Numerologie č.2

Životní číslo (někdy také nazvané osudové) 2 

Životní číslo zjistíme když sečteme celé naše datum narození. Toto číslo ukazuje důležitý úkol našeho života, ukazuje to, co jsme se sem přišli naučit a co jsme přišli rozvíjet. Při analýze životního čísla je třeba přihlédnout především k mezisoučtu z něhož vzniká (a poté propojit s Psychickým číslem a numerologickou mřížkou)

číslo 2 přináší touhu po rovnováze, harmonii a touhu přátelit se s druhými. Osobnost pod vlivem číslo 2 se ráda sbližuje s lidmi tak, že jim dá najevo své emoce nebo s nimi mluví o tom, jak se cítí sama- jakmile se otevře a dá najevo své pocity, ostatní mohou udělat totéž

Vůči druhým lidem je tato osobnost velice vnímavá a má schopnost vcítit se. Řídí se intuicí. Někdy ji mohou zmást vlastní očekávání a přání.

Pod vlivem životního čísla 2 je člověk velice citlivý a je schopen být diplomatický. Tento člověk miluje harmonii, je vnímavý a otevřený. Umí naslouchat a upřímně ho zajímá, co mají lidé na srdci. Nerad řeší konflikty, může být přecitlivělý a emocionálně křehký. Může být i poměrně vztahovačný - důležité je nebrat si nic osobně. Dokud se to tento člověk nenaučí mívá tendenci obviňovat druhé , že mohou za to, jak se on cítí. Může být až emocionálně závislý, hledá oporu u svých nejbližších, když řeší vlastní problém bývá vůči pocitům druhých "hluchý". Osobnost pod vlivem č.2 může být i velice náladová, nerozhodná a nejistá v tom, co vlastně od života chce. Pokud chce něčeho dosáhnout může emocionálně manipulovat s druhými

Osobnost pod vlivem č. 2 hledá životní rovnováhu, harmonii a potřebuje ve svém životě vztahy - jak přátelské tak partnerské. Partner je ideální projekční plátno nevědomých a neuvědomovaných vlastností, čili skrze druhého člověk se osobnost pod vlivem č. 2 učí poznávat sebe sama. Touha být svým milovaným (milovanou) opečováván. Od vztahu tento člověk může očekávat až příliš - svými emocemi, svou pozorností a touhou po pozornosti může svůj protějšek přímo zahlcovat. Osobnost pod vlivem č.2 se musí učit být více samostatnější

Sdílení života s blízkým člověkem dává osobnosti pod vlivem č.2 pokusit se o sblížení i v jiných než emocionálních rovinách- v rovině fyzické, mentální i spirituální

Osobnost pod vlivem č. 2 potřebuje aby se jí milovaný člověk často dotýkal, objímal.

Osobnost pod vlivem č. 2 měla v dětství pravděpodobně velice silnou (či komplikovanou) vazbu s matkou. Vztah s matkou silně ovlivňuje všechny vztahy.

Na fyzické rovině může být osobnost pod vlivem č. 2 náchylná k hormonální nerovnováze, může trpět nespavostí, bronchitidou, astmatem, ekzémy či žaludečními problémy (vše souvisí s emocemi)

Profesně se osobnost pod vlivem č. 2 dobře uplatní jako terapeut, poradce, jako sociální pracovník, lékař, zdravotní sestra či učitel jógy. Tato osobnost může jít i cestou diplomacie, práva či působit v oblasti public relations

2 a její významy: diplomacie, rovnováha, klid, laskavost, spravedlnost, protiklad, proměnlivost, vnímavost

Cíl: je nutné spojit své úsilí s úsilím druhých a svou cestu naplnit realizací spolu s ostatními. Vztahy, přátelství, úspěch -to vše ve spolupráci s druhými

Vlastnosti: naslouchání druhému, trpělivost, umění diplomacie

úskalí: podřízenost, přecitlivělost, nesamostatnost, proměnlivost

Mezisoučty životního čísla 2 (čísla získaná po součtu data narození, těsně předtím než se dojde k výslednému životnímu číslu)

29/11 = 2. číslo 2 symbolizuje cit, číslo 9 moudrost. Úkolem je najít způsob jak využít svou kreativitu ve službě ostatním a spojit vše s vyšší moudrostí. S jedničkami přichází nejistota, jež se může projevit menším sebevědomím, nebo naopak kompenzací, kdy je sebevědomí příliš. Se zablokováním tvořivé energie přichází často potíže ve střevním traktu, nebo v dolní části zad. K dobrému využití svých schopností je třeba najít svou totožnost a střed svého života, ujasnit si svou závislost na ostatních lidech. Tito lidé dokáží být dobrými kamarády a věrnými spojenci, mají kouzlo osobnosti a dokáží druhé inspirovat

38/11=2. číslo 3 symbolizuje aktivitu, tvořivost, číslo 8 moc. Je třeba propojit svou kreativitu s materiálním úspěchem a vše dokázat vyjádřit přes soucit a velkorysost. Ve své podstatě silní jedinci, jejichž energie může být střídavě potlačovaná, nebo výbušná. Úkol je naučit se ovládat sám sebe a nepotlačovat materiální záležitosti č.8 tím, že se člověk vzdá moci a materiální stránky života. Osobnost jež je schopna vést druhé, se schopností se vcítit a řešit jakýkoliv problémy

47/11=2. číslo 4 symbolizuje řád a praktičnost, číslo 7 životní zkušenosti. Osobnost narozená s tímto mezisoučtem by měla propojit duševní tvořivost s praktickou stránkou života. Aby toho dosáhla, bude muset prozkoumat svůj proces růstu, překonat vrozenou nejistotu, jež může být překážkou srdečných vztahů s druhými lidmi. Tato osobnost má schopnost získat finance z mnoha zdrojů, může také pracovat v obchodě či se stát spisovatelem. K tomu ji pomáhá kombinace rozumu, analytické schopnosti a síla 4. Kontakt s přírodou a fyzické cvičení pomáhá koordinovat tělo a cit a stát nohama pevně na zemi.

20/2 = 2. číslo 2 symbolizuje cit, 0 symbolizuje duchovní oblast. Tato osobnost dokáže velmi dobře pracovat pro obecný prospěch, hlavně z vnitřní touhy pečovat o druhé. Potřebuje si ale jasně definovat rozdíl mezi službou pro ostatní a podřízeností. Vymezit hranice mezi tím z čeho má dobrý pocit a tím, co již dělat nechce. Ujasnit si kdy pomáhám a kdy se již obětuji. Tato osobnost je schopna fungovat jako řešitel problémů a prostředník jež pomáhá ostatním dosáhnout dohody. Může být skvělým diplomatem, zprostředkovatelem a vyjednavačem

Psychické číslo (den narození) 2

Psychické číslo je důležitý prvek data, je však třeba ho vnímat jako jednu z částí-další tvoří životní číslo a všechna ostatní čísla v datu. Číslo dne představuje silnou a prioritní vibraci data. Psychické číslo je naše vnitřní nastavení, jehož prostřednictvím reagujeme na životní situace

den narození 2 - Družnost: diplomatické jednání, laskavost a oddanost na prvním místě. Velká míra zdrženlivosti. Otevřenost v jednání. V negaci má 2 sklon k hádavosti a nerozhodnosti. Intuitivní, citový a laskavý člověk, vyhledávající klid a mír. Potřebuje být ve společnosti druhého člověka, má rád fyzický kontakt. Cokoli co člověk dělá, nedělá nikdy jen pro sebe.

den narození 11 - Citlivost: dvě silné jedničky se staví proti dvojce. Napětí mezi nezávislostí a soužitím v páru. Člověk leckdy ani sám sobě nerozumí. Nutností je pobývat v klidném prostředí. Občas psychická 11 razí heslo: nejlepší obranou je útok. Jedenáctka jako den narození formuje intuitivního, senzitivního, nejistého a zranitelného člověka, který miluje klid a mír. Jelikož je těžké od něj dostat přímou odpověď vyvolává občas nedorozumění. Pokud mu okolí umožní aby se ve všem rozhodoval sám/a, pak je v pohodě a přátelský. Pro svůj spokojený život potřebuje mít vedle sebe spolehlivého partnera. Ve stresu se projevuje sarkastickými, cynickými a jedovatými reakcemi. Sarkasmus se projevuje jako nutná obrana v případě, kdy je tomuto člověku vnucován jiný názor než má on sám.

den narození 20- Intuice/nerozhodnost- zvýšená citlivost, menší odolnost proti stresu. Ego potlačeno. Laskavost a lidskost a dáváním druhým je pro tohoto člověka samozřejmostí. Negativně může vyvolávat stres reakce výbušnosti a vzteku. Laskavý, chápavý a oddaný člověk jež miluje klid a harmonii. Má hojivé intuitivní schopnosti. Potřebuje pevné rodinné zázemí a špatně snáší samotu, potřebuje fyzický kontakt, trpívá nedostatkem sebedůvěry, nechá se snadno vyvést z rovnováhy, když se cítí ukřivděn tak podléhá prudkému vzteku- v důsledku tohoto chování se může objevit astma, žaludeční vředy a vysoký krevní tlak. Člověk narozený 20.dne v měsíci se musí naučit řídit se vlastní intuicí. Také je schopen přijímat ohromné množství informací - někdy neví po čem sáhnout, musí se proto naučit veškeré informace filtrovat. Pokud je v mřížce alespoň jedna 7 tak se objevuje vnitřní pnutí, zvýšená tvorba žaludečních kyselin a tendence uklidňovat se jídlem. Pomáhá klidná, meditační hudba či hudba starých mistrů

Den narození 29 -Nevyváženost - rozporuplnost idealismus, citlivost. Velká citová zranitelnost. Sklon potlačovat city. Negativně se může vyvinout agresivita, podezřívavost, přehánění a zacházení do krajností. Hluboce citlivý, vnímavý, analytický, mírumilovný a vysoce zranitelný člověk, s talentem vyvolávat nedorozumění . Své city většinou uzavírá hluboko v sobě. Negativní energie 29 se projevuje paranoidními reakcemi, výstředností, útěkem do mlčení či závislostí. V tomto případě člověk snadno onemocní infekcí dýchacích cest. Potřebuje se naučit pracovat se svými city a naučit se je ventilovat - i alternativními způsoby.

2 jako číslo měsíce (únor, listopad) a roku (1946, 1955, 1964,1973,1982,1991 atd). Číslo měsíce hodně souvisí s astrologickým znamením a číslo roku je číslem doplňkovým.

kdekoli se objeví dvojka, přináší s sebou atmosféru laskavosti a citlivosti, a to platí i o lidech s dvojkou jako číslem měsíce nebo roku. tito lidé však mají jak se zdá ještě něco navíc- vyzařují určité osobní kouzlo a nevtíravý sexappeal . Tito lidé jsou velice vnímaví a často mají "šestý smysl", pokud jde o lidi a situace. ne všichni lidé s dvojkou jako číslem měsíce a roku svou intuici poslouchají -někteří z nich dokonce důrazně tvrdí, že vůbec žádné schopnosti mimosmyslového vnímání nemají. Tito lidé využívají své intuice s takovou samozřejmostí, že si vůbec neuvědomují oč jde, a pokud je někdo na to neupozorní (např.myslí na někoho, koho dlouho neviděli a za chvíli se s ním potkají, uhodnou kdo volá ještě předtím než zvednou telefon atd.). Hodně lidí s dvojkou jako číslem měsíce či roku využívá potenciál mimosmyslového vnímání dvojky s velkým úspěchem v povolání.

Rozložení čísel v mřížce

na závěr numerologického rozboru se dělá celková analýza v níž se propojují jednotlivosti v jeden celek. Nelze tedy z pouhého vysvětlení jednoho políčka mřížky si udělat celkový obraz osobnosti - je to pouze jedna část....

Číslo 2

2- přináší citlivost, intuici, schopnost naslouchat svému vnitřnímu hlasu, schopnost milovat přátele. Občas se objeví člověk s dvojkou v mřížce, který je paličatý, zvláště pokud má v mřížce i jednu jedničku,ale v zásadě jsou lidé s dvojkou v datu (mřížce) laskaví a ochotní ke spolupráci. V lásce jsou senzitivní a intuitivní - kvalita dvojky je ve vztahu ve svém živlu. Tito lidé se snaží už předem vytušit potřeby svého protějšku a ze všech sil se mu snaží vyhovět.

22 - tito lidé se dovedou vcítit do pocitů druhých lidí, mají vnitřní citovou vyrovnanost, rádi pomáhají ostatním, potřebují harmonické zázemí. Intuice je často u těchto lidí výrazná. Přátelství uzavírají na celý život. Muži, kteří mají v mřížce dvě dvojky mají vrozené porozumění pro ženy a mívají mezi nimi i nejlepší přátele, aniž by to jakkoli ovlivňovalo jejich sexualitu. Totéž platí i o ženách, které mají jak dvě dvojky, tak dvě jedničky- ty rovněž uzavírají těsná přátelství s muži. Lidé se dvěmi dvojkami jsou často přitažliví pro opačné pohlaví, což může často způsobovat komplikované situace

222 - lidé s velkou intuicí, velkou schopností vnímání, ale se špatným zpracováním informací, se zvyšujícími se emocemi. Tito lidé mívají prudké výbuchy hněvu nebo pláče - tyto výbuchy jsou negativní ventily a proto je velmi důležité, aby se naučili tuto energii zpracovat a uvolnit vhodným způsobem. Rádi také mohou hledat problémy i tam, kde vlastně nejsou.

Nárůst energie vyvolanými třemi či více dvojkami má za následek zvýšení intuitivních schopností. Na první pohled se to jeví jako výhoda a také to výhoda může být, pokud se podaří dosáhnout náležité rovnováhy. Lidé se třemi a více dvojkami mají zbystřenou schopnost vnímání, takže jim zabere určitý čas, než dojdou ve svém vývoji tak daleko, aby si dokázali vybrat informace, které jsou podstatné. Může se jim stát, že budou informacemi zahlceni do té míry, že si s nimi nebudou umět poradit, a to v nich vyvolá reakci - jaká reakce to bude záleží na ostatních číslech v mřížce - např. Bez dostatečné schopnosti vyjádřit své city slovně začnou být agresivní, budou vyvolávat zbytečné hádky, případně rozbíjet předměty. To pochopitelně naruší jejich vnitřní pohodu a tak se začnou cítit ještě hůř. Negativní energie musí najít ventil a pokud ho nenajde v hněvu a slzách, může člověk i onemocnět. Prudké výbuchy hněvu a pláče jsou ovšem ventily negativní, proto je důležité, aby tito lidé dokázali najít východisko v tvořivé nebo sportovní činnosti a uvolňovat nahromaděnou energii konstruktivním způsobem. S vícečetnými čísly je vždy potíž, protože s sebou nesou vysokou hladinu energie a lidé, kterých se to týká, se musí v životě skutečně hodně učit. Mnohé jim však může ulehčit snaha porozumět tomu, co se v nich vlastně odehrává. Pocit, že si nedovedou poradit se svým životem bývá nepříjemný, nikdy však není pozdě na to, naučit se mu porozumět. Vícečetné dvojky také mohou mít díky své zvýšené citlivosti problémy ve vztazích

2222 - čtyři dvojky hovoří o velké přecitlivělosti, o vnitřní výbušnosti, ale také o možnosti seberealizace v umění. Čtyři dvojky mívají lidé s uměleckými sklony, nebo s hereckým nadáním, protože se dovedou snadno vžít do role. Snadno se rozpláčou, snadno se rozčílí .

22222 - pět dvojek hovoří o nestálosti a přelétavosti v partnerství, o silně vyvinuté citlivosti na podněty

222222 - šest a více dvojek v mřížce mají lidé, kteří jsou velkými snílky, svůj sen považují za realitu a snaží se o citovou harmonii

Chybějící 2 v mřížce: lidé bez 2 se musí naučit spoléhat na svou intuici, pozorněji naslouchat svému "vnitřnímu hlasu" či svědomí a vyvažovat rozum intuicí. Tito lidé mohou mít tendenci ospravedlňovat své jednání než se poučit z vlastních chyb. Dvojka symbolicky představuje polaritu, protichůdné, kladné a záporné vlastnosti, nebo rub a líc každé situace. Právě tenhle rub a líc se lidé bez čísla dvě musí naučit brát v potaz, protože mají sklon nahlížet na situace pouze ze svého vlastního hlediska a podle toho také na ně reagovat (tady mohou pomoci dvě jedničky v mřížce). Někdy se objevuje tendence používat spíše rozum než cit. Nutnost více se ohlížet na druhé (zde pomáhá rovina Empatie -obsazená políčka 3,6 a 9 nebo vícenásobné 7 či rovina Senzitivity -prázdná políčka 2,5,8 )

Izolovaná 2 - Když chybí 1, 3, 4, 5 a 6, máte izolovanou dvojku. Obtížnější využívání intuice v životě. Hledání pochopení vlastní životní cesty, svého místa a poslání v dané době. Potřeba lásky v okolí. Významný je tělesný kontakt.© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky