Astrologie - Planety

Slunce a Luna

Slunce v astrologii reprezentuje ústřední princip naší vědomé identity a seberealizace, což z něj - spolu s Lunou - činí vůbec nejvýznamnější symbolickou figuru planetárního panteonu. Zastupuje obecně mužský a otcovský princip. Symbolizuje vědomí vlastního Já, vědomí sebe sama, vědomí vlastní identity (Slunce v určitém astrologickém znamení). Tam, kde máme v horoskopu narození Slunce (ve kterém domě) tam chceme zazářit, uspět, tam nacházíme vlastní podstatu. Slunce ukazuje jak jsme vnímali vlastního otce- zkušenosti a prožitky ze vztahu s otcem promítáme do oblasti, kde Slunce stojí. Slunce je vládce Lva, proto dům, jehož hrot protíná znamení Lva určitým způsobem souvisí s domem ve kterém je samotné Slunce. Luna symbolizuje emocionální, ženský, mateřský princip. Symbolizuje naše emoce, nálady, sny, zvyky, cykličnost, přizpůsobivost a paměť.. Tam, kde máme v horoskopu narození umístěnou Lunu (ve kterém je domě) tam hledáme bezpečí, je to oblast, kde se chceme cítit dobře a chráněni . Luna má úzkou souvislost se vztahem s matkou a tudíž sem promítáme prožitky a zkušenosti, které jsme získali z tohoto vztahu.t...

Osobní planety

Osobní planety: symbolizují potenciál a energii nutnou pro vytvoření osobnosti a zvládání základních funkcí života. Potenciál těchto planet je třeba rozvíjet proto, abychom svému životu daly pevné základy. K osobním planetám se řadí obě světla -Slunce i Luna, dále Merkur, Venuše a Mars. Doba za kterou projdou zvěrokruhem je celkem krátká - "nejpomalejší" z této skupiny je Mars jež proběhne zvěrokruhem do dvou let. Slunce symbolizuje naši základní identitu, vědomí vlastního já, ego, tvůrčí, vědomou stránku osobnosti. Luna symbolizuje nevědomou, instinktivní, emocionální, mateřskou část naší osobnosti, ukazuje naše potřeby a zvyky. Merkur symbolizuje naše myšlení a způsob komunikace, Venuše schopnost a umění milovat, Animu, erotiku, to, co se nám líbí a co je nám příjemné. Mars symbolizuje pohybovou a pudovou energii, sexualitu, odvahu, bojovnost, agresi, Anima. Abychom postavili náš život na pevných základech je třeba, abychom si uvědomili sebe sama "Já jsem" (Slunce), abychom si uvědomili a přijali vlastní emoce, potřeby, pocit bezpečí, abychom přijali své dětství a vztah s matkou (Luna). Také je třeba samostatně myslet a rozvíjet schopnost komunikace s druhými (Merkur), uvědomit si, co pro mě znamená láska, jak vlastně miluji, jaký typ vztah chci mít, co vůbec chci, co se mi líbí (Venuše). A abychom získali to, co se nám líbí musíme vyvinout vůli a rozhodnost (Mars)

Tam, kde máme v horoskopu narození Merkur (ve kterém je domě), tam se nejsilněji projevuje to, jak myslíme, jaké máme názory a jaký je náš úhel pohledu na danou oblast. Pokud chceme něco v této oblasti změnit, změnu můžeme provést díky změně úhlu pohledu. Důležitá je zde také komunikace.

Tam, kde máme v horoskopu Venuši, tam se projevuje naše ženská část osobnosti, touha a potřeba milovat a být milován, touha se líbit, prožívat zde harmonii, krásu a tvůrčí či umělecký potenciál

Tam, kde máme v horoskopu narození Mars, tam se projevuje naše mužská část osobnosti, naše vůle, touha dobývat, získávat, vítězit. Zde ventiluje fyzickou energii, v negativu agresivitu, zde se projevuje i náš sexuální pud 

Společenské planety symbolizují energie a principy .které potřebujeme k tomu, abychom dokázali zaujmout a realizovat své místo ve společnosti ostatních lidí. Mezi společenské planety patří Jupiter a Saturn. Tyto planety jsou pomalejší, v jednom znamení setrvávají delší dobu - Jupiter je v jednom znamení zhruba rok a Saturn zhruba dva a půl roku. Mají tedy podobný vliv na celé ročníky. Jupiter symbolizuje expanzi duševní, duchovní (i fyzickou :)), hledání životního smyslu, optimismus. Saturn symbolizuje zodpovědnost za vlastní život, vytrvalost, houževnatost, ale i určité zábrany a bloky.

Tam, kde máme v horoskopu narození Jupiter (v domě), tam máme potřebu expandovat, tam hledáme a nacházíme štěstí a radost, tam také máme hledat hlubší smysl našeho života

Duchovní/Transpersonální planety překračují rámec jednotlivce a konfrontují nás se silami transpersonálního světa. "Mostem" mezi společenskými a duchovními planetami je Chiron, dále k duchovním planetám patří Uran, Neptun, Pluto a Prozerpina. Průchod zvěrokruhem těchto těles je dlouhý , delší dobu setrvávají tedy i v jednom znamení (Chiron cca 7 let, Uran zhruba 7 let, Neptun necelých 14 let, Pluto- díky své výstřední dráze- zůstává v jednom znamení mezi 12 až 30 lety, Prozerpina v jednom znamení setrvává cca 60 let) - ovlivňují tak celé generace. Chiron symbolizuje princip vnitřního zranění, ale také schopnost se z tohoto zranění vyléčit vlastními silami- samoléčivý potenciál. Také nás učí spojovat duši a tělo, učí nás dosahovat rovnováhy a schopnosti milovat - nejen sebe sama a jednoho určitého člověka- ale "nalaďuje nás" na vyšší princip lásky. Uran symbolizuje originalitu a svobodu, Neptun symbolizuje soucit, fantazii, intuici, vyšší schopnost bezpodmínečné lásky (miluji všechno a všechny, protože vše je jedním - tedy mnou), Pluto symbolizuje náš Stín, nevědomí, transformaci, regeneraci, vyšší vůli, Prozerpina symbolizuje "vyšší spravedlnost", touhu po dokonalosti, jde přímo do podstaty.. Hmotné i duchovní v povaze člověka je zakódována potřeba srovnávat a hodnotit věci a jevy odlišné povahy - "je to tak, nebo je to jinak". V astrologii tento princip neplatí. Každá z planet v sobě soustředí jiný astrologický princip, každý z nich je důležitý a odpovídá určité životní oblasti, z nichž žádná není nadřazena jiné. Jsme duchovní bytosti žijící v hmotném světě, ve společenství s dalšími lidmi. Duchovní planety nám neustále připomínají naše spojení s duchovním světem, společenské planety nás nabádají, abychom si našli své místo mezi ostatními lidmi a neustrnuli ve vývoji. Osobní planety nás neustále upozorňují, že žijeme v tomto hmotném světě, který jsme si dobrovolně vybrali pro získání zkušeností, a zároveň nám poskytují všechny schopnosti a energie, abychom tuto zkušenost mohli zakusit co nejlépe a také si ji patřičně užili. Nadřazování ducha nad hmotu je neblahým dědictvím, které paradoxně pochází z dob, kdy duchovní planety ještě nebyly vůbec známy Bez dovednosti osobních planet nemůžeme energie a témata společenských a duchovních planet vůbec plně pochopit a zvládnout. Analogicky tomu bychom mohli usilovat o studium na univerzitě bez znalosti čtení a psaní. Osobní planety umožňují realizovat ideje a cíle představované planetami společenskými a také pomáhají vytvořit kanály, jimiž do života pronikají nadosobní síly vesmíru představované duchovními planetami. Pokud dobře zvládneme energie osobních planet, získáme díky nim pevný základ, staneme se natolik silnými a schopnými osobnostmi, že pak dokážeme správně pochopit a začlenit do života i energie planet duchovních- ne ovšem pro své osobní cíle a výhody (k tomu právě slouží planety osobní), ale třeba pro dílo, které svým významem přesahuje rámec jednotlivce. Pokud se ale energie osobních planet využít nenaučíme, jinými slovy pokud se nestaneme schopnými a samostatnými jedinci, kteří zvládají své každodenní radosti a povinnosti a jsou pevně ukotveni v realitě, hrozí nám nebezpečí, že nás mocné transpersonální energie duchovních planet vykolejí, zahltí a my se staneme pouze bezmocnou hříčkou v jejich proudech. Planety v horoskopu jsou potenciál, který máme k dispozici, abychom mohli vytvořit a naplno prožít vlastní život.

Umístění planet v domech a znameních pak vypovídá v jakých životních oblastech a jakým způsobem můžeme tento potenciál využít. Každý člověk, každý život je jedinečný a neopakovatelný, každý horoskop nabízí víc možností, než lze prožít v jednom životě. Pozor však, abychom se neomezili jen na nápodobu životního stylu svých rodičů, příbuzných, přátel nebo nějakého idolu. Promarnili bychom tím své vlastní šance a možnosti (Zdroj: H.Tillmanová)

© 2022 Astrolog Věra ŠourkováVytvořeno službou WebnodeVytvořte si webové stránky zdarma!
© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky