Zvěrokruh

Zvěrokruh - dvanáct Astrologických znamení


stručná hesla- od "nejnižších" vlastností po "nejvyšší" vlastnosti (závisí na člověku samém, které vlastnosti rozvine)


Beran: cesta činnosti
Duševně vyrovnaný, plný energie, ve volně plynoucí aktivitě, bezprostřední, jednající v souladu s tvořením
Bystrý, povzbuzující, silný, rozhodný, svěží, rázný, rytířský, kurážný, odvážný, odhodlaný , impulzivní
Aktivní, přímý, spontánní, výkonný, bojovný, sportovní, silou prosazující
Přestřelující, netrpělivý, zpupný, nerozvážný, prchlivý, neukázněný, válčící, nevyrovnaný, nediplomatický
Agresivní, bezohledný, egoistický, zraňující, bezhlavý, pudový, vzteklý
Slepě vzteklý, zuřivý, brutální, ničící


Býk: cesta smyslovosti
Vyvážený, klidný, spokojený, soustředěný, uklidňující, oporu dávající
Stálý, dobrosrdečný, laskavý, solidní, přátelský, příjemný, důkladný, vkusný, vytrvalý, se vztahem k přírodě, organický, naivní, idylický
Neústupný, praktický, smyslový, zajištěný, opatrný, domácký, realistický, požitkářský, závazný, instinktivní, solidární
Nepohyblivý, líný, po majetku dychtící, těžkopádný, nechápavý, svéhlavý, nepřítel pokroku
Tvrdohlavý, tvrdošíjný, chtivý, materialistický, těžkopádný, hrubý, paličatý
Zasmušilý, hloupý, hrabivý, nespokojený, "rozežraný"


Blíženci: cesta zprostředkování
Veselý, pružný, pohyblivý, otevřený, nezatížený
Mnohostranný, zavazující, komunikativní, zprostředkovatelský, kamarádský, chytrý, neutrální, vzletný, informativní
Obratný, zajímavý, vychytralý, účelový, nenáročný, zmoudřelý, toužící po cestování, zábavný, neposedný
Povrchní, rozptýlený, nespolehlivý, nervní, nesoustředěný, bezpáteřní, vyžadující výhody, přikyvující
Nestydatý, nesmyslný, nesouvislý, zničující, zvědavý, senzacechtivý
Bezvýznamný, mělký, nezajímavý, užvaněný, nepodstatný


Rak: cesta účastného obětování
Přirozený, naivní, obětavý, mateřsky milující, nezkresleně reflektující
Vciťující se, přizpůsobivý, citlivý, okamžitě k dispozici, zachraňující, obstarávající, schopný změny, regenerativní
Připravený pomoci, odhodlaný k sebeobětování, mírný, měkký, periodický, rozmanitý
Nesamostatný, oporu potřebující, pasivní, bezmocný, nepřesný, nestrukturální, bázlivý, vyhýbavý, bezcílný, neurčitelný, náladový, ubrečený
Bezmocný, nedospělý, fňukající, chameleónský, následující mínění většiny


Lev: cesta hravě-kreativního bytí
Sebevědomý, "ve středu", silný, hřejivý, láskyplný, rozdávající se, láskyplný
Suverénní, hravý, kreativní, tvůrčí, přívětivý, výrazný, mocný, potentní, radostný, živoucí, vitální
Pyšný, sebejistý, sám postupující, schopnost organizovat, sílu poskytující, hravý, energický, s radostí, milující riziko
Autoritativní, hladový po moci, dominantní, egocentrický, respekt vyžadující, rozmazlený, domýšlivý, vychloubačný, teatrální
Líný, autokratický, utiskující, sobecký, svévolný
Tyranský, bezohledný, podrobující, nesmírně se přeceňující


Panna: cesta pečlivosti
Pozorný, přemýšlivý, přiměřený situaci
Hluboce informovaný, chytrý, starostlivý, obnovující, přesný, precizní, vyhraněný, zdůrazňující moudrost, skromný, poučený
Střízlivý, racionální, věcný, neutrální, vědecký, pátrající po příčinách, opatrný, držící se zpátky, šetrný
Vševědoucí, mentorující, nakyslý, oportunistický, nečestný, bojácný, závistivý
Ustrašený, hašteřivý, bezbožný, pochybovačný, přemoudřelý, pseudointelektuální, ustavičně kritizující
Cynický, sarkastický


Váhy: cesta vyrovnanosti
Mírumilovný, vyrovnaný, krásný zevnitř, duchaplný
Vyvážený, duchovně krásný, estetický, zamilovaný, umělecký, něžný, povznesený, útlocitný, inteligentní, urovnávající, harmonický, plodný, elegantní
Liberální, zdvořilý, diplomatický, svůdný, flirtující, zprostředkující, půvabný, zkrášlený, dekorativní, nadýchaný, voňavý, decentní
Neodhodlaný, vlažný, vyumělkovaný, afektovaný, zastírající, hladký, nepochopitelný, slabý v jednání, nepřímý
Dekadentní, úhořovitý, inaktivní, pohodlný, blazeovaný, nepoctivý, pseudointelektuální, frázovitý, nudný
Prolhaný, maskující, přeměňující, agresivní, "ten, který si osobně nešpiní ruce, ale používá najatých pachatelů"


Štír: cesta sebepřekonání
Vždy připravený k oběti, obětavý, alchymistický, "dvakrát zrozený"
Náročný, hluboce založený, sebeovládající, příkladný, vytrvalý, idealistický, magický, fascinující, magnetický, usmířený
Sugestivní, neproniknutelný, přetěžovaný, nepřímý, výlučný, polarizující, extrémní, nepoddajný, schopný regenerace, perfekcionistický, absolutní, sexuálně otevřený
Se sebou a světem nespokojený, excesivní, ostýchavý, fanatický, okultní, spiritistický, pověrčivý, špehující, dvou tváří
Sebezničující, upírský, využívající, nemocný, závislý, poslušný, sexem posedlý, neošetřující, pornografický
Sadistický, masochistický, ničící, posedlý, pomstychtivý, kuplířský, ubližující, vykořisťující


Střelec: cesta důvěry
Šťastný, důvěřivý, moudrý, prozíravý, věřící
Kněžský, entuziastický, nadšený, tolerantní, smysluplný, dalece vědoucí, přesvědčivý, filosofický
Mnohostranný, velkorysý, nádherný, humorný, pozitivní, nadšený, odkazující, vysílající vědomí, s otevřeným srdcem
Arogantní, domýšlivý, předimenzovaný, patetický, přemrštěný, teatrální, pohodlný, hysterická, moralizující, misionářský
Drzý, paušalizující, bezzásadový, sebepřesvědčivý, rozmazlený, nabubřelý, bigotní, pseudoreligiózní, nezodpovědný
Velikášský, hochštaplerský, bezobsažný, nafoukaný


Kozoroh: cesta jasnosti
Jasný, tichý, čistý, věčný
Skromný, soběstačný, vzpřímený, zdrženlivý, zralý
Poctivý, přímočarý, věrný, disciplinovaný, šetrný, solidní, vážný, seriózní, stanovující meze, kategorický
Hrubý, tvrdošíjný, nesnášenlivý, odsuzující, lakotný, odporující, brzdící, melancholický, přísný, rigidní, omezující
Bezohledný, egoistický, hašteřivý, vzpírající se, necitlivý, neživoucí, podřízený autoritám, nemilosrdný
Depresivní, ve všem tvrdě potlačující, tíživý, strnulý, chladný, "mrtvý"


Vodnář: cesta volnosti
Volný, geniální, jedinečný
Vynalézavý, nápaditý, duchovní, kreativní, tvůrčí, pravdu milující, osvěžující
Originální, nekonvenční, duchaplný, vtipný, v budoucnosti se orientující, před dobou, revoluční, zvláštní
Roztržitý, excentrický, nekoncentrovaný, nespolehlivý, nerozhodný, neklidný, explozivní, odstředivý, svérázný, volný jako pták, zneuznaný
Popletený, bezprizorní, rozrušený, nevypočitatelný, štvaný, pseudooriginální, napadající, osamělý, revoltující, drsný
Šílený, v prostoru ztracený, ve špatný čas na špatném místě, anarchistický, proti všem


Ryby: cesta nezištnosti
Moudrý, rozumějící, sám, nezištný, pravdivý
Mediální, soucítící, mystický, křehký, religiózní, plynoucí, intuitivní, nesobecký, obětavý, uvolněný, přístupný
Plný fantazie, něžný, křehký, přizpůsobivý, spirituální, humanistický, umělecký, lyrický, cítící, ovlivnitelný, útlocitný
Iluzionářský, z onoho světa, tajnůstkářský, neambiciózní, inaktivní, rezignující, sebelítostivý, ovlivňovaný, zasněný, nerealistický
Nepoctivý, odcizený, rezignující, bezmyšlenkovitý, ledabylý, nepraktický, ochromený, neurotický, zaslepený
Neupřímný, chaotický, odmítající život, bezcharakterní, slizký, destruktivní, otravující, psychotický

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky