatní jsou mylné a falešné". Střelcovo nadšení může být slepé. Očistná práce v 9.domě musí být spojena s jupiterskou expanzí vědomí za všechnu omezenost a úzkoprsost, kterou jsem v dětství nebo kdykoli v životě vstřebali, a pokud jsou planety v 9.domě, tak i za omezenost z minulých životů. Protilátka proti tvrdohlavosti a pompéznosti stejně jako proti slepé horlivosti leží o 180°zpět po kruhu ekliptiky, v protilehlém znamení Blíženců. Hermes -Merkur, jejich vládce, pracuje spíše s fakty než s emocemi a ví, že pravda je v každé filosofii

Zdroj: Archetypy zvěrokruhu- jungíánské archetypy v praxi, Kathleen Burt , Velká kniha astrologie, Sue Tompkinsonová

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky