Čínská astrologie hravě

Spojení východní astrologie, mytologie, psychologie - archetypy "Bohyň a Bohů" v nás (pravda ženám Bohyním je věnován větší prostor, ale muži - Bohové zde také určitě naleznou informace ). V textu je lehce naznačen živel (prvek) roku v němž jste se narodili a znamení Zvířete daného roku.
Největší význam co se týče charakteristiky vlastností má Garant roku - vládce roku našeho narození tzv. "Zvíře". vládne celému roku a často nejdelšímu období našeho prenatálního života. Při našem rozhodování v bardu kdy se narodíme, je garant roku na prvním místě. Druhý nejdůležitější údaj je hlídka - dvouhodina prvního nadechnutí. Chvíle prvního nadechnutí (v západní astrologii Ascendent) je konkrétní okamžik, který jsme si vybrali k prvnímu nadechnutí. A až posléze přichází na řadu Vládce měsíce.

Živly - božská síla v nás

Voda: dobrotivá síla životodárné vody vše v klidu připravuje pro další zrození. Ale pozor! Není dobré s spoléhat na její nekonečnou bezednost. Vodní hlubiny se zavřou nad mnoha kameny, ale pak už se voda vylije z břehů a není síly, která by se síle vody dokázala postavit. Smete bez jakýchkoli skrupulí vše, co jí stojí cestě. Ženy narozené pod vlivem tohoto živlu jsou emocionální, jejich chování je instinktivní a mají bohatou fantazii a silnou intuici. Ne snadno zaujímají nestranný postoj a mohou trpět náladovostí. Jsou schopny se vcítit do druhých. Voda dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit druhé, tichým, zato neúnavným úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor, schopnost komunikace, hluboké myšlení, soustředěnost. V negativu přináší pasivitu a přílišnou smířlivost

Kov: síla kovu vše uschová, aby bylo připraveno pro budoucí život, stahuje se do sebe. Tento prvek nás slaďuje s prvkem vzduchu. Ženy narozené pod vlivem Kovu jsou intelektuálně založené, chytré a vynikají schopností analyzovat. Dokážou konstruktivně kritizovat, mají tendenci až nerozumně prosazovat své vlastní požadavky. Kovová energie zvyšuje energii iniciovat, konat a vyčleňovat, je objektivní, ale taktéž může být netolerantní a chladná. Kov dává tvořivost, sex appeal, sebevědomí, stálost, pevnost, vytrvalost, cílevědomost, sílu se prosadit. Odmítá se podřídit, vynucuje si respekt, může být konzervativní

Země: síla země je silou matky. Je to síla zralosti, nemá ráda změnu, zaštiťuje stabilitu. Žena narozena v roce Země vládne organizačními schopnostmi, je metodická a disciplinovaná, ale mohou se u ní objevit sklony k materialismu, úzkoprsost či sobectví. Žena narozena pod vlivem tohoto živlu je ochranářská, starostlivá a stojí nohama pevně na zemi. Musí si dávat pozor aby neupadla do omezujícího rutinérství. Dává předvídavost, reálné vůdčí schopnosti, objektivnost, podnikavost, zodpovědnost, disciplínu, skromnost, obětavost. Ale také konzervatismus, nerozhodnost, lenost

Oheň: je silou růstu a energie. Žena narozena v roce ohně je rozhodná a instinktivní vůdkyně. Je vášnivá, tvůrčí, netrpělivá. Musí si dávat pozor na panovačnost, necitlivost a neschopnost pověřovat úkoly druhé. Má silný sex-apeal a intuici. Nadšení, vřelost, rozhodnost, statečnost, výrazné vůdčí kvality, přirozená autorita, touha po dobrodružství a změně. V negativu panovačnost, samolibost, úzkostlivost, agresivita

Dřevo: síla Dřeva je nejdravější, nejsurovější síla, která existuje. Je to síla zrodu, síla pronikání, síla rozvoje. Žena narozena pod vlivem tohoto živlu je velice odolná, aktivní, tvůrčí. Musí se naučit zvládat vlastní agresivitu a psychickou stabilitu. Dřevo přináší důvěřivost, lidskost, otevřenost, široký okruh zájmů, ale také marnotratnost, pohodlnost a neschopnost dotáhnout věci do konce

Bohyně Měsíce - Koza,Pes, KrálíkKoza
5.2. 1943 - 24.1. 1944 -Voda
24.1.1955 - 11.2.1956 Dřevo
9.2. 1967 - 29.1. 1968 Oheň
28.1. 1979 - 15.2. 1980 Země
15.2. 1991 - 3. 2. 1992 Kov

1.2. 2003 - 21.1. 2004 Voda

Pes

2.2. 1946 - 21.1. 1947 Oheň
18.2. 1958 - 7.2. 1959 Země
6.2. 1970 - 26.1. 1971 Kov
25.1. 1982 - 12.2. 1983 Voda
10.2. 1994 - 30.1. 1995 Dřevo

29.1. 2006 - 17. 2. 2007 Oheň

Králík
19.2. 1939 - 7.2. 1940 Země
6.2. 1951 - 26.1. 1952 Kov
25.1. 1963 - 12.2. 1964 Voda
11.2. 1975 - 30.1. 1976 Dřevo
29. 1. 1987 - 12.2. 1988 Oheň

16.2. 1999 - 4.2. 2000 Země

Energie Bohyně Měsíce je tradičně spojována s lunárním cyklem a jeho účinky. Ženy vyzařující měsíční energii jsou intuitivní, přemýšlivé a citlivé. Často oplývají ryze ženskými vlastnostmi a budí dojem tajuplnosti. Měsíční energie je komplexní, projevuje se vnímavostí - na opačném pólu se blíží až k hluboké deziluzi. Ženy jež jsou silně spjaty s měsíční energií, jsou tvůrčí a mají sklon k k dramatičnosti. Občas se zmítají ve zničujících emocích a celý život mohou trpět traumaty z nešťastných vztahů. Potřebují budovat svou vnitřní sílu a statečnost. Měsíc je spojován s únikem, proto se ženy -bohyně měsíce musejí mít na pozoru, aby příliš neunikaly před problémy a nehledaly útočište na odvrácené straně měsíce. Jisté stránky osobností znamení Psa, Králíka a Kozy obsahují energii bohyně měsíce

Koza - Nymfa
Žena narozena ve znamení Kozy je typicky ženské stvoření v tom nejromantičtějším smyslu. Spojuje v sobě energii bohyně měsíce a pohádkové nymfy. Přesto je koza v mýtech a legendách spojována s bohem Panem a patří k významným zvířatům symbolizujícím zemskou energii s jejími pozitivními i negativními aspekty. Koza se nese vznešeně a kultivovaně a vytváří kolem sebe téměř nadpozemskou auru. Ačkoli na pohled působí velmi křehce a něžně, její činy prozrazují sílu a udatnost. Koza díky své vnímavosti, chytrosti a rafinovanosti vidí přímo jádro věci a přichází s neuvěřitelnými postřehy. Žena Koza často hledá klidný život a obklopuje se milovanými v idylickém prostředí pokojného venkova. Žena Koza je mezi všemi znameními nejvíce přecitlivělá a nedůtklivá. Koza navzdory svému talentu často trpí silným pocitem méněcennosti. Umí také velice mazaně manipulovat svým okolím a vymýšlet všemožné plány. Je velmi ctižádostivá. Koza má potřebu chránit a vychovávat, proto se ujímá zatoulaných zvířat a přitahuje muže, kteří re rádi oddají ženské péči. Pro Kozu je důležité vyhýbat se situacím, kdy ji příliš panovačný protějšek ovládá a kontroluje. Její silný vztah k emočnímu elementu vody ji naplňuje sklony k závislosti. Potřebuje si vybudovat citový odstup a sundat růžové brýle, aby zmobilizovala svou intuici. Musí se naučit si uvědomovat vlastní osobnost - pak dojde k poznání že žijeme proto, abychom se seberealizovaly a daly svému životu smysl. Partnerství je úžasná věc, ale život nabízí i něco víc. Koza vše hluboce prožívá. Jako manželka a matka překypuje Koza láskou a má velký zájem o děti. Ty její péči ocení, musí si však dávat pozor, aby to s mateřskou péčí nepřehnala. Osobnost Kozy přirozeně přitahuje síla duchovního světa a pakliže se naučí naladit na svou intuici dokáže dokonale vstřebat a využít duchovní energii. Ženy Kozy jsou skvělé poradkyně, léčitelky či terapeutky. Rovněž se uplatní jako pečovatelky, učitelky, vychovatelky či psycholožky. Vynikne také v uměleckých oborech.
Pozitivní vlastnosti ženy Kozy: přirozená, svěží, ženská, diplomatická, neafektovaná, starostlivá, citlivá, idealistická, éterická, přemýšlivá, duchovně založená, něžná, tvořivá, vášnivá, vnímavá, jemná, inteligentní, milující
Negativní vlastnosti: pasivní, nejistá, nedůtklivá, povznesená, manipulativní, rozkolísaná, naivní, nerealistická, vypočítavá, malicherná, nepraktická, kritická, vybíravá, chladná, rezervovaná, slabá, lhostejná
Bohyně spřízněné se znamením Kozy: Flóra: římská bohyně vegetace a plodnosti, původně nymfa. Sedna: inuitská bohyně vod a moří. Oxun: africká bohyně všech vod, patronka krásy a ženskosti, obdařená vzácnou moudrostí. Freya: skandinávská bohyně krásy a lásky

Pes - Velekněžka
Žena narozená ve znamení Psa je předurčená stát se ochránkyní a strážkyní. V prastarých mýtech byl pes vždy spojován s ochranou a pověřován odpovědností za udržování rovnováhy mezi světem a podsvětím. Žena narozena ve znamení Psa ztělesňuje kazatelskou moudrost - proto se nazývá Velekněžkou. Žena Pes ochraňuje své blízké, je oddaná, věrná a trpělivá, snaží se vytvořit pevné zázemí a nehledí na cenu kterou za svou oběť musí platit. Žena narozená ve znamení Psa více činí než mluví a bývá velice trpělivá. Je spolehlivá, emocionálně založená a je schopna dosáhnout úžasných cílů, protože jí nechybí vytrvalost. Je přímá a oddaná. Přátelské a milenecké vztahy navazují jen váhavě, ale když se už jednou rozhodnou, dokážou být paradoxně až příliš idealistické. Ne vždy však prohlédnou pokrytectví. Žena Pes může mít tendence k přílišné uzavřenosti a depresím - musí se naučit vymanit se ze stavu emočního napětí. Žena Pes potřebuje silnou podporu ve svém okolí. Ve vztazích hledá spolehlivost a bezpečí, miluje vážně a oddaně. Často může mít tendenci žít minulostí, což jí brzdí. Potřebuje rozvíjet duchovní stránku své osobnosti a zapojit se do společenských činností, aby sama sobě dokázala že je užitečná a že si okolí váží její práce. Nebude mít tak příliš mnoho času zabývat s minulostí a hýčkat smutek. Žena narozená ve znamení Psa bytostně potřebuje pečovat o druhé. Profesně se může uplatnit jako právník, protože má silný smysl pro spravedlnost. Prosadí se také jako manažerka nebo iniciátorka změn v jakékoli komunitě. Boj za dobrou věc přímo miluje. Vyznačuje se také uměleckým talentem. Nesnáší manuální nebo stereotypní kancelářskou práci, která ji neposkytuje možnost uplatnit své tvůrčí vlohy. Vhodné profese: policistka, politička, sociální pracovnice, umělkyně, spisovatelka, výzkumnice. Díky systematičnosti obyčejně spojí nadání se svou duševní potřebou nebo cílem, protože úspěchy ve veřejných aktivitách ji ke spokojenosti nestačí
Pozitivní vlastnosti ženy Psa: nápomocná, nostalgická, příjemná, starostlivá, vášnivá, něžná, hluboce emotivní, oddaná, diskrétní, umělecky založená, idealistická, snaživá, ukázněná, respektuje principy, ochraňuje, citlivá, nepronáší soudy, ctnostná, nedomýšlivá
Negativní vlastnosti: pocit mučedníka, prudká, příliš ochraňující, zahrnuje přehnanou láskou, úzkoprsá, žije minulostí, ostýchavá, sebestředná, neústupná, rezervovaná, kritická, sebezničující, roztržitá, pasivní, nepřístupná, podezíravá, závislá, přísná, náladová
Bohyně spřízněné se znamením Psa: Sarama: indiánská bohyně zdomácnělých zvířat- jí byl zasvěcen pes. Themis: řecká bohyně spravedlnosti a řádu. Ixtab: Mayové uctívali tuto bohyni jako zachránkyni duší nešťastníků, kteří si dobrovolně vzali život. Selket: egyptská bohyně ochranitelka znázorňovaná se štírem na hlavě, spojovaná s léčiteli a šamany.

Králík - Čarodějka
Žena Čarodějka bývá velice emocionální, vášnivá, ženská - ráda okouzluje své okolí a dokáže svou vitalitou nakazit druhé. Svým ženským šarmem a nezávislostí okamžitě upoutává pozornost a vyzařuje z ní svůdnost. Žena Králík miluje umění, tvořivou činnost, je rozenou umělkyní. Ne všechny ženy narozené v tomto znamení jsou sebejisté- naopak se mohou cítit velice nejistě a hledají podporu ve svém okolí. Žena Králík je občas až příliš přecitlivělá- měla by se snažit zharmonizovat svůj život. Je přirozeně přátelská a společenská, dokáže však i projevit značnou rezervovanost, což souvisí s její bytostnou touhou po klidu. Nemá hroší kůži, musí se proto naučit nebrat si věci příliš osobně. Svým způsobem je žena Králík velký pedant a vyžaduje aby vše bylo podle jejích představ. Nebývá výjimkou, že své přátele i partnery nepříjemně sekýruje. Díky svým sklonům k romantismu upřednostňuje žena Králík snění před realitou. Měla by si ve svém vlastním zájmu uvědomit význam zdravého rozumu. V osobním životě i zaměstnání projevuje žena Králík rozličná nadání, protože je velmi všestranná. Musí se naučit šetřit svou energií a zaměřit ji na dosažení intelektuálních cílů nebo tvůrčích záměrů a ignorovat rozličná pokušení. Žena Králík usiluje o dosažení svých ideálů, měla by však včas pochopit co je pro ni dosažitelné. Žena Králík by měla v životě rozvíjet smysl pro soucit a úzké spojení s reálným životem. Vzhledem k její touze po vnitřním klidu a potřebě stáhnout se někdy do ústraní je pro ni nanejvýš důležité pěstovat úzké vztahy s nejbližším okolím, aby tuto její potřebu pochopilo. Hlavními riziky pro ženu Králíka je její tendence k dokonalosti, přehnané kritičnosti a nedostatku schopnosti vnímat realitu, rovněž přílišná zranitelnost ji může v životě přinášet trápení. Měla by si hlídat nezdravé projevy žárlivosti a majetnického přístupu. Přesto všechno oplývá žena Králík díky své kráse a originalitě neodolatelným šarmem, což nenechá chladné její okolí bez ohledu na věk. Láska je pro ženu Králíka záležitostí drásající srdce. Její citlivá, téměř mystická povaha spojená s přirozenou vnímavostí a nezávislostí promění toto stvoření zasažené Amorovým šípem v "Julii jež potkala svého Romea". Když chce žena Králík upoutat muže rafinovaně nalíčí návnadu v předem připraveném koutku lásky a trpělivě čeká, až oběť vstoupí a podlehne jejímu kouzlu. Teprve pak ho opřede svou sítí . Žena Králík oplývá silnou fantazií, leckdy až natolik, že neumí reálně posoudit povahové vlastnosti partnera či situaci v níž se nachází a proto není neobvyklé, že se stává obětí neopětovaných citů. Naštěstí pro ženu Králíka kráčí po tomto světě spousta mužů, kteří rádi podlehnou jejímu kouzlu a jsou natolik sebevědomí, že o ni usilují. Žena Králík zbožňuje, když o ni někdo usiluje. Žena Králík potřebuje partnera, který ji poskytne vzrušení a intelektuální stimul, aby vyrovnala svou někdy příliš chladnou rezervovanost. Umělecké a tvořivé nadání umožňuje této ženě uplatnit se v celé řadě profesí včetně herectví, tance či hudby. Její vnímavost ji umožňuje stát se psycholožkou nebo poradkyní, zatímco smysl pro módu ,osobitý vkus a styl jí nabízí možnost uplatnění ve světě módy a návrhářství. Má cit pro vše krásné může tedy i obchodovat se starožitnostmi, navrhovat bytové interiéry, nebo pracovat v oblasti kosmetiky. Stejně vhodnou volbou mohou být i oblasti spojené s cestováním, přijímáním hostů nebo vztahy s veřejností. Žena Králík se uplatní i v profesi soukromého detektiva .
Pozitivní vlastnosti ženy Králíka: šarmantní, intuitivní, citově založená, něžná, vstřícná, bezstarostná, kultivovaná, vtipná, milující, romantická, pečlivá, okouzlující, obezřelá, záhadná, nadšená
Negativní vlastnosti: vyumělkovaná, přecitlivělá, slabá, klamná, marnivá, kritická, nerealistická, rozkolísaná, malicherná, líná, záludná, závislá, vypočítavá, žárlivá, závistivá, nejistá
Bohyně spojená se znamením Králíka: Bastet: egyptská bohyně lásky, erotiky a oslav. Kalte: ruská bohyně v podobě zajíce, uctívaná Sibiřany, spojovaná s intuicí a kouzly. Diana: římská bohyně měsíce

Bůh Měsíce - Umělec
Bohové měsíce jsou sblíženi se znaky Kozy, Psa a Králíka. Vyznačují se silnou intuicí, jsou emotivní, mají umělecké sklony, někdy podléhají příliš silným citům. Měsíční bohové inklinují k navazování velmi pevných vztahů, v nichž se snaží spojit ženskou energií s energií mužské osobnosti. Muži bohové měsíce jsou velmi náruživí a vysoce disciplinovaní. Nicméně na druhé straně to bývají snílci se sklony k nebezpečným návykům. Nevyzrálí bohové měsíce jsou závislí, paranoidní, propadají deziluzi, jsou nevěrní a vyhýbají se nepříjemný situacím. Vyzrálí muži jsou ohleduplní, vnímaví, všestranní a zábavní .
Bohové spřízněni s bohem Měsíce: Thot: egyptský bůh měsíce, práva, písma, medicíny a magie, dle legendy zakladatel Alchymie. Anubis: staroegyptský bůh podsvětí s hlavou šakala. Střežil vstup do podsvětí a je spojován s putováním duší na jejich poslední cestě.

Bohyně Slunce (Drak, Kohout)Drak
8.2. 1940 - 26.1. 1941 Kov
27.1. 1952 - 13.2. 1953 Voda
13.2. 1964 - 1.2. 1965 Dřevo
31. 1. 1976 - 17.2. 1977 Oheň
17.2. 1988 - 5.2. 1989 Země


5. 2. 2000 - 23.1. 2001 Kov

Kohout
13.2.1945 - 1.2. 1946 Dřevo
31.1. 1957 - 17.2. 1958 Oheň
17.2. 1969 - 5.2. 1970 Země
5.2. 1981 - 24.1. 1982 Kov
23.1. 1993 - 9.2. 1994 Voda

9. 2. 2005 - 28. 1. 2006 Dřevo

Tyto bohyně jsou aktivní, charismatické a lze je považovat za okrasu života. Jsou egocentrické a hrdé. Bohyně slunce vyhledávají v životě náročné úkoly a touží po uznání ve veřejném životě. Sluneční energie tvoří vřelé, vášnivé, ctižádostivé a sebevědomé ženy, které přirozeně vyjadřují svou mužskou energii. Jsou rády středem pozornosti, mají na sebe vysoké nároky a stejné požadavky kladou také na své okolí. Jejich největším problémem je až nezdravé úsilí o získání jistého společenského postavení, berou na sebe přílišnou zodpovědnost a někdy přecení síly. Často přijímají život takový jaký je, aniž o něm přemýšlejí. Přesto oplývají úžasnou tvořivostí, dynamičností a přizpůsobivostí. Aby mohly dokonale využít svůj potenciál musejí se bohyně slunce naučit sebepozorování a rozvíjet ducha, jinak jejich energie vyhoří. Energie bohyně slunce je vtělena do znamení Draka a Kohouta

Drak - Královna
Majestátní, vitální, oslnivá a přitažlivá. Její přítomnost upoutává pozornost, její touhy jsou neodolatelné, její chutě velmi silné. Má mnoho společných vlastností s Tygrem, ale Drak není tak vášnivý lovec, spíše je vládce. Číňané považují Draka za velmi štastné stvoření a pohlížejí na něho s respektem a bázní. Žena narozena ve znamení Draka cítí opravdové uspokojení jen tehdy, když je jí projevován náležitý respekt a úcta. Leckdy se žena Drak na první pohled jeví jako tichá a nenápadná osobnost. Teprve po bližším poznání odhalí svou ohnivou energii. Miluje velice vášnivě a láska je pro ni nejsilnější cit, kterého je schopna. Neodolá romancím a pravděpodobně si alespoň jednou v životě zvolí nevhodného partnera. Přitahují ji nedosažitelní, slabí muži a sukničkáři. Tato žena potřebuje po svém boku praktického partnera, který ji dodá pocit bezpečí. Ženu Draka je překvapivě snadné zranit a kvůli své nezkrotné síle a prudké vášnivosti může trpět pocity hluboké osamělosti. Žena Drak by si měla intenzivněji uvědomovat svou niternou ženskou energii, respektovat ji a učit se ovládat její sílu. Žena Drak by profesně měla být na volné noze nebo přinejmenším zvolit nanejvýš nezávislé postavení. Miluje práci, kde uplatní svou moc a je jí svěřena odpovědnost, jinak se začne brzo nudit. Hodí se pro profesi právníka, lékaře, redaktora, policisty, politika nebo pro jakékoli místo v institucích, z něhož plyne patřičná odpovědnost
Pozitivní vlastnosti ženy Draka: elektrizující, charismatická, velkorysá, inteligentní, majestátní, moudrá, náruživá, schopná, silná, dynamická, vůdčí, starostlivá, pozorná, soucitná, vlídná, chápavá
Negativní vlastnosti: panovačná, kousavá, dominantní, ničivá, arogantní, žárlivá, neomalená, povýšená, emotivní, příliš aktivní, posedlá, vyžadující pozornost, nezodpovědná, marnivá
Bohyně spojené se znamením Draka: Amaterasu: nejvyšší bohyně slunce v Japonsku. Symbolizovala soucit a lásku. Pelé: havajská bohyně vulkánu, známá svou prudkostí a vitalitou. Pachamama:peruánská bohyně země a plodnosti. Saule: ruská sluneční bohyně spojovaná s energií a plodností

Kohout - Hvězda
Rozhodná, smělá a dobrodružství milující žena Kohout touží stát se středem pozornosti. Je sebevědomá, stále jiskří energií a přitahuje pozornost a komplimenty bez ohledu na to, kolik je jí let. Je pověstná svou láskou k životu a buď má partnera, nebo o nějakém sní. Je sice oblíbená, hovorná a má hodně pozitivních vlastností, může však trpět samolibostí či přílišným sebevědomím. Chybí je rozvaha. Má v sobě velice silnou mužskou energii. Žena Kohout je rozený vůdce, má rozvinutou osobnost, což vede k úspěchu. Měla by však rovněž pochopit, že pokud se zaměří pouze na sebe, připravuje sama sobě pád. Mnoho žen Kohoutů hledá duchovní oporu nebo vedení, aby se naučily porozumět samy sobě. Chce-li žena Kohout zmoudřet musí se odvážit ponořit se hluboko do svého nitra. Měla by se snažit harmonizovat osobnost - její úžasná tvořivost a extrovertní povaha jsou velkou výhodou. Je nesmírně pracovitá Žena Kohout by měla denně meditovat - mnohé z nich však tvrdí že je pro ně těžké se soustředit na své nitro- přesto a nebo právě proto je tento způsob vnitřního uklidňování nadmíru důležitý. Jóga, meditace a pomalé dýchání odstraní stavy podrážděnosti a nervozity. Pokud žena Kohout potká muže jež jí přitahuje jde a získá ho. Do vztahu se vrhá leckdy impulzivně. Potřebuje pozorného (nesnáší když si jí partner přestane všímat), inteligentního a spolehlivého partnera. Často však díky své zaměřenosti na profesi či na rodinu, opomíjí potřeby partnera. Pokud se vztah rozpadne je to pro ženu Kohouta obrovská rána. Ženu Kohouta nanejvýš uspokojí práce, kde si bude šéfovat sama. Vhodná je pro ni kariéra v oboru, který vyžaduje styk s veřejností, v reklamě, umění, sdělovacích prostředcích, žurnalistice, herectví , uplatní se rovněž v interiérovém designu. Může si založit vlastní podnik. Velmi nešťastnou volbou by bylo podřízené postavení nebo monotónní práce
Pozitivní vlastnosti ženy Kohouta: vtipná, ctižádostivá, troufalá, riskující, snaživá, zvídavá, přátelská, vzdělaná, rozhodná, vůdčí, emotivní, čilá, žádoucí, jistá, výřečná
Negativní vlastnosti: egocentrická, mistryně dramatu, zbrklá, dominantní, netaktní, marnivá, nervózní, neomalená, svárlivá, neklidná, panovačná
Bohyně spojené se znamením Kohouta: Xochiquetzal: aztécká bohyně jež vládla umění a zábavě, lásce a mateřství. Maat: egyptská bohyně spravedlnosti. Uzume: japonská bohyně štestí a tance, spojovaná také s ochranou a bohatstvím

Bůh Slunce: Stvořitel
Osobnost boha slunce je charismatická, energická a nabitá energií. Muži tohoto typu jsou spojovány se znaky Kohouta a Draka. Vynikají tvořivostí, výmluvností a velkou expresivitou. Pokud je nic nesouží, zachovávají si tichou důstojnost a sebekontrolu. Pokuste se však opanovat slunečního boha a nesetkáte se s příliš pozitivní reakcí. Tito muži milují dominantní postavení. V extrémních případech mají vyvinuté hodně nabubřelé "já", což vede k častými konfliktům ve vztazích. Obvykle velmi přitahuje ženy, ale pouze málo z nich se odváží navázat vztah s puntičkářem, kterému se dá jen stěží vyhovět. Sluneční bohové mají ohromné ideály a ke svým "poddaným" dokáží projevit velkorysost, ovšem na oplátku očekávají oddanost. Nevyzrálí bohové slunce touží po společenském postavení, jsou povrchní a vzhledem k přehnanému sebevědomí nerozumní a nezdravě nároční. Pokud se rozzlobí, jsou velmi nepřístupní, projevují se u nich sklony k diktátorství a násilí. Zralí bohové slunce jsou upřímní, milující a neostýchající se projevit cit
Bohové spojeni s bohem stvořitelem: Apollón: řecký bůh světla, umění, vzdělání a věštby. Byl mu zasvěcen slavný chrám v Delfách. Zeus: nejvyšší bůh v řecké mytologii sídlící na Olympu. Ra: egyptský bůh slunce- dle legendy zplodil všechny faraony

Bohyně země - Vepř, BuvolVepř
22.1. 1947 - 9.2. 1948 Oheň
8.2. 1959 - 27.1. 1960 Země
27.1. 1971 - 14.2. 1972 Kov
13.1. 19á3 - 1.2. 1984 Voda
31.1. 1995 - 18.2. 1996 Dřevo

18.2 2007 - 6.2. února 2008 Oheň

Buvol
29.1. 1949 - 16.2. 1950 Země
15.2. 1961 - 4. 2. 1962 Kov
3.2. 1973 - 22.1. 1974 Voda
20.2. 1985 - 8.2. 1986 Dřevo

8. 2. 1997 - 27.1. 1998 Oheň

Tyto bohyně jsou spojeny s životodárnou energií země. Ženy země jsou nadány schopností dosahovat velikých cílů v materiálním světě, k tomu ovšem potřebují lásku, dobré vztahy a rodinné zázemí. Oddané a pečující bohyně země jsou pilíři své společnosti. Jejich problémem je, že až přespříliš pečují o druhé. Jsou to přehnaně mateřské typy. Je potřeba, aby se také podívaly na sebe a přestaly se nechat ovlivňovat druhými, jinak se snadno stanou obětí. S energií země se nejvíce ztotožňují Vepř a Buvol

Vepř - Ochránkyně
Náruživá ochránkyně narozena ve znamení Vepře v sobě ukrývá neuvěřitelné rezervy energie. Je otevřená, dychtivá, hlídá si své území. Obyčejně je tato žena velmi štědrá a velkorysá, které upřímně záleží na blahu druhých, až někdy opomíjí své vlastní potřeby. Miluje svou rodinu a věří, že ví, co je pro ni nejlepší. Žena narozená ve znamení Vepře miluje roli matky nejen ve vztahu k vlastní rodině, nesmírně jí uspokojuje když může pomáhat druhým. Je to žena velice schopná a cílevědomá, nechává se však podvést mazanějšími osobami, než je ona sama. Vždy projevuje upřímný zájem a bere lidi i okolnosti tak, jak se jí to jeví. Tato vlastnost je sice příjemná, ale pro ni nebezpečná- okolí toho může využít k manipulaci a ona na svou přirozenou důvěřivost doplácí. Je dobrosrdečná a neskrývá to. Přílišná přímost však může být druhou stranou považována za zasahování do osobního života, ale žena Vepř bohužel nepostřehne, jaký dopad má toto její dobře míněné posuzování. Je to proto, že tato žena si je naprosto jistá, že jen ona může sjednat nápravu věcí nebo vyslovit ten nejsprávnější názor. Je překvapující, že mnoho žen narozených ve znamení Vepře naříká, že se hroutí pod tíhou odpovědnosti, nebo že jejich manžel či partner bere jejich péči jako samozřejmou. Ovšem žena Vepř si tento scénář připraví sama tím, že na sebe ochotně bere víc a víc povinností, a to dokonce s radostí. Hlavním cílem žena Vepře by mělo být pěstování umírněnosti. Je to žena smyslná a jen těžko si odříká radosti života. Příležitostně by se jí mělo naznačit, že je poněkud nenasytná a uzurpuje si pro sebe stále širší teritorium -je třeba naučit se i skromnosti. V případě nutnosti se dokáže vzepřít protivenstvím. Když se rozhněvá umí být i velice nebezpečná. Její city jsou velice hluboké. Prospěje jí studium psychologie lidských vztahů, protože pro klidný život se musí zcela nutně naučit své city ovládat. Rovněž by si měla uvědomit kladnou i zápornou stránku fungování mysli a hlouběji jí porozumět. Žena narozena ve znamení Vepře by neměla podléhat prudkým výkyvům nálad a záchvatům hněvu, protože tím oslabuje svou duševní rovnováhu. Za žádných okolností by neměla hledat uklidnění v alkoholu nebo drogách. Měla by si uchovat víru ve smysl života, který pomůže naplnit uspokojující práce, a vytvořit si okruh dobrých přátel. Tato žena je velice oddaná, povzbuzující a milující osobnost, váží si upřímných přátel.. Má přirozeně studijní vlohy a mohla by si stanovit akademické cíle za účelem rozvoje intelektu. Je pracovitá a ctižádostivá. Ve vztahu je pozorná, milující, plná zájmu a věrná. Má však tendence k ovládnutí partnera, sama se podceňuje a podléhá emocím. Pokud se jí podařit tyto vlastnosti zvládnout stane se z ní skvělá partnerka se smyslem pro erotiku a humor. Profesně se žena Vepř uplatní tam, kde může realizovat kreativní stránku své osobnosti. V žádném případě by neměla volit stereotypní zaměstnání. Její osobnost se odrazí v literárních dílech prózy i poezie, uspěje jako poradkyně či učitelka, další vhodnou volbou je psychologie, profese terapeutky, dětské poradkyně, fotografky, bylinářky, právničky nebo sociální pracovnice. Vzhledem k tomu, že je velmi pozorná a má smysl pro detail, může jí vyhovovat rovněž práce účetní nebo místo v bance.
Pozitivní vlastnosti ženy Vepře: laskavá, velitelská, velkorysá, silná, milující, dobromyslná, praktická. otevřená, mateřská, ochraňuje, ctižádostivá, pozorná, účastná, se smyslem pro humor, milující život, smyslná, trpělivá
Negativní vlastnosti: povýšená, blahosklonná, tajnůstkářská, naivní, dominantní, chtivá, roztržitá, panovačná, přecitlivělá, arogantní, zničující, tyranská, kariéristka
Bohyně spojené se znamením Vepře: Démétér: řecká bohyně země, matka Persefony. Je patronkou bohatství země, ochránkyní a symbolem síly. Fortuna: římská bohyně hojnosti a štěstí. Quan Jin: bohyně mateřství, soucitu a milosrdenství.Isis: egyptská bohyně matka, kouzelnice a ochranitelka

Buvol - Vládkyně
Profesionální, pracovitá, se schopností vést. Žena narozena ve znamení Buvola oplývá typicky ženskou energií. Je věrná a náruživá, zužitkovává rezervy své energie v péči o druhé a opomíjí vlastní potřeby. Neměla by se tolik přemáhat a nechat se využívat. Její okolí má vlastní odpovědnost za svůj život. Je však třeba podotknout, že i žena Buvol je náročná a zapomíná, že ne všichni jsou nadaní tak mocnou energií jako ona. Měla by vyrovnávat svou sílu s moudrostí matky země, umožnit ostatním, aby dosahovali svých cílů a pokroků v životě bez její pomoci a asistence. Pro ženu Buvola to může být životní poučení. Žena narozena ve znamení Buvola čelí rizikům vyplývajícím z přepracovanosti, přílišné zodpovědnosti a vlastní přísnosti. Často zapomíná, že také ona má právo požádat o pomoc nebo o radu. Zůstává pak v čase potřeby osamocena. V jiných případech na sebe klade přehnané nároky a často podléhá zbytečnému rozčarování. Žena Buvol má obecně vysoké požadavky, tváří se soběstačně a pak se mylně domnívá, že ji ostatní nechávají na holičkách. Měla by pochopit že ne každý disponuje stejnou energií. Oddanost ženy Buvola je obdivuhodná, ale měla by si čas od času odlehčit a přijmout energii od svých spřízněných hravých bohyní. V opačném případě začne být podrážděná, smutná a depresivní - je třeba si uvědomit že život není jen o práci. Žena tohoto znamení je bezkonkurenční organizátorka a může vést jedince nebo skupinu lidí, kteří se potřebují nabíjet její nevyčerpatelnou energií, aby dosáhli svých cílů. Nikdo si nemůže stěžovat, že mu Buvol odmítne pomoc. Život mnohdy dotlačí ženu Buvola do situací, kdy propadá pocitu, že své břímě skutečně neunese. Uvědomí-li si své spojení s energií bohyně země a naučí se hospodařit s vlastními silami, vrátí se jí rovnováha. Potřebuje aby si ji její okolí vážilo a prokazovalo ji úctu - pokud tomu tak není velmi se rozzlobí, zlost však nedává najevo, což vede k potížím psychickým i fyzickým. Z toho plyne doporučení, že by měla pamatovat na to, aby šetřila energií pro vlastní potřebu. Pak neztratí suverenitu a bude působit mnohem laskavěji. Žena Buvol by se měla umět zastavit a zhodnotit, čeho v životě dosáhla. Je k sobě totiž nezdravě kritická a vysiluje se, když věnuje příliš mnoho úsilí uskutečňováním planých ideálů. Nejnaléhavějším úkolem pro ni je zbavit se přílišné náročnosti vůči sobě samé a neupínat se k přehnaným očekáváním k výsledkům svých aktivit. V lásce je žena Buvol vášnivá, prudká a milostný cit prožívá celou svou bytostí a je ochotna pro něj hodně obětovat, stejně prudce a intenzivně však dovede i nenávidět. Žádné jiné znamení, až snad na Tygra, nedisponuje tak neuvěřitelnou energií, kterou by bylo ochotno obětovat lásce jako Buvol. Žena Buvol je díky své nevyčerpatelné aktivitě a sexuální energii oddanou partnerkou každému muži. Její láska se však může snadno proměnit v zášť, jakmile jí partner neprojevuje patřičnou úctu. Na to by potenciální životní druh měl vždy myslet a chovat se k ženě Buvolovi jako k sobě rovné. Neměl by ji považovat pouze za dobrotivou a trpělivou matku, jakou bezpochyby jistě je. V osobnosti ženy Buvola je jeden zajímavý paradox: dokáže řídit a získat s uznání u svých spolupracovníků, kdežto ve vztahu k partnerovi je ochotna přijmout chování, které ji ponižuje a vyvolává v ní pocity bezradnosti. Žena Buvol dokáže svou nespokojenost dlouho skrývat, teprve když jí dojde trpělivost, provede pekelnou pomstu. Tak jako Císařovna na tarotové kartě, i žena Buvol si musí udržet citovou suverenitu. To znamená, že v sobě musí umět rozpoznat sílu lásky a uchýlit se k ní, kdykoli cítí potřebu. Jedině ona ovládá svou duši, nezávislou na pozornosti a souhlasu či nesouhlasu jiné osoby. Tarotová Císařovna skrytě symbolizuje štědrost velkorysé matky země a energii, která nás všechny povzbuzuje. Žena Buvol se musí držet této energie a živit s ní svého ducha, aby se jako jedinec vyvíjela a dozrávala. Hloubka a intenzita energie matky země se rovněž odráží v nespoutané náruživosti ženy Buvola a mohla by šmahem zničit jí i její okolí. Na druhé straně rodina a přátelé ženy Buvola oceňují její schopnost uzdravovat. Žena Buvol bývá neobyčejně snaživá, takže ze život se jí podaří nashromáždit slušný majetek. Je prozíravý, chytrý investor. Tato žena je šťastná, může-li využít svou energii k péči o druhé. Dokáže energii předávat druhým, proto si povede dobře v pracovním kolektivu. Vyhovuje jí práce sociální pracovnice, psycholožky, poradkyně, ošetřovatelky nebo jakékoli jiné zaměstnání ve zdravotnictví. Je skvělá organizátorka a koordinátora, oplývá neobyčejnou tvořivostí, bývá muzikální a má herecký talent. Organizační schopnosti ženy Buvola se rovněž uplatní v politice nebo vládních úřadech
Pozitivní vlastnosti: trpělivá, matriarchální, pracovitá, pečující, ochraňující, milující, se silnou vůlí, upřímná, důvěřivá, věrná, klidná, systematická
Negativní vlastnosti: dominující, nesmlouvavá, neoblomná, náročná, nezdolná, příliš úporná, soupeřící, naivní, ovládající, melancholická
Bohyně spřízněné se znamením Buvola: Hathor: egyptská bohyně spojovaná s mateřstvím a péčí, považovaná za matku bohů. Frigg: nordická bohyně země a mateřské energie, byla spojována s porodem, mateřstvím a sexualitou. Kunapipi: bohyně mateřství v mytologii domorodých Australanů. Héra: řecká bohyně mateřství, manželka Diova. Jakmile se rozzlobila, byla známá svou pomstychtivostí. Jejími posvátnými zvířecími symboly byli páv a kráva.
Známé ženy narozené ve znamení Buvola: Meryl Streep, Enya, Meg Ryan, princezna Diana, Sigourney Weaver, Hedy Lamar, Jane Fonda

Bůh Země : Mistr řemesel
Muži bohové země se narodili ve znamení Buvola nebo Vepře. Tito muži jsou spojeni se zemí a tíhnou ke smysluplnému životu. Snaží se zužitkovat svůj talent, dovednosti a zcela samozřejmě uspokojují potřeby druhých. Bohové země jsou rezervovaní, ostýchaví, občas je nutné je povzbudit, aby se plně projevili. Jsou méně přizpůsobiví, propadají negativním emocím a depresím. Naopak silnou stránkou jejich osobnosti je vzorná cílevědomost, vůle a schopnost uskutečnit své sny. Dokáží projevit hluboké city, jsou věrní a spolehliví. Nedospělí bohové země se chovají umíněně, jsou nesamostatní, rádi ovládají druhé a svéhlavě trvají na nerozumných nápadech. Zralí muži jsou věrní, starostliví, silní a lidští
Bohové spřízněni s bohem Země: Ptah: egyptský bůh řemesel, údajně stvořil na hrnčířském kruhu život. Quetzalcoatl: aztécký bůh tvořivosti a poznání

Bohyně Bojovnice: Kůň, Tygr 

Kůň
15.2. 1942 - 4.2. 1943 Voda
3.2. 1954 - 23.1. 1955 Dřevo
21.1. 1966 - 8.2. 1967 Oheň
7.2. 1978 - 27.1. 1979 Země
27.1. 1990 - 14.2. 1991 Kov

12.2 2002 - 31.1. 2003 Voda

Tygr
17.2. 1950 - 5.2. 1951 Kov
5.2. 1962 - 24.1. 1963 Voda
23.1. 1974 - 10.2. 1975 Dřevo
9.2. 1986 - 28.1. 1987 Oheň

28.1. 1998 - 15.1.1999 Země

Bohyně bojovnice jsou kurážné, vynalézavé a energické. Jejich bojovný duch je mocný, překonává i ty nejtvrdší překážky a vítězí. Ženy bojovnice prosazují disciplínu, jejich osobnost se ztotožňuje s oddaností věci -jako např. u Samurajů. Tyto ženy zastávaly v historii významná postavení a jsou doposud uznávány bojovníky a domorodými kmeny jako symbol naděje. Ženy bojovnice jsou obdivuhodné, vzbuzují bázeň, ale musí si dát pozor, aby se díky své rozhodnosti a energii neodcizily okolí. Pokud si osvojí projevovat energii umírněně a naučí se včas ustoupit, dospějí k harmonizaci své bojovné povahy s jemnějším ženským uvažováním

Kůň: Bojovnice
Žena Kůň miluje volnost, je vášnivá a silná, dynamická v práci, a proto dokáže dosáhnout těch nejnáročnějších cílů. Žena Kůň překypuje ideály a často se pouští do sporů, aby mohla uvolnit svou vnitřní energii. Současně se tato žena jeví jako nespoutaná až nedosažitelná. Žena narozená ve znamení Koně se žene tryskem za svými životními cíli a pracuje jako kůň, aby jich dosáhla. Díky své vyjímečné duševní i fyzické síle bere na sebe žena Kůň skutečně náklad hodný koně a hrozí ji, že se stane workholikem. Pro její duševní zdraví a vyrovnanost je naprosto nevyhnutelné, aby se čas od času rozběhla volně po pastvině a obnovila sílu. Stejně tak ji osvěží, když se bude věnovat svým zálibám. Vůbec nezáleží na tom, kolik času jim věnuje, důležité je to, že se odpoutá od svých obvyklých povinností. Úsilí ženy Koně všechno stihnout v ní někdy vyvolává netrpělivost s těmi, kdo nebyli obdařeni takovou energií, a proto vykonají dílo v mírném cvalu, nikoli tryskem. Pak se žena Kůň chová panovačně a arogantně. Měla by se naučit ovládat své emoce. Na druhé straně jí takové vlastnosti mohou být k užitku, kdyby vedla pracovní skupinu nebo projekt, kde by v zájmu úspěšného průběhu díla musela zapojit svou jedinečnou vitalitu. Žena Kůň není rozená velitelka jako například Drak nebo Krysa, nicméně právě díky své energičnosti se v této roli často vyskytuje. Nevyhledává ji úmyslně, prostě se v určitém okamžiku chopí velení. Dokáže povzbudit a uvést do pohybu každé dílo, do něhož se pustí. Lidé v její blízkosti cítí její energizující náboj a fascinuje je její láska ke svobodě. Ironií osudu je to právě vrozená touha po volnosti a nutkání k nepřetržitému pohybu, co ženu Koně okrádá o pomoc svých bližních a rodiny. Svéhlavá a odvážná žena Kůň by si měla uvědomit, že trocha zamyšlení jí může jen prospět a dodá ji sílu. Tak jako její zvířecí spřízněnec i ona potřebuje krotit zvířecí instinkty, má-li uskutečnit své nejvelkolepější záměry. Je také potřeba, aby pochopila, že nehledě k vlastnímu elánu, je žádoucí uznat i podíl druhých, obzvlášť při společných činnostech. Žena Kůň nemusí přece jen nakládat břemeno pouze na svá bedra. Moudrost naučí ženu Koně ocenit práci v týmu. Nezanedbatelné rezervy energie a elánu společně s upřímnou láskou a oddaností činí z ženy Koně vyjímečně životnou osobnost. Jejím posláním je proto reflexe a rozvoj intuice. Nezáludně přímá nepostřehne někdy žena Kůň jemné a zdánlivě neviditelné aspekty života. Jako bohyně bojovnice, s nimiž je spřízněná, i žena Kůň je permanentně připravena utkat se s nástrahami života. Stává se však, že je poražena špinavými politickými tahy. Je to na škodu, protože žena Kůň má kurážné a idealistické srdce a váží si sebe sama. Kůň je symbolem smyslnosti a zemitosti, avšak žena narozena v tomto znamení projevuje i značnou míru tvořivosti. I zde je třeba nalézt rozumnou míru a nezapomínat na odpočinek po svižném klusu, jinak hrozí vyčerpání a duševní vyprahlost. Žena tohoto znamení by měla pouze s krajní opatrností experimentovat s chemickými prostředky vyvolávajícími pocit volnosti. Daleko úcinnější a zdravější by bylo dosáhnout harmonie přirozenými cestami. Žena Kůň potřebuje krotit svou ctižádost a spíše rozvíjet duchovní svět. Její touha po úspěchu nemusí být vždy v souladu s oddaností rodině a touhou po lásce, což ženu Koně naplňuje neklidem o pocitem odtrženosti. Nicméně v čase duševní zralosti se naučí naslouchat moudrosti těch, kdo pohlížejí na život z jiné stránky. Než tento čas nastane, hrozí ženě narozené ve znamení Koně, že kvůli přílišnému zahledění do sebe a úsilí dosáhnout cílů, klesne do podřízené pozice. Budiž ji však připsáno k dobru, že je nadaná silnou vůlí. Dokáže-li se soustředit na jednu záležitost, může přispět velkou měrou ke změnám ve svém okolí. Nebojácná, bystrá a sexy si žena Kůň snadno získá srdce mužů. Miluje volnost, ale v životě se neobejde bez partnera. Hledá ho se sobě typickou odhodlaností a pak mu předává svou energii a ochraňuje ho. Žena Kůň touží po něžném a citově založeném partnerovi - žádném dobrodruhovi nebo přehnaně ctižádostivému muži, ledaže by se jejich ambice doplňovaly. Žena Kůň má laskavé srdce a je sentimentálnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Pro lásku ochotně obětuje vše. Nikdy však nedopustí aby ji někdo spoutal a udrží si vlastní jedinečnost. Žena Kůň potřebuje ve vztahu sdílet, užít si romantiky a ryzího citu. Vyhovuje jí dynamické zaměstnání, kde zapojí nejen mozek, ale i svůj tělesný potenciál. Potřebuje si uvědomit, jaký způsob života jí vlastně vyhovuje, protože ženy Koně se obecně vyznačují sklony k výběru monotónní práce - hlavně kvůli pocitu jistoty. Žena narozena ve znamení Koně přivítá zaměstnání, v němž uplatní smysl pro férovou hru, tvořivé nadání a fyzickou energii. Uplatní se v oblasti vztahů s veřejností, může vyučovat tělesnou výchovu, zvolit si povolání veterinářky, poradkyně, politické aktivistky, uspěje rovněž ve sdělovacích prostředcích, jako fotografka, charitativní pracovnice, letuška, modelka, herečka, lektorka ve vzdělávacích kurzech, nebo pracovnice cestovní kanceláře. Uprostřed přírody nalezne potřebný klid pro svou neklidnou duši a je schopna přijmout přízemní realitu života. Miluje mýty a působivé příběhy a oplývá mladistvou energií.
Pozitivní vlastnosti: dynamická, náruživá, čilá, vitální, iniciativní, pohotová, čestná, energická, spontánní, rozhodná, nezávislá, smělá, všestranná, idealistka, nespoutaná
Negativní vlastnosti: náročná, roztržitá, impulzivní, dominantní, materialistická, netrpělivá, naivní, svéhlavá, panovačná, lhostejná, hazardérka
Bohyně spřízněné se znamením Koně: Epona: staří Galové ji uctívali jako symbol odvahy a hrdinství. Provázela duše na jejich poslední cestě do podsvětí. Brigantia: keltská bohyně bitev a patronka umění, symbol vítězství, energie a radovánek. Morrigan: keltská bohyně, patronka bitev. Lady Godiva: jezdila nahá na koni a byla uctívaná jako symbol znovuzrození a plodnosti

Tygr - Lovkyně
Žena narozena ve znamení Tygra se kurážně prodírá životem, je rozená lovkyně a ochránkyně obdařená odvahou a téměř nevypočitatelnou silou. Ženě Tygrovi koluje v žilách prapůvodní touha lovit za účelem zabezpečení své smečky, ačkoli může budit dojem, že oběť vystopuje díky své železné vůli a vytrvalosti jen proto, aby si pojistila vlastní cíle. Žena Tygr - i když se to na první pohled nemusí zdát má v sobě hlubokou emocionalitu a sentiment. Má bytostnou potřebu ochraňovat ty, které považuje za svou smečku. Žena Tygr je přesvědčena, že její hlavní rolí je střežit, a je ochotna podstoupit jakkoli riskantní kroky a pronásledovat nepřítele. Její silná vůle a nezdolná energie mnohdy hraničí až s posedlostí. Je obdařena mužskou energií, a tím pravděpodobně provokuje okolí, aby reagovalo negativně nebo výhružně. Může se cítit ohrožená nebo pronásledovaná těmi, kteří se sami cítí ohroženi prudkými projevy její osobnosti. Žena Tygr obecně projevuje neobyčejnou vůli, nicméně se stává obětí podvodníků kteří odhalí její slabé stránky. Někteří Tygři nikdy nevyzrají nad stadium mláďat a pěstují si při jednání s okolím pocit falešné jistoty. Tato emoční naivita může přijít ženu Tygra velmi draho. Její nerealistická představa o vlastní moci a energetických rezervách může vést k mylné domněnce, že se povznesla nad běžnou lidskou zranitelnost a křehkost. Potřebuje se zastavit, rozjímat a obrnit se trpělivostí, zmírnit každodenní tempo. V opačném případě se zničí. Bojovná stránka osobnosti Tygra je velmi dobře vyvinuta a může působit jako meč s oboustranným ostřím. Žena Tygr je sice obdařena extrémním elánem a vše dělá naplno, ale právě z toho důvodu ji hrozí vyčerpání nebo dokonce nervové zhroucení, pokud bude zanedbávat varovné signály. Žena Tygr má silný smysl pro spravedlnost, je vášnivá - jako správná "kočka" je v podstatě romantické stvoření toužící po častém pohlazení a pochvale. Pak se rozplyne štěstím. Zásadním problémem ženy Tygra je, že se řítí za hranice zdravého rozumu - totiž když ji posedne záchvat umíněnosti, panovačnosti a touha ztřeštěně riskovat. Všechny ženy Tygři se musí naučit rozpoznávat "ďábelské" rysy své osobnosti a naučit se hlouběji porozumět své povaze dřív, než se dostanou do situace, kdy pro les neuvidí stromy (riskantní chování, vrhání se do nebezpečných situací, závislosti atd.) Výsledkem zdánlivě nuceného období sebepozorování a vlastního rozvoje může být rychlé duševní vyzrání ženy Tygra. Začne být přizpůsobivější a nalezne sílu zapojit vnitřní potenciál. Láska ženy Tygra k hazardu a nebezpečným situacím a náročným cílům se může přetavit v mocnou stimulaci v pozitivním smyslu, pokud se ona sama pro tento směr rozhodne. Není vyloučeno, že někdy prožije pocit rozladění, když se jí lepí smůla na paty při soupeření s jinými znameními. Nikdy však nevzdává bitvu ze zbabělosti, nýbrž proto, že nepostřehne jemnější tahy, intriky a manévry, kterých jsou schopny pouze ženy. Potřebuje se poučit o ženských úskocích a lstech, aby se jim dokázala efektivně bránit. Žena Tygr by si měla hlídat tendence zastrašovat okolí svou emoční prudkostí danou duchovním potenciálem bohyně bojovnice. Nezatáhne-li včas drápy a nepřestane vrčet, může se stát, že nakonec zůstane osamělá. Aby žena Tygr vyzvedla z nitra šlechetnější vlastnosti své pozoruhodné osobnosti, měla by přijmout jakýsi systém duchovních hodnot, rozvinout víru a vypěstovat si odstup od prudkých vášní. Pokud bude duchovní hodnoty ignorovat, odsoudí se k nekonečnému utrpení. Hluboké sebepoznání jí pomůže propracovat se ke zvířecí podstatě vlastní osobnosti. Tu pak musí nejprve zkrotit a pak z ní těžit to pozitivní. Takto by na sobě měla pracovat již v mládí, aby mohla později úspěšne využít energie k pomoci druhým.
Posedlost a naléhavost, s jakou si jde Tygr za svým, způsobuje, že se stává obětí vlastních emocionálních nároků. Žena Tygr v lásce často podléhá nezodpovědným slabochům, kteří potřebují její sílu a hrdinství. Druhým extrémem je její sklon hledat partnera mezi nebezpečnými muži se sklony k závislosti, kteří jsou přitahování sexualitou Tygra. V podstatě hledá tato žena silného partnera, jenž ji zajistí klid a pocit bezpečí. Pouze taková osobnost bude schopna vyrovnat se s extrémními projevy a náladami Tygra. Současně však musí být partner dostatečně laskavý a citlivý, aby zklidnil divoké zvíře v nitru ženy Tygra. Na takový úkol nestačí obyčejný muž! Pro idealistickou a přímočarou ženu Tygra bývá často silným šokem zjištění, že její protějšek není takový, za jakého ho považovala. Jakmile se žena Tygr naučí trpělivosti, vyrovnanosti a uvědomí si svou vlastní sílu stává se z ní milovaná a nenahraditelná partnerka.
Žena Tygr se cítí jako ryba ve vodě v pracovním prostředí ovládaném muži, protože ji přitahuje autorita. Velmi dobře se adaptuje do role manažerky či průkopnice a přitahuje jí kariéra u policie nebo v ozbrojených silách. Uspěje rovněž na akademickém poli. Tomuto znamení nejlépe vyhovují profese ve vládních institucích, u policie, v armádě nebo u letectva, povolání detektiva nebo specializovaného vyšetřovatele, manažera, ošetřovatele, psychologa, zubaře, fyzioterapeuta, analytika, advokáta, administrátora nebo vzdělavatele v oblasti pohybových aktivit
Pozitivní vlastnosti: iniciativní, horlivá, kurážná, starostlivá, ctižádostivá, akční, důvěryhodná, energická, přímá, tvořivá, kurážná, nadšená, náruživá, idealistka, romantická, optimistická, rozhodná
Negativní vlastnosti: dominantní, zatvrzelá, zasahující, impulzivní, přísná, svárlivá, naivní, nerozvážná, netolerantní, nestřídmá, dravá, neodbytná, šikanující, roztržitá, příliš aktivní, nerealistická, posedlá, ledabylá, diktátorská, podléhající sebeklamu.
Bohyně spřízněné se znamením Tygra: Sekhmet: staroegyptská bojechtivá bohyně se lví hlavou. Ištar: mezopotámská bohyně, jejímž spřízněncem byl lev. Dokázala projevit krutý hněv, ale také vášnivou lásku. Kálí: hinduistická bohyně jež byla považovaná za symbol destrukce, znovuzrození a sexuality. Jejím symbolem byl tygr. Durga: indická bohyně královské moci, znázorňovaná sedící na tygru

Bůh Bojovník: Bojovník
Tito muži jsou dominantní, vůdčí typy a velmi silní - narozeni ve znamení Koně a Tygra
Zřejmě strávili několik minulých životů ujasňováním svých cílů a usilují mít věci vždy podle svého . Potřebují se naučit ovládat impulsivnost, bezohlednost a fanatismus, protože často vidí věci jen černobíle. Tito muži projevují většinou velmi extrémní názory na to, co je správné a co ne. Na druhé straně bohové bojovníci velmi intenzivně pomáhají druhým, pokud svou energii zaměří k lidstvu prospěšným aktivitám. Jsou totiž velmi kurážní a iniciativní, jejich okolí jim tedy rádo svěří roli vůdce a organizátora. Kromě toho jsou obdařeni neobyčejně přitažlivou osobností. Než v sobě bohové bojovníci zkrotí zvířecí energii a zkultivují se, budou nezřídka považovat partnerský vztah za bojiště. Měli by se naučit ovládat své vášně a výbušnost. Nevyzrálí muži bojovníci jsou manipulativní, nároční, přísní, sobečtí a bojechtiví. Dospělí bojovníci jsou okouzlující, lidští, silní a velmi přitažliví
Bohové spřízněni s bohem bojovníkem: Arés: řecký bůh války a bitev. Thor: severský bůh válek. Horus: egyptský bůh jež zabil v bitvě boha Seta, aby tak pomstil vraždu svého otce Osirise

Bohyně Temnot: Krysa ,Opice, Had

Krysa
10.2.1948 - 28.1. 1949 Země
28.1. 1960 - 14.2. 1961 Kov
15.2.1972 - 2.2. 1973 Voda
2.2. 1984 - 19.2. 1985 Dřevo

19.2 1996 - 7.2. 1997 Oheň
7. 2. 2008 - 25.1. 2009 Země

Opice

25.1. 1944 - 12.2. 1945 Dřevo
12.2. 1956 - 30.1. 1957 Oheň
30. 1. 1968 - 16.2. 1969 Země
16.2. 1980 - 4.2. 1981 Kov
4.2. 1992 - 22.1. 1993 Voda
22. 1. 2004 - 8.2. 2005 Dřevo


Had
27.1. 1941 - 14.2. 1942 Kov
14.2. 1953 - 2.2. 1954 Voda
2. 2. 1965 - 20.1. 1966 Dřevo
18.2. 1977 - 6.2. 1978 Oheň
6.2. 1989 - 26.1. 1990 Země
24. 1. 2001 - 11. 2. 2002 Kov


Tyto bohyně bývaly odjakživa spojovány s tajemnem a podsvětím. Jejich tajuplná a nezřídka komplikovaná osobnost je předurčuje k profesím věštkyň a tvarování duše nebo psychiky osoby tak, aby co nejlépe vyhovovala dané situaci. Tyto aspekty se projevují v povolání bohyň temnot, v jejich vztazích i při tvůrčích aktivitách. Bohyně temnot se nedají snadno kategorizovat. Oplývají darem vyjímečné schopnosti vhlédnout do všech možných fází lidského života, pohrdají společenskými normami i tradicemi a vytvářejí si své vlastní. Vášnivé, tajuplné a prudké bohyně temnot představují prchavou a neproniknutelnou energii noci. Ženy s energií bohyně temnot by si měly uvědomit svou zálibu v dominanci a své negativní emoce, které je ovládají - měly by se vyhnout politice a hrátkám s mocí. Tyto bohyně oplývají silnou sexuální přitažlivostí a svůdností - z tohoto důvodu to obyčejně bývají velmi silné ženy, které jsou schopny ostatní ovládnout. Jejich zásadním problémem je, že této své vlastnosti často samy podléhají, ztrácejí tvořivost a poddávají se smyslnosti. Mají vysoký potenciál stát se moudrými pokud využijí své duchovní schopnosti. Dokáží úspěšne usmiřovat

.Krysa - Kouzelnice
Krysa má mnoho osobnostních vlastností "bohyně temnot " - bývá nadaná pozoruhodnou intuicí, věšteckými schopnostmi i magickou energií, je nadaná neobyčejnou vášní, intelektem a imaginací, má odvahu čelit jakýmkoli překážkám. Silné stránky její osobnosti se však mohou stát jejími největšími slabostmi, pokud se nebude věnovat sebepoznání. Ke slabým stránkám povahy ženy Krysy patří sebeklam, nervozita, úskoky a pocit nepřetržitého nutkání k nějaké činnosti. Musí se však naučit čelit těmto "démonům" a překonávat je. V opačném případě sejde z cesty, ztratí intuici, začne se utápět v emocích a nebude schopná rozumného úsudku. Její jasnozřivost a intelekt zdegenerují na pouhou kritičnost a perfekcionismus na úkor kreativity. Stejně jako všechna znamení, také Krysa dozraje pouze procesem sebepoznávání a posilováním a rozvojem ducha. Pouze v ukázněnosti a moudrosti je zdroj energie potřebné k práci a inspiraci druhých.. Ženy Krysy jsou kurážné a opravdové. Jsou schopny překonávat jakékoli překážky. Ochraňují své nejbližší, ale nesmí svou péči přehánět. Pro její duševní vyrovnanost je naprosto nutné dopřát si uvolnění formou tvořivých aktivit, aby mohla ventilovat energii nahromaděnou v sobě díky své vůli. V mladším věku se často žena Krysa stýká s lidmi, kteří ji zasvětí do negativních stránek lidské podstaty. Není pak vyloučeno, že propadne deziluzi a pocitům emoční vyprahlosti. Tak jako bohyně podsvětí Persefona i žena Krysa se cítí předurčena k poznání podsvětí na své duchovní pouti životem. Je-li moudrá, nepřipustí, aby tento prožitek v raném věku poznamenal její náhled na život. Každou zkušeností by se měla poučit a potom lépe čelit nesnázím, jež čekají každého z nás. Žena Krysa je okouzlující, tajemná ale přesto lidská. Nejtěžší pro ni je porozumět vlastní dvojakosti, poznat posvátnou podstatu své duše. Teprve poté může maximálně efektivně zužitkovat tyto dary k duchovnímu rozvoji. Je novátorkou, která stejně jako bohyně Persefona může změnit svět, pokud se tak rozhodne. Co znamená pro ženu Krysu láska? Je to posedlost či nutkání, šance utopit se v tajemném vábení? Nebo je to stav dokonalého splynutí těl a duše? Učit se rozlišovat emoce je pro ženu Krysu tak nesmírně cenná životní lekce, že by s ní měla začít již v dětství. Žena narozena ve znamení Krysy často prahne po nedosažitelném ideálu a může tak proplýtvat soustu drahocenného času a energie, aniž najde vysněný protějšek. Bude respektovat pouze silného partnera, který se odhodlal přijmout a zodpovědně usměrňovat temnou stránku její osobnosti. Žena Krysa oplývá šarmem, jemnou oduševnělostí a intuicí, takže jen málokterý muž se do ní nezamiluje. Pokud ovšem není opatrná, díky své schopnosti ponořit se do nitra druhého člověka může propadnout pokušení svádět a ovládat. Tak se okrade o štěstí, po němž tolik touží.
Souhra intelektu, zájmů a vzájemná úcta jsou podmínky úspěšného vztahu. Naslouchá-li tato žena svému vnitřnímu hlasu, vystříhá se pastí, které na ni líčí ti, co mají v úmyslu ji zneužít a oklamat. Ve svém vlastním zájmu by se měla naučit rozpoznávat takové úmysly u svých protějšků co nejdříve. Sebeobětování je meč nad hlavou ženy Krysy, pokud nezharmonizuje svou touhu udržet si a pěstovat lásku členů rodiny. Své schopnosti spojit se s metafyzickým světem v sobě žena Krysa většinou objeví již v mládí a později se začne zabývat důkladným studiem spirituality. Vzácná jasnozřivost, schopnost Krysy shromažďovat zajímavá fakta a vnímat okolní dění ji předurčuje k jakékoliv profesi vyžadující intuici a dobrý postřeh. Z těchto důvodů by při výběru povolání měla směřovat k duševním nikoli fyzickým činnostem. Žena Krysa miluje konstruktivní diskuze a mentální stimuly. Potřebuje zaujímat postavení, které ji umožní rozvíjet myšlení a zajistí ji duchovní růst. Žena Krysa se také ráda zabývá psychologií osobnosti a věnuje se sebepoznávání. Proto přivítá možnost vykonávat práci, při níž pozná hlouběji vlastní zaměření a bude rovněž pomáhat druhým. Slibnou kariéru pro ni může být práce ve sdělovacích prostředcích, žurnalistice, stycích s veřejností, uplatní se rovněž v oblasti informačních technologií, veřejné správě, jako astroložka, psycholožka, poradkyně, učitelka, spisovatelka, vykladačka karet, věštkyně , terapeutka, masérka, herečka, ale povede si také uspokojivě i jako majitelka malé firmy
Pozitivní vlastnosti: vřelá, charismatická, ideální médium, intuitivní, vášnivá, sečtělá, dynamická, rozhodná, rodinný typ, spolehlivá, novátorská, disciplinovaná, přizpůsobivá, vytrvalá
Negativní vlastnosti :hyperaktivní, kontrolující, materialistická, egocentrická, vychytralá, příliš ctižádostivá, nervózní, přecitlivělá, neklidná, pedantská, posedlá.
Bohyně spřízněné se znamením Krysy: Persefona: řecká bohyně, která sestoupila do podsvětí a stala se ženou pána podsvětí Háda. Její kult je spojován se znovuzrozením, kouzlem tajemna a temnot, novým životem a regenerací. Ianna: sumerská bohyně, která sestupovala do podsvětí, aby zachránila své město a jeho obyvatele. Je spojována s mocí, kuráží a schopností přežít smrt. Lilit: bohyně noci a magie. Její kult je spojován s ženskou sexualitou

Opice - Mág
Žena narozena ve znamení Opice ráda hazarduje a obyčejně vyhrává. Je inteligentní, bystrá a okouzlující, svou dovedností uvést věci do pohybu by se mohla rovnou věnovat magii. Nikdo si nedokáže tak přepečlivě naplánovat každý krok jako Opice a pak radostně vychutnávat průběh svých aktivit. Je přemýšlivá, schopná a vrhá se do života s gustem a záviděníhodnou vervou. Žena Opice je přátelská. Vždy však kolem ní existují tajemství a ne vše vám svěří. Oplývá daleko mocnější energií, než dává najevo. Ne nadarmo má Opice přízvisko Mág -je schopna o sobě vytvářet iluzi stejně jako magické bohyně Médea a Hekaté. Právě díky této vlastnosti je Opice skvělou herečkou. Mistrným způsobem propojí realitu a fantazii. Ženy Opice často disponují pronikavým pohledem. Oči jsou okna do jejich mysli -pohledem dokáží pohladit, oslnit nebo krutě ranit..Pohled ženy Opice může být také hravý . Žena Opice je přirozeně sebejistá, zdravá osobnost naplněná vírou že dobude svět. Je velmi inteligentní. Nezralá žena Opice může žít dle hesla "účel světí prostředky". Svou touhou vyhrávat za každou cenu si může udělat spoustu nepřátel. Z tohoto důvodu by žena Opice mohla pro sebe hodně vytěžit z důkladného studia duchovního pravidla karmy "příčina a následek". V záři životních úspěchu může žena Opice snadno zapomenout na obecné pravidlo "snadno nabyl, snadno pozbyl". Měla by si uvědomit, že patří k těm málo štastným, a umět se o úspěch podělit, aby se vyhnula případným negativním následkům. Riziko pro ženu Opici představuje její náruživost. Žena Opice většinou nemá dlouho jasno s jakým mužem by ráda žila, potřebuje si nejprve uvědomit co od partnera a od života očekává. Ženu Opici uspokojí vášnivý, zbožňující muž, ne takový, který se nechá okouzlit iluzorní stránkou její osobnosti. Žena Opice musí žít smysluplný život a obklopovat se kvalitními věcmi a lidmi. Občas se stává obětí vlastní náladovosti a zklamání z nenaplněných tužeb - měla by si proto dávat pozor na extrémní projevy emocí. Kladnou stránkou její povahy je vzácný dar navazovat kontakty s rozličnými typy lidí, které přitahuje svou výstředností a šarmem. Může dosáhnout skvělých výsledků téměř ve všem, pokud využije své schopnosti pomáhat druhým. Pak se dočká závratných vítězství. Láska je pro ženu Opici hluboký prožitek. Zamilovává se až po uši, ale obyčejně ji více uchvátí samotný průběh milostného "lovu" než partner samotný . Potřebuje partnera, který je duševně stejně pružný jako ona sama. Žena Opice si porozumí s partnerem jen v případě, že mu na ní bude záležet a nepřestane jí obdivovat. Partner ji musí umět stále stimulovat - duševně i fyzicky. Jinak "skočí na jiný strom" . Intelekty obou musí ladit. Leckdy se žena Opice příliš soustředí na kariéru a partnera zanedbává. Měla by si hledat muže, který je stejně energický jako ona sama a má svůj vlastní život. Bohužel žena Opice díky své vitalitě často přitahuje slabochy hledající oporu. Takový vztah pak ženu Opici hluboko poznamená a způsobí ji dlouhou duchovní újmu. Žena Opice by si měla zvolit dynamické i možná trochu rizikové povolání, protože náročné úkoly ji velice stimulují. Ženě Opici se daří na co sáhne a je schopna provozovat současně několik aktivit. Nejlépe se jí daří v profesích, kde se komunikuje. Uplatní se rovněž ve sdělovacích prostředcích, může se z ní stát umělkyně, spisovatelka, vyšetřovatelka, marketingová manažerka nebo tisková mluvčí. Povede si dobře i jako majitelka hotelu nebo restaurace. Nikdy by neměla přijmout povolání, kde by ji někdo příliš kontroloval anebo se jí nenaskytla šance na postup - stále potřebuje jít dopředu. Mnoho žen Opic velmi zajímá duchovní svět. Toto znamení totiž inklinuje k experimentování, a nemusí to být ve sféře tradičních náboženských vyznání. Opice milují diskuze o všech aspektech duchovního života a rády si prohlubují znalosti. Opici se dostává hodnotné životní lekce studiem kultu bohyně Kirké z řeckého podsvětí, léčitelky a čarodějky. Kirké byla vyjímečně zručná a mocná ve svém řemesle. Až si žena Opice rozšíří znalosti o duchovním světě a prohloubí vědomí o vlastním nitru, bude se účinněji vyrovnávat s životními překážkami. Tak jako všechny bohyně Temnot je také Opice obdařena léčitelskými schopnostmi a dokáže pomoci rozptýlit negativní emoce. Právě znalostí a respektováním posvátné podstaty vlastního ducha v sobě dokáže regenerovat energii a efektivně ji využívat.
Pozitivní vlastnosti: půvabná, komunikativní, chytrá, emotivní, rozhodná, přizpůsobivá, snaživá, vřelá, zvídavá
Negativní vlastnosti: oportunistická, nevázaná, lišácká, lstivá, manipulantka, panovačná, hašteřivá
Bohyně spřízněné se znamením Opice: Kirké: řecká kouzelnice, která očarovala Odyssea. Médea: řecká bohyně jež je považována za zakladatelku léčitelství. Přezdívali jí "Moudrá". Hekaté: řecká bohyně "matka" všech čarodějek. Hel: nordická bohyně podsvětí. Stejně jako Hekaté i Hel představovala trojjediné pojetí bohyně: bohyně dívky, matky a staré ženy.

Had - Siréna
Ženy narozeny ve znamení Hada bývají velice přitažlivé, krásné, svůdné a okouzlující - prostě rozené Sirény . Mají v sobě určitou ženskou tajuplnost. Žena Had směšuje stejným dílem energie bohyně lásky a bohyně temnot. Není vůbec snadné ženě Hadovi porozumět. Je to komplikovaná osobnost, obvykle velmi inteligentní, zvídavá a filosofická. Žena Had je čítankovým příkladem oslňující ženské energie v té nejkoncentrovanější podobě. Svádět je pro ně stejně samozřejmé jako dýchat . Tyto ženy jsou obdarovány erotickou přitažlivostí. Spoustu času stráví přemítáním jak své blízké potěšit, a obyčejně se jim to skvěle daří. Mají silný smysl pro krásu. Jsou rafinované. Ve svém nitru ukrývají mystickou moc darovanou bohyní temnot. Jejich silně vyvinutá intuice hraničí s jasnozřivostí. Žena Had je vyjímečná vnímavá a hloubavá. Jakmile přetne spojení se spirituální stránkou své osobnosti, hrozí, že začne unikat z reality a může propadnout i různým závislostem. Potřebuje nalézt své duchovní "já", aby se mohla zharmonizovat a postavit se nohama pevně na zem. Schopnost ženy Hada uchvátit spoustu mužů je úžasná, ale najít toho pravého se může jevit jako nepřekonatelný problém. V hloubi duše touží po ideálním partnerovi, ale může se příliš rozptylovat neperspektivními známostmi. Možná má za život hodně milenců, ale obyčejně jen k jednomu nebo ke dvěma ji poutá silnější vztah. Je totiž poněkud zdrženlivá a má vybraný vkus. Mnohdy si natolik cení vlastní svobody, že se ani neprovdá. Žena Had svou náruživostí a prudkostí leckdy leká své okolí. Žije svinutá v klubku jako had a občas zapomíná, že pokud nechce v životě ztratit flexibilitu, musí se rozmotat a protáhnout. Je sice schopná dokázat hodně ,ale na druhou stranu může propadat netečnosti, což jí znemožní dosáhnout vytoužených cílů. Podaří-li se ženě Hadoví zkoncentrovat a rozvíjet tvořivou energii, pak se může stát velkou umělkyní, tvůrkyní nebo inovátorkou. Žena Had je rovněž nadaná léčitelskými schopnostmi. Pro tuto ženu je prospěšné zabývat se studiem energie kundalini, k níž má svou duchovní podstatou velmi blízko. Poznáním síly těchto regenerativních schopností se zcela jistě mnohem lépe zorientuje při volbě životních cest . V partnerském vztahu může mít tendence svými city partnera doslova udusit - musí si dát pozor na tendenci ovládat partnera. Jednou z duševních schopností ženy Hada je rozvoj intelektu- může dosáhnout většího štěstí, jestliže se začne zamýšlet nad tím, jaké typy mužů přitahuje a jakého partnera vzhledem své povaze chce. Žena Had podvědomě cítí, že potřebuje oddaného muže, ale nesmí zapomínat, že by se měla v prvé řadě zbavit tendence ovládat ho. Tato žena je však schopna v mnohém svého muže podporovat. Pro lásku je ochotna svléct i vlastní kůži. Až důkladně pozná sebe samu, najde kvalitního partnera a přesvědčí se, že dokáže vytvořit neobyčejně hluboký vztah. V profesi si ráda vybírá umělecké obory, uplatní se také jako odhadce uměleckých děl, modelka, spisovatelka či kosmetička. Hadovi vyhovuje tanec, hudba a tvořivá práce, uspěje i ve zdravotnických profesích, díky svému vyspělému intelektu také v politice nebo na vedoucím místě ve veřejné správě. Nejhorší volbou by pro Hada byla monotónní práce, omezující jeho touhu zkoumat. Had potřebuje mít stále co řešit, jinak není spokojený. Žena Had mívá také výrazné léčitelské schopnosti, vztah ke smrti, znovuzrození a duchovnímu světu. Je proto ideálním médiem. Neobyčejně citlivě totiž vnímá vibrace a dokáže se spojit s duší
Bohyně spřízněné se znamením Hada: Lakšmí - hinduistická bohyně lásky a štestí uctívaná podobně jako Venuše a Afrodita. Meretseger: egyptská bohyně kobra jež byla obdařena jak destrukční energií tak schopností léčit. Medúza: řecká bohyně nadaná schopností proměňovat v kámen. Byla kultem libyjských Amazonek. Coatlicue: aztécká bohyně země a hadí žena, která nosila šaty z hadí kůže jako symbol bohaté tvořivosti.
Pozitivní vlastnosti: přirozená, intuitivní, zdrženlivá, všímavá, tichá, sexuálně přitažlivá, svůdná, s fantazií, tajemná, tvořivá, důmyslná, moudrá, intelektuálka
Negativní vlastnosti: malicherná, ješitná, uzavřená, lstivá, tesklivá, depresivní, nelogická, toužící po společenském postavení, nesoustředěná, vypočítavá, snílek, závislá

Bůh Temnot: Mág

Bohům temnot odpovídají znamení Krysy, Opice a Hada. Stejně jako jejich sestry, bohyně temnot, i tyto muže láká prozkoumávání lidského podvědomí a temných stránek života. Muži bohové temnot jsou komplikované osobnosti: velcí myslitelé, neobyčejně svůdní, zdánlivě poněkud konzervativní, někdy dokonce obyčejní a nudní. Skutečnost však může překvapit! Nevázaně flirtují - jakoby v ženské náruči hledali odpovědi na nezodpovězená tajemství svého nitra. Právě proto se bohové temnot projevují až do doby skutečné zralosti jako poněkud zmatení a bezradní. Nedospělí bohové temnot jsou impulzivní, posedlí, lehkomyslní a nedbalí se sebezničujícími sklony. Zralí muži inklinují k šamanismu, jsou tvořiví, inspirující a dokáží konejšit a léčit duši i tělo Bohové spřízněni s bohem temnot: Hádes: řecký bůh podsvětí (Pluto), Odin: norský bůh smrti a znovuzrození, údajně věděl vše o tajemnu. Ganeša: hinduistický bůh magie, ochránce domova.

Zdroj: Angelica Danton Nebeská znamení pro nebeské Bohyně


© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky