Numerologie versus Astrologie

Pokud jste životní číslo 1 (Slunce) a jste narozeni ve znameních ohnivého živlu (Beran, Lev, Střelec) jste rození vůdci s pevným sebevědomím a velkou odvahou a nápaditostí. Stinná stránka může být silnější ego a tvrdohlavost. Pokud jste narozeni ve znameních vodního živlu (Rak, Štír ,Ryby) - zde je skutečná výzva naučit se sebedůvěře, samostatnosti a rozvinout vůdčí potenciál-člověku to není vlastní ale je důležité aby se vše naučil. Vodní živel je citlivý a proto zjemňuje případnou egocentričnost č.1. Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) s životním č.1 jsou vůdčí osobnosti v mentální a intelektuální sféře. V negativu mohou být hodně uzavření a cítit se nepochopeni (obzvláště Vodnář), Váhy s životním č.1 se učí jednoznačně rozhodovat. Ze zemských znamení (Býk, Panna, Kozoroh) nejlépe koresponduje se znamením Kozoroha který je sám o sobě vůdčím znamením. Jen musí dát pozor aby nebyl až příliš náročný a nekompromisní. Panna s životním č.1 asi nejvíce "zápasí", protože nemá vrozené silné sebevědomí - a č.1 učí že je třeba spoléhat se pouze na sebe. 

Životní č. 2 (Luna) nejpřirozeněji koresponduje se znameními vodního živlu ( Rak, Štír, Ryby) - ta jsou přirozeně emocionální, citová , empatická a intuitivní. Někdy těch citů však může být až příliš a mohou se jimi nechat pohltit. Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) s životním č.2 tak trochu bojují protože jsou mentální znamení a č.2 je učí používat a prožívat emoce. Nejlépe s č.2 "zacházejí" Váhy, ale v negativu mohou být až příliš nerozhodné. Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) až na Kozoroha životní č.2 využívají dobře a přirozeně. Kozoroha je ve své podstatě vůdčí a životní č.2 ho učí spolupracovat s druhými, ne je vést...Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) s životním č. 2 se učí vnímat, že musí přijímat a akceptovat i druhé lidi ve svém životě. Oheň je zaměřený na sebe a také potřebuje hodně svobodného prostoru. Životní č.2 učí ohnivá znamení odstoupit od sebe sama a vnímat sebe i svůj život nejen ze svého vlastního pohledu, ale i z pohledu druhých.

Životní č.3 (Mars) přirozeně koresponduje s ohnivými znameními (Beran, Lev, Střelec) v nichž podporuje jejich energii, sebeprosazení, touhu něčeho dosáhnout a aktivitu. Také se vzdušnými znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) si č.3 "rozumí" , podporuje jejich mentální aktivitu , intelekt a svobodymilovnost. Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) životní číslo 3 "rozpohybovává" a učí je, že život i sebe sama nemusí brát tak vážně, že se mohou v životě i bavit. Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby) mohou být s životním č. 3 až přecitlivělá, ale také to jsou velice inteligentní, zábavní a svobodní jedinci. 

Životní č.4 (Merkur) dobře koresponduje se zemskými znameními (Býk, Panna, Kozoroh) u nichž podporuje jejich zodpovědnost, stabilitu a pracovitost -ale může je až příliš "tlačit" do hmoty - je třeba aby "Zemské 4" se vědomě učili vnímat i nehmotný, duchovní svět. Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) s životním číslem 4 dobře korespondují, podporují jejich mentální stránku osobnosti, učí je stabilitě a vyrovnanosti. Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) s životním č.4 mohou tak trochu bojovat, protože nesnášejí omezování, ale 4 je učí větší praktičnosti a vytrvalosti. Praktičnosti také životní č. 4 učí i Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby) - většinou vodní znamení s životním č.4 jsou velice zodpovědní a starostliví jedinci

Životní číslo 5 (Jupiter) koresponduje s ohnivými znameními (Beran, Lev, Střelec) v nichž ještě stupňuje jejich nadšení, smysl pro radost a dobrodružství a nezávislost. Musí si však dávat pozor aby to s tou nezávislostí nepřeháněli jinak zůstanou v životě sami. Životní číslo 5 podporuje nezávislost a svobodu i u vzdušných znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) a také podporuje jejich mentální a tvůrčí aktivitu. Životní č. 5 je velice prospěšné Zemským znamením (Býk, Panna, Kozoroh), které učí "životní lehkosti" a radosti a také pružnosti a odvaze. Nezávislosti učí životní 5 také Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby) "Vodní 5" jsou více ve vztazích nezávislé než obyčejně vodní znamení bývají.

Životní číslo 6 (Venuše) přirozeně koresponduje se zemskými znamení (Býk, Panna, Kozoroh) v nichž podporuje vychutnávání si života všemi smysly (pozor na závislosti) a také větší otevřenost a láskyplnost. U Vodních znamení (Rak, Štír, Ryby) podporuje jejich citovost, láskyplnost a senzitivitu (pozor na závislost na podpoře druhých a nízkou sebedůvěru), Vzdušným znamením (Blíženci, Váhy, Vodnář) propůjčuje životní č.6 větší citlivost (schopnost se vcítit do druhého -ne mentálně pochopit) než je u vzdušných znamení obvyklé. Také podporuje jejich umělecké schopnosti . Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) jsou s životním č. 6 více otevřená potřebám druhých a mají tvůrčí nadání.

Životní číslo 7 (Saturn) podporuje zodpovědnost a také tvrdohlavost zemských znamení (Býk, Panna, Kozoroh), pozor na přílišnou přísnost jak na sebe tak na druhé, zesiluje citlivost a intuici Vodních znamení (Rak, Štír, Ryby) - "Vodní 7" musí vědomě pracovat se svým nevědomým i s emocemi aby se v nich neutápěla. Ohnivá znamení s životním číslem 7 mívají velice silnou intuici, tíhnou k mysticizmu, občas však mohou ztrácet kontakt s fyzickou realitou. Musí se taktéž učí vědomě pracovat s nevědomou složkou své osobnosti. Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) musí vědomě pracovat se svou psychikou i nevědomou složkou osobnosti, jinak jim hrozí deprese. Mají velký talent pro práci s lidmi.

Životní číslo 8 (Pluto, Uran) - životní číslo 8 přináší velkou sílu vůle a energii všem znamením. Vodní znamení s životním číslem 8 (Rak, Štír, Ryby) jsou silnější a odolnější než většina Vodních znamení s jinými životními čísly. Může se u nich projevit větší tendence emocionálně manipulovat svým okolím, k čemuž má největší dispozice znamení Štíra- ten má také v kombinaci s životní 8 silné magické schopnosti. Vodní 8 jsou také více praktičtější než většinou Vodní znamení bývají. Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec) s životním číslem 8 bývají vyloženě úspěšní a vůdčí jedinci, jen se musí naučit udržovat ve svém životě rovnováhu a naučit se více vnímat druhé lidi a jejich potřeby. Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) s životním číslem 8 mívají velké úspěchu v akademické sféře a také v humanitní sféře, jsou to vynálezci - musí se však také učit více vnímat druhé a jejich emoce. Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) bývají úspěšná v materiální a finanční sféře, v bankovnictví - musí se však učit od matérie odpoutat. Panně životní 8 prospívá protože ji učí větší sebedůvěře.

Životní číslo 9 (Neptun) přirozeně koresponduje s vodním znamením Ryb , protože tomuto znamení vládne Neptun. Jsou to mystici a duchovní učitelé. Ostatní Vodní znamení (Rak, Štír) mají silnou intuici a potřebu starat se o druhé. Všechna Vodní znamení s životním č. 9 však mohou být až příliš idealistická a ztrácet kontakt s realitou. Idealismus životní 9 sině podporuje i u ohnivých znamení (Beran, Lev, Střelec), která v kombinaci s tímto životním číslem umí zpracovat vlastní ego a pracovat pro druhé. Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář) s životním číslem 9 jsou vysoce mentální a inteligentní , mají skvělé dispozice pro akademickou práci i pro učení druhých. Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh) s životním číslem 9 jsou velice skromná a pracovitá a pomáhající. Učí a vedou druhé.


© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky