Lilit  Selena

Selena

Tzv. "Bílá Luna" přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité "odměny" za dobré skutky vykonané v minulosti.

Cyklus- 7 let: . Každých sedm let nám tudíž přichází podpora, pomoc "shůry". Návrat Seleny (na místo , kde stála v okamžiku našeho zrodu) je ve 28 letech (V 27 letech probíhá návrat Černé Luny-Lilit, ve 29 letech první návrat Saturna- od 27 do 30 let přichází silná transformace osobnosti). Selena je opozitum Lilit- Černé Luny. Naznačuje "pozitivní karmu" (k celkovému karmickému rozboru horoskopu je třeba analyzovat nejenom "temnou" Lilit a "bílou" Selenu, ale také osu Lunárních uzlů, zohlednit postavení a aspektaci Pluta a Saturna, rozebrat retrográdní planety a obsazení 12.domu a také se podívat na planety, které stojí na Kauzálním těle (15°- 30°Býka a 0°- 15° Blíženců a 15°- 30°Kozoroha a 0°-15°Vodnáře)

Selenu v horoskopu narození lze prožívat na třech úrovních (stejně jako Lilit)

1.úroveň: člověk podporu Seleny nevnímá, ignoruje ji, necítí potřebu duchovně se vyvíjet

2.úroveň: člověk vnímá vliv Seleny, přijímá její inspiraci- avšak pouze na nevědomé a instinktivní rovině

3.úroveň: člověk vědomě vnímá vliv Seleny, aktivně pracuje na jejích tématech (znamení, dům), duchovně se vyvíjí, rozvíjí své "dobré" osobnostní stránky a vliv Seleny v jeho životě roste.

Selena ve znamení a v domě ve kterém stojí v našem horoskopu narození nám přináší určité "dary" a poskytuje ochranu.

Selena v ohnivém živlu (Beran, Lev, Střelec) přináší vitalitu, energii, optimismus, originalitu, nadšení, duchovní iniciace, odvaha

Selena v zemském živlu (Býk, Panna, Kozoroh) přináší stabilitu, jistotu, materiální zabezpečení, pocit bezpečí, klid, práce se zemí a přírodou léčí

Selena ve vzdušném živlu (Blíženci, Váhy, Vodnář) přináší organizační schopnosti, aktivitu, pružnost, schopnost realizovat své záměry, komunikační schopnosti

Selena ve vodním živlu (Rak, Štír, Ryby) přináší bohatou fantazii, intenzivní prožívání, schopnost empatie, péče, intuice

Selena v Beranu: energetické dary- síla, smělost, osobnost se ničeho nebojí, je sportovně nadaná obzvláště má talent k bojovým sportům, má silnou potřebu (i možnosti) žít si svůj život podle svého nikoli podle diktátu druhých či společnosti. Průkopník, tvůrce života, silná vůle, vůdce

Selena v Býku: dary spojené s materií- dobrá realizace při práci s hmotou, půjde-li člověk v oblasti materie a financí světlou cestou bude bohatě odměněn J. Silně rozvinuté smysly, talent pro práci s přírodou, rostlinami a zvířaty, hudební či malířské nadání

Selena v Blížencích: štěstí na informace, kontakty, harmonické verbální projevy plné světla, schopnost navazovat kontakty a učit.

Selena v Raku: štěstí na podporu rodiny, rodinné zázemí od světa, ochrana, silné mateřské instinkty, silná imaginace

Selena ve Lvu: originální seberealizace, tvořivost, štěstí ve hře, radost z dětí, kreativita

Selena v Panně: dobrý vztah ke svému tělu, dobré zdraví, štěstí na lékaře a léčitele, skrze nemoci se dokáže dostat dál, chápu podstatu choroby a díky pochopení příčiny se uzdravuje

Selena ve Vahách: partnerství jako dar, spravedlnost, vytváření harmonie, diplomatické schopnosti, estetické cítění

Selena ve Štíru: dar vnímání tvz."negativního" beze strachu či fobií, osobnost získává sílu extrémními situacemi, silná intuice, pronikání pod povrch, silná vůle, transformace

Selena ve Střelci: štěstí na učitele a duchovní učitele, snadné napojení na pozitivní egregory, zdroje tradic ,učení, filosofie, vzdělání , daleké cesty, cizí kultury. Silný optimismus osobnosti je založen na důvěře ve vyšší smysl života. V minulosti člověk mohl být pozitivní duchovní učitel. Člověk je schopen probudit týmového ducha a motivovat skupiny lidí k duchovnímu vývoji či hlubšímu poznání

Selena v Kozorohu: štěstí v kariéře, světlé vnímání cílů, osobnost nepochybuje o smyslu své cesty, dostává ukazatele, "mapy" jak v profesi pokračovat dále. Stavitel, vůdce, práce s minerály

Selena ve Vodnáři: silné možnosti něco změnit k lepšímu, bez násilného boření mostů, svoboda, štěstí na přátele, pozitivní vize budoucnosti, talent ke studiu astrologie, práce s energií, práce ve skupině či se skupinou lidí, kteří chtějí pozitivně měnit společnost

Selena v Rybách: vstup do iracionálních prostor a změněných stavů vědomí beze strachu, práce s umírajícími-"převaděči" na druhý břeh,

Selena v 1.domě: dar pozitivně se prosadit ve světě, rozvíjet své schopnosti a vést druhé.

Selena ve 2.domě: dar materiálního zabezpečení, uvědomění si, že jistota a hojnost spočívají uvnitř osobnosti (rozvíjení vlastních schopností) nikoli ve vnějším světě, rozvíjení vlastních talentů jimiž si člověk vydělává finance

Selena ve 3.domě: dar komunikace a kontaktů, schopnost se vyjadřovat nejen slovně, ale i písemně, pozitivní kontakt s nejbližším okolím a se sourozenci, štěstí na krátkých cestách.

Selena ve 4.domě: štěstí v rodině, doma, schopnost pečovat o druhé, péče o duši, pozitivní vztah s rodiči

Selena v 5.domě : dar tvořivosti, hravosti, kreativity, samostatnosti, dar dětí, schopnost vychovávat děti a mladé lidi

Selena v 6.domě: dar analýzy, pracovitosti, schopnost rozlišovat to, co podporuje od toho, co škodí, uvědomování si propojenosti duše a těla, schopnost léčit, talent pro vnímání přírody, především bylin

Selena v 7.domě: dar navazovat vztahy, schopnost tvořit harmonii , diplomatické jednání, schopnost pracovat s druhými lidmi

Selena v 8.domě: pozitivní přístup k nevědomí, astrálu a smrti, sexualita je léčivá a může fungovat jako duchovní médium (např. Tantra), mediální schopnosti, "převaděči duší"

Selena v 9.domě: dar vyššího poznání, víry a dalekých cest., schopnost učit druhé, rozšiřovat neustále duševní a duchovní obzor, kontakt s cizími kulturami pomáhá

Selena v 10.domě - podpora při profesní cestě, při rozvoji vlastní kariéry, vůdce druhých

Selena v 11.domě: štěstí na přátele, skupiny lidí pracující s cílem druhé osvobodit

Selena ve 12.domě: silné a pozitivní napojení na kolektivní nevědomí, mediální schopnosti, soucit s trpícími, schopnost čištit kolektivní karmu

Pokud je Selena v konjunkci s jinou planetou či v harmonickém aspektu (trigon, sextil) pomáhá z této planety dostat "to nejlepší"

Selena na "esoterických tělech"

Átmanické (15°- 30° Ryb a 0°-15°Berana) - pomoc od Boha

Buddhovo (15°- 30°Berana a 0°-15°Býka a 15°- 30°Vodnáře a 0°-15°Ryb ) - pevná, archetypální vnitřní jistota

Kauzální (15°- 30°Býka a 0°- 15° Blíženců a 15°- 30°Kozoroha a 0°-15°Vodnáře) - málo karmických dluhů (kauzální tělo je "karmické" tělo a Selena poukazuje na "pozitivní karmu" čili není velké karmické zatížení. Ostatní planety na tomto těle poukazují na "karmu"- čili možnost napravit to, co se nepovedlo, nepochopilo či nestihlo v minulosti)

Mentální (15°-30°Blíženců a 0°- 15° Raka a 15°-30°Střelce a 0°-15°Kozoroha) - schopnost rychle chápat a porozumět

Astrální (15°- 30°Raka a 0°- 15°Lva a 15°-30°Štíra a 0°- 15°Střelce)- bohatá představivost

Éterické (15°-30°Lva a 0°- 15°Panny a 15°-30°Vah a 0°- 15°Štíra ) - dostatek energie

Fyzické (15°-30°Panny a 0°-15°Vah) - hmotné dary

Selena ve znameních (Efemeridy)

Beran: 18.4.-17.11.1960, 18.4.-17.11.1967, 18.4.-17.11.1974, 17.4.- 16.11.1981, 17.4.-16.11.1988, 17.4.-16.11.1995, 16.4.- 15.11.2002

Býk: 17.11.1960-18.6.1961, 17.11.1967-17.6.1968, 17.11.1974- 18.6.1975, 16.11.1981- 17.6.1982, 16.11.1988-17.6.1989, 16.11.1995-16.6.1996, 15.11.2002- 17.6.2003

Blíženci: 18.6.1961-17.1.1962, 17.6.1968- 17.1.1969, 17.6.1975- 17.1.1976, 17.6.1982- 16.1.1983, 17.6.1989- 16.1.1990, 16.6.1996- 16.1.997, 17.6.2003- 16.1.2004

Rak: 17.1.1962- 18.8.1962, 17.1.1969- 17.8.1969, 17.1.1976- 17.8.1976, 16.1.1983- 17.8.1983, 16.1.1990- 17.8.1990, 16.1.1997- 17.8.1997, 16.1.2004- 16.8.2004

Lev: 18.8.1962- 19.3.1963, 17.8.1969-18.3.1970, 17.8.1976- 18.3.1977, 17.8.1983- 17.3.1984, 17.8.1990- 18.3.1991, 17.8.1997- 18.3.1998, 16.8.2004- 17.3.2005

Panna: 19.3.1963- 18.10.1963, 18.3.1970- 17.10.1970, 17.3.1984- 17.10.1984, 18.3.1991- 17.10.1991, 18.3.1998- 17.10.1998, 17.3.2005- 16.10.2005

Váhy: 18.10.1963- 18.5.1964, 17.10.1970- 18.5.1978, 17.10.1984- 18.5.1985, 17.10.1991-17.5.1992, 17.10.1998- 18.5.1999, 16.10.2005-17.5.2006

Štír: 18.5.1964- 17.12.1964, 18.5.1971- 17.12.1971, 18.5.1978- 17.12.1978, 18.5.1985- 17.12.1985, 17.5.1992- 16.12.1992, 18.5.1999- 16.12.1999, 17.5.2006-16.12.2006

Střelec: 17.12.1964- 18.7.1965, 17.12.1971- 18.7.1972, 17.12.1978- 18.7.1979, 17.12.1985- 18.7.1986, 16.12.1992- 17.7.1993, 16.12.1999- 17.7.2000, 17.7.2007- 15.2.2008

Kozoroh: 18.7.1965- 16.2.1966, 18.7.1972- 16.2.1973, 18.7.1979-16.2.1980, 18.7.1986- 16.2.1987, 17.7.1993- 15.2.1994, 17.7.2000- 15.2.2001, 17.7.2007- 15.2.2008

Vodnář: 16.2.1966- 17.9.1966, 16.2.1973- 17.9.1973, 16.2.1980- 16.9.1980, 16.2.1987- 17.9.1987, 15.2.1994-16.9.1994, 15.2.2001- 16.9.2001, 15.2.2008- 16.9.2008

Ryby: 17.9.1966- 18.4.1967, 17.9.1973- 18.4.1974, 16.9.1980- 17.4.1981, 17.9.1987- 17.4.1988, 16.9.1994- 17.4.1995, 16.9.2001- 16.4.2002

Zdroj : KURS KOSMICKÉHO JAZYKA ASTROLOGIE Ality Zaurak

Lilit

Mýtus o Lilit: když Bůh stvořil člověka, řekl:"Není dobře člověku samotnému" a stvořil mu z hlíny ženu a nazval jí Lilit. Brzy se spolu začali hádat. Ona mu řekla : nechci ležet pod tebou. A on řekl: já nechci ležet pod tebou, nýbrž na tobě, protože si zasloužíš podlehnout a já si zasloužím mít převahu. Ona mu řekla: oba jsme si rovni, protože jsme oba udělání z hlíny. A nechtěli si vzájemně naslouchat. Když to Lilit viděla, zvolala nevyslovitelné Boží jméno a "pozvedla se do vzduchu světa". Adam (člověk) zavolal na svého tvůrce a řekl: Bože světa, žena , kterou jsi mi dal mi utekla. Poté Bůh za ní okamžitě vyslal tři anděly, aby ji přivedli zpět. Bůh řekla Adamovi: jestli se bude chtít vrátit , dobře. Pokud ne, každý den bude muset zemřít sto jejích synů. Andělé Lilit pronásledovali a dostihli ji a oznámili jí Boží slova - ona se však vrátit nechtěla. Tu jí řekli: utopíme tě v moři. Ona jim řekla: nechte mě samotnou.

V hebrejštině existuje pro výraz Bůh mnoho termínů a každý má svůj specifický význam. V mýtu o stvoření je tímto Bohem, který stvořil člověka, Elohim. Elohim obsahuje mužský i ženský slovní kmen, můžeme říci, že je to androgynní božstvo, které stvořilo prvního člověka mužského a ženského....aby byl jeho obrazem...by podle toho znamenalo, že Adam/člověk není jen mužský nebo ženský, nýbrž i androgynní.

Když Lilit opustila ráj, odnesla si s sebou vědomí androgynity Boha a lidstva. Přenechala tak moc Bohu-otci a Adamovi/muži. Lilit věděla- a dříve než odešla, demonstrovala své vědění a svou moc. Vyslovila zvláštní Boží jméno. Odkud je znala? Když vyřkla "nevyslovitelné boží jméno", ukázala že ví o nejmocnějším tajemství stvoření. Co když člověk její odchodem ztratil i přístup k tomuto tajemství, k tomuto vědění? Nazvat popř.zapřísahat Božstvo jeho jménem, znamená získat přístup k jeho vědění, popř.moci a (nebo) si je podrobit. Lilit demonstrovala své vědění a moci se zřekla. Proč? To se můžeme jen domnívat. V každém případě svým odchodem uvedla věci do chodu. Její protest a její útěk jsou tedy i iniciací. Lilit neposlechla, stejně tak jako Lucifer, nebo Samael a tak nepřekvapí, když se o ní povídá, že se za Samaela provdala. Stala se tak "paní temnoty" - byla prohlášena za démona pouště či démona smrti. Protože odmítla vrátit se zpět, podstoupila terén "patriarchům", a ti ji proklínají, odhánějí a bojí se jí, protože ztělesňuje sílu, jíž Eva není schopna.

O Lilit se říká, že využila hada hada v ráji k tomu, aby mohla mluvit s Evou. Někdy to vypadá, že tím hadem snad byla ona sama. Lilit s Evou navázala kontakt, Eva ovšem nebyla schopna svou "temnou sestru" poznat. Had v každém případě lidem řekl, aby jedli ze "stromu poznání", a podal jim ovoce- stál takříkajíc při zrodu poznání. Moc je ústřední téma hádky mezi Lilit a Adamem. Lilit nechce (při pohlavním aktu) ležet dole, bouří se a vzpíná. Je pozoruhodné, že Adam z jejího zdráhání ležet dole vyvozuje jediný závěr, totiž že chce ležet nahoře, což Lilit nikdy neřekla. Nechtěla dominanci, chtěla rovnost, rovnocennost. Adam jí nechtěl naslouchat. I dnes ještě mnozí muži tento názor s Adamem sdílejí.

Lilit je částí svébytného Já, s níž se moderní Psýché opět musí spojit, aby už nemusela být duševním outsiderem

Zdá se těžké spojit se s částí, která byla tak pomlouvána a démonizována jako Lilit. A přece si své postavení zvolila sama, snad netušíc, jaké následky s sebou její odchod přinese. Bůh- Otec a Adam/muž rozhodli, co má být nadále pokládáno za "ženské" a jakého místa se tomu ve světě dostane. Lili chtěla rovnocennost, chtěla "nejen-nýbrž i". Patriarchální hodnotový systém přísně definuje v kategoriích, "buď -anebo" a nikdy nepochopí, oč Lilit usilovala. Hadího daru ,vědění, může tedy patriarchát využít jen omezeně. Vědění znamená svobodu, vědění rozštěpuje, znamená polaritu. Jenže postoj "buď - nebo" roztrhá polaritu na dualitu a vede tak do jednosměrné ulice.

Máme strach zůstat nevědomí, ale vědění se obáváme také, někdy nechceme "všechno vědět tak úplně přesně". Opětovné vynoření Lilit, popř.jejích hodnot, nám to dává výrazně pocítit. 

Lilit se vzepřela, odmítla vrátit se zpět a přizpůsobit se- tím na sebe přitáhla prokletí trestající Boha-Otce. Proklel ji za něco...kvůli čemu ji vlastně stvořil. To znamená, že Bůh stvořil Lilit, proto aby vykonávala nevděčný úkol- to ona měla přece reprezentovat jeho "ničivý aspekt". Od toho tu byla, Jahvovo prokletí se proto rovnalo zradě. Jahve proklel a démonizoval část stvoření. Stala se tak Lilit prvním obětním beránkem stvoření?

Tam, kde v horoskopu máme Lilit, tam se někdy proklínáme za něco, "kvůli čemu jsme vlastně byli stvořeni". Ostouzíme se tu a nahlížíme na sebe přitom brýlemi trestajícího Boha-Otce, patriarchátu, protože k "hodnotám Lilit" už nemáme přístup. Možná že by stačilo respektovat svoji přirozenost a láskyplně se přijmout, nalézt svůj étos mimo běžnou morálku, to znamená začít rozvíjet morální povinnost vůči sobě. Návrat Lilit pro nás může být podnětem, abychom se vypořádali s jejími hodnotami, a může nás povzbudit k tomu, abychom už přestali poslouchat "patriarchy".

Odmítání ženství má své kořeny i v náboženství a ovlivňuje tím ženy stejně jako muže. Nástup mužského Boha zapudil pradávnou Bohyni- takže Eva nemá žádný boží obraz, s nímž by se mohla identifikovat . Byla obžalována, že je odpovědná za prvotní hřích a neustále se jí připomíná, že musí pykat službou a utrpením. Vzory, které jí byly povoleny, jsou Marie, paní bez podbřišku, nebo Marie Magdalena, která se musela zříci toho, co jí bylo vlastní, aby zachránila duši. Žena stejně jako sexualita byla označena za "nečistou". V Levitiku je veškeré sexuální chování hanebné a ohavné, mnohé sexuální praktiky jsou úplně zakázány. Sexualita, ženské tělo a nemoc jsou asociovány dohromady, to znamená, že za nečisté byly stejnou měrou považovány nemoc, pohlavní styk a základní funkce ženského bytí (menstruace a porod.) Podezřelé a opovrženíhodné jsou tělesné tekutiny a jejich vyměšování, tedy voda-pot, mateřské mléko, menstruační a panenská krev stejně jako sperma. Z tohoto důvodu je méněcenný i porod, protože i člověk je jakýmsi "výměškem" ženy.

Příroda a "nejpřirozenější věci světa" jsou tedy potlačovány a hodnoceny jako negativní. Přitom bývá žena dávána do souvislostí s přírodními ději, zatímco muž svou touhu po ženě nebo prožívání takzvaných "ženských" vlastností zlehčuje. Legendy o Lilit dosvědčují, jak muž silně po ženě touží a zároveň se jí bojí a jak na ni promítá své sexuální pohnutky

Uvědomme si, že čím méně je celistvé Já vyvinuto, tím dominantnější bude nevědomí. Nyní je zapotřebí léčení této části naší psýché. Poraněni jsou jak Adam tak Lilit. Oba jsou pachateli i obětmi zároveň. Dnešní člověk je určen apollónským světem. Má narušený přístup k nevědomí, ke svému tělu i ke svým instinktům. Pouze propojení vědomé "apollónské" části osobnosti s nevědomou "lilitinou" částí osobnosti umožní smíření a léčení. Z pohledu karmické astrologie nám postavení Lilit v horoskopu narození ( ve znamení i v domě) poukazuje na něco, co jsme v minulostí nezvládli, nepochopili či od toho utekli. A nyní dostáváme možnost to napravit a od tzv. "karmy" se odpoutat

Lilit v Beranu

Mars je vládcem Berana - jak Mars tak Beran jsou velice silné, odvážné, bojovné a mužské archetypy. Žena s Lilit v Beranu si je vědoma své síly a muži se vzpírá. Muž s Lilit v Beranu hledá dominantní, sebevědomou ženu, která dává najevo i svou žádost. Tuto žádost ovšem bere jako výzvu, spouští se v něm strach že "nebude stačit". Pokud je silně ovlivněn patriarchálním rozdělením rolí, přeje si ženu žádostivou, ale ne zase příliš. Cítí-li se přetížen, snižuje ženinu hodnotu tím, že ji buď ponižuje a degraduje na předmět, nebo tím, že se jí odpírá. Velice často to bývá vyjádřeno prostřednictvím sexuality. Takový obraz poskytuje drakobijce, který se před drakem vytahuje a nakonec ani "nevytasí meč". "Zabiju tě tím, že tě nechám být". Jeho odmítání se projeví v poruchách erekce nebo potence, za něž nakonec svaluje odpovědnost za ženu. Vlastní zákonitosti falu nabývají převahy, vůči odmítání vztyčit se zůstávají oba bezmocní. Jakmile muž s Lilit v Beranu (či v aspektu s Marsem) uvízne v tradiční klišé roli, nuceně provádí svou vlastní kastraci. V ženě vyhledává ten Lilitin aspekt, který odmítá "podléhat", a stejně jako Adam ještě nenachází řešení onoho "nahoře a dole". Tímto způsobem se inscenuje a udržuje trvalý boj, vlastní síla se poměřuje v ringu, a druhého je zapotřebí, protože svým uhýbáním poskytuje bezmoc a prázdnotu. Erós tu napíná svůj luk pro vášnivá, intenzivní až destruktivní střetnutí. Ale není každý Herkules! Může to také znamenat, že se muže chce vyhnout boji s královnou Amazonek a zároveň se vyvléci z role "dívčina zachránce"

Žádostivost bývá u této Lilit mimořádná. Často se o ní hovoří, a tak se naskýtá otázka, nakolik se člověk svým žádostem může otevřít, chce-li druhému vyjít vstříc. Je tu velký strach vydat se, strach z usmrcení-jak se stalo královně Amazonek. Herkules požadoval její pás lásky a ona byla ochotna mu jej věnovat. Jenže její způsob bytí, obzvláště její síla mu připadaly natolik hrozivé, že vůbec nedokázal vnímat její vstřícnost. Neměl žádný vzor, v němž vedle sebe stojí síla a odevzdanost. (viz mýtický příběh v němž se setkává Herkules s královnou Amazonek Hippolytou) Muž s touto Lilit jednoduché potřeby a prosby svých partnerek často bere jako přímou výzvu a žalobu. Neustále zaujímá obranný postoj. Někteří, aby se vyhnuli pocitu ohrožení, žijí podle hesla "Nejlepší obrana je útok"

Jak se daří žene s Lilit v Beranu? Pokud se identifikuje s tradiční rolí, pak kvůli své dominanci a síle ponižuje sama sebe. Takové snižování hodnoty bývá často zmiňováno, a tak si za partnera volí někoho, kdo si poslouží její silou, ale "nebere" ji jako ženu. Ona svou sílu vlastně dává do služeb muže. Hluboko ve svém nitru jím opovrhuje "pro jeho slabost" a touží po silném muži, kterému by se mohla odevzdat, který do ni "pronikne". Je pro ni ovšem těžké nabídnout Venušin pás. A důsledek? Zní takto: "neoddávám se ti a trestám tě za to, že si mě bereš". V tomto případě žena utíká do fantazie týkající se znásilnění, což zdánlivě potvrzuje staré klišé: "Žena má být muži podřízena". Jenže rozdíl mezi fantazií o znásilnění a skutečností být znásilněna je právě takový jako rozdíl mezi četbou kriminálního příběhu a skutečností stát se obětí vraždy. Žena si své fantazie vybírá a svou žádostivost deleguje na muže. Jak píše Herrad Schenk: "Možná že je agresivní prvek ve vášnivém setkání o to výraznější, čím je větší touha po symbiotickém splynutí a zároveň STRACH z něj ".

Agresivní prvek se u Lilit v Beranu často stává destruktivním pojítkem ve vztahu- anebo je zcela potlačen. V prvním případě je vztah výrazně poznamenán klasickým bojem o moc mezi Lilit a Adamem. Kdo je nahoře a kdo je dole? Přesně jako u dávného mýtického páru vrcholí tato tematika v sexuální oblasti. Kdo si koho osedlá? Pokud k tomu ovšem vůbec dojde! Erós tu nosí kožené holínky nebo čapku neviditelnosti, to znamená, že si buď podmaňuje nebo se vůbec neukáže. Láska bez hádky rychle vyústí do nudy. Ženy s touto Lilit se často instinktivně cítí být nuceny roznítit hádku, protože bývají většinou citlivější vůči požadavkům a působení Eróta a jiskření chtějí udržet při životě. Pokud to muže nechápe, připadá si že se ocitl v ďábelském kruhu fúrie, která ho ovládá, kastruje a podřizuje si ho. Pokud Lilit a Mars svou sílu zaměří proti sobě, srší jiskry. Jenže pokud svou sílu vzájemně srovnají, Erós nesmírným způsobem vzroste. Muž s Lilit v Beranu je v patriarchálním rozdělení rolí silně zpochybněn a znejistěn ve své "mužnosti". Žena si je vědoma své síly - jestliže jí použije, zakusí stejně jako Lilit osamělost a vyobcování.

Z karmického hlediska člověk v minulosti "nezvládl" vlastní energii, bojovnost, agresi, egocentrismus. Mohl jednat zcela bezhlavě a neuváženě. Nyní se má naučit pracovat s vlastní energií, důvěřovat si a pomáhat druhým objevit jejich sebedůvěru

Pokud tu muži a ženy nechtějí ustrnout v boji o moc Adama a Lilit, musejí změnit své "buď nahoře- nebo dole" na "jak - tak i". K tomu je nutné připustit nové obrazy, nové obsahy. U této Lilit je třeba se naučit, že síla a mírnost, harmonie a agrese mohou existovat vedle sebe


Lilit v Býku

Podstatou této Lilit je smyslnost, naplnění a požitek jako vůdčí životní princip a (nebo) jeho absolutní odmítání. Na jedné straně je člověk zahlcen rozkoší, smyslností, radostmi života, může si jich užít do sytosti. Jsou to chvilky, kdy zapomene na čas a nemyslí na budoucnost. Je přitom důležité, aby mohl kdykoliv odejít. V popředí je tělesný výraz, materiální oběť, požitky jsou stále subtilnější, rafinovanější. Zdráhá se sledovat vyšší cíle, stát se uvědomělým. Užívá si na úkor své duše ("buď-anebo"). Na druhé straně však - naprosté odmítání požitků a smyslností, asketický způsob života, sexualita je radikálně odmítána, do popředí jde "vyšší duchovno" a spiritualita. U některých lidí s touto konstelací se tyto dva extrémy střídají. Silné napětí mezi oběma světy je ztělesněním "nutné oběti", bez které neexistuje přístup k transcedenci. Východiskem je uvědomit si, že ve zdravém a milovaném těle sídlí zdravý duch, věnovat se tvořivým spirituálním oblastem a s vděčností si užívat smyslnost a sexualitu ("nejen-nýbrž i").

Lilit v Býku přináší pocit nedostatku v materiální sféře, člověk nikdy nemá dost na to, po čem touží, vnitřní nespokojenost, nedostatek lásky. Musí ji "dovnitř sebe" a tam objevit a přijmout lásku a hojnost - jinak i když je zahrnován láskou a má velké materiální bohatství má pocit že má stále málo, či trpí strachem že o vše přijde. Člověk se může snažit vnitřní prázdnotu kompenzovat materiálními hodnotami nebo penězi. Osobnost s Lilit v Býku se musí naučit přijímat a milovat své tělo, radovat se z něho, přijmout a akceptovat vlastní sexualitu (jinak může trpět až frigiditou či impotencí). V minulosti (minulých inkarnacích) mohl mít pocit že si může vše koupit za peníze -včetně lásky.

Lide, s Lilit v Býku pomáhá, když si uvědomí, že ve zdravém (dobře živeném a milovaném těle) sídlí zdravý duch. Také to, když přijmou fakt, že když vlastní majetek a vydělávají peníze, že se tato činnost nevylučuje se spiritualitou. Lilit je prostřednicí mezi světy - ti lidé s Lilit v Býku, jež dokázali vést život mimo rámec obvyklých témat a vyježděných kolejí, popř. Ti, kteří nalezli svou cestu, často tvoří druhým ukazatele cesty a mosty. Jsou kreativní díky tvořivé síle znamení Býka a svou kreativitu realizují v povolání. Věnují se tvořivým spirituálním oblastem, obezřetně a naplnění vděčností si užívají "smyslných a smyslových radostí Býka".

Lilit v Blížencích

Oblast pocitů je potlačena, rozpitvána, racionalizována, poznamenána chladným intelektem a cynizmem. Člověk díky svému intelektu ví, kdo je a jaké množství pocitů v sobě má, nic však při tom necítí, "stojí vedle sebe", jeho intelekt se stává jeho démonem. V patriarchálním systému rozum dominuje nad "ženskými hodnotami". Lidé s touto konstelací mají neuvěřitelnou intuici a pocitovost, neuvěřitelné sny, používají je ale spíše mimochodem, neumí je přijmout, důvěřovat jim, odmítají je v sobě. Slovní bohatství a intelektuální zručnost se tady stává modlou. Lidé s Lilit v Blížencích vyhledávají intelektuální obraz nepřítele. Tento člověk intelektuál/-ka obvykle najde partnera vroucích citů. Navzájem se pak ti dva ponižují. Čím je jeden racionálnější, tím iracionálnější je ten druhý ("buď-anebo"). Jeden druhého "intelektuálně usměrňuje", druhý zase zcela iracionálně předvádí srdcervoucí scény, plné pláče či smíchu. Intelektuál zůstává chladný a analyzuje partnerovu bolest, cynicky jí komentuje. Je přitom naprosto v obraze a ví že "emotivní - iracionální" partner k němu patří, že zrcadlí jeho vlastní vnitřek, vůbec nic však necítí. Chladně pozoruje svůj obraz naproti, fascinovaně a nezúčastněně zároveň. Tito lidé můžou vést nevázaný život, lámat protějškům srdce, pořád cynicky rozpitvávají svět. Mluvení a mlčení se tady stávají zbraní. Druhý je eliminován buď přívalem slov nebo hradbou mlčení. Mostem tady bývá psaní nebo hudba. Je třeba si tady uvědomit, že i intelektuál má v sobě v hloubce onu emocionální intuitivní iracionalitu, a že jí potkává a zrcadlí prostřednictvím partnera ("nejen-nýbrž i").

Lilit v Blížencích může naznačovat nedostatečné vzdělání, problémy ve studiu či při studiu, problematické vztahy se sourozenci

Mluvení a mlčení se u této Lilit stávají zbraní. Druhý je eliminován přívalem slov anebo ničen důsledným mlčením. Lidé s touto Lilit často trpí verbální porážkou od partnera anebo tím, že narážejí na zeď mlčení Předmětem střetu často bývá odmítání připustit rozměr hloubky. Mostem tady bývá psaní nebo hudba. Je třeba si tady uvědomit, že i intelektuál má v sobě v hloubce onu emocionální intuitivní iracionalitu, a že jí potkává a zrcadlí prostřednictvím partnera ("nejen-nýbrž i"). Merkur/Hermés zhotovil pro Apollóna flétnu. Dal ji svému bratru, aby si ho usmířil. Apollón přijal flétnu, Dionýsův nástroj a při hře na flétnu se oba vzájemně symbolicky nalezli.


Lilit v Raku

Lilit v Raku přináší silnou a karmickou vazbu na vlastní rod a rodiče. Člověk má pocit, jako kdyby ho vlastní matka neustále střežila a hlídala-je to nadmíru starostlivá, ale také pohlcující matka. Člověk s Lilit v Raku potřebuje tuto "matku"- i v podobě partnera, jež se jako matka chová. Nebo on sám se chová jako kontrolující matka vůči svému partnerovi.. V podstatě je tu silná ambivalence vůči matce (mateřství) popř.vůči ženám. Tento člověk také nikdy v životě nemusí dospět a zůstává v pozici dítěte o něž se matka (partner) musí starat. Vztahy jsou poznamenány silnou závislostí. Žena může zůstávat v pozici "nesvéprávného dítěte" jež je zcela (i materiálně) závislé na svém partnerovi. Žena osciluje mezi přehnanou přizpůsobivostí a šílenou zuřivostí či hysterickými záchvaty. Nesnáší konkurenci. Hluboko v podvědomí se žena odmítá stát dospělou a odmítá přijmout zodpovědnost za svůj život. Zůstává po celý život dívkou, nikdy nedospěje, bud "rdousí" své děti, nebo pokud je nemá zardousí své "duševní děti" - svou kreativitu a tvořivost. V extrémním případě může být mateřství kvůli nenávisti k vlastní matce odmítnuto. Či naopak žena naváže vztah s "Petrem Panem" věčně nedospělým mužem. Chová se jako přestarostlivá Wendy a dobrá víla zároveň. Muž po jejím boku zůstává dítětem a je zbavován (na psychologické rovině) mužnosti. Lilit v Raku blokuje schopnost porozumět vlastním emocím a také rozvíjet intuici. "obrazy" jež člověk považuje za intuitivní jsou pouze subjektivními obrazy vlastního podvědomí. Žena s Lilit v Raku ve vztahu a v lásce VYŽADUJE OD PARTNERA ABSOLUTNÍ ODDANOST. Sama se dokáže partnerovi zcela oddat,ale jako protislužbu vyžaduje, že osoba, kterou miluje nebo po ní touží, ji věnuje VEŠKEROU POZORNOST A ČAS

Muž s touto konstelací hledá v ženě matku. Jeden den jí miluje, velebí, nosí na rukách, druhý den nenávidí a napadá pro pocit spoutanosti a nesvobody. Jako východisko si někdy zvolí ženu - děvčátko, přičemž získává "dítě", pak ale začíná týž boj s tchýní.

Nebo Muž i žena hledají v partnerovi maminku, dávají svému partnerovi často nevědomě svolení, aby s nimi jednal jako s malým děckem, odmítají se stát dospělými, vztahy bývají poznamenány značnou závislostí. Úkolem tady je převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí, dospět, akceptovat Lunární principy ve spolupráci s Lilit a dostat se tak do kontaktu s nevědomím ("nejen-nýbrž i").


Lilit ve Lvu

Tato Lilit vytahuje do popředí dvě oblasti: denní - patriarchální - ovládanou Sluncem a noční - matrilineární - ovládanou Lunou. Lev doprovází hrdého vládce s požadavkem být něčím mimořádným. Ústředním tématem je sebevyjádření, přičemž jednu stranu představuje totální vydání se, druhou stranu nadměrná zdrženlivost ("buď-anebo"). Vyskytují se tady velké zábrany předvést se a spontánně přežívat, strach z blamáže. Slunce musí osvětlit i stíny. Je třeba střetnout se se svou pudovostí, duševně se s ní vypořádat a integrovat ji. Část lidské podstaty se nemůže uskutečnit, pokud Slunce okrádáme o jeho noční stránky. Lidé s touto konstelací se musejí vypořádat s nočními stránkami Slunce, které často prožívají přes svého otce. Otec buď bývá veleben a jeho stinné stránky jsou popírány. Zaslepenost vůči otci pak odpovídá snaze ochránit se před temnotou. Nebo tito lidé okusí nejvíc z temnoty přes svého otce. Existuje tady polarizace - velkolepá matka a strašlivý otec nebo naopak. Muž s touto konstelací může být silně fixován na matku a vybírá si dominantní ženy, zůstává milovaným synem v Matčině říši. Žena zase bývá hrdou královnou a muže, který není schopen rozluštit jí jako hádanku - tvrdě trestá, degraduje ho na ploditele dětí. Otec bývá při této konstelaci obestřen tajemstvím, často není známo, kdo je otcem. Tato žena touží po silném muži, není ovšem ochotna dělit se o vládu, je tady strach z poranění vlastní pýchy, radši proto volí osamělost, z níž jí vytrhuje pouze její syn - muž od kterého očekává, že jí rozluští. Tato žena muže nenechá odejít, drží ho v dosahu své kontroly, poskytuje mu svou vlastní moc, čímž mu nedává šanci ukotvit jí, nakonec proto vždy zakotví sama u sebe. Je třeba se tady vyrovnat s otcovstvím, s mocí takzvaného "mužství", nebo se vymanit z říše matky královny. Dalším východiskem je najít střed mezi sebevyjádřením a strachem z něho ("nejen-nýbrž i"). Lilit ve Lvu poukazuje na možnost že byla v minulých inkarnacích zneužita vlastní kreativita, prohýření vlastních možností ,narcismus, egocentričnost -nyní problémy se sebevědomým, komplexy


Lilit v Panně

Osobnost s takto umístěnou Lilit reaguje na každé přetížení a problémy v práci psychosomatickým onemocněním. Ženy s Lilit v Panně taktéž často mohou mít pocit, že jsou odsouzeny k tomu, aby se staraly o domácnost, zatímco by se rády věnovaly nějaké jiné práci a domácnost by přenechaly někomu jinému

Lilit v Panně z hlediska "karmického"- v minulosti mohlo dojít j zanedbávání práce, povinností, byla špatná péče o zdraví, tělo, problémy v práci, pocity že člověka nikdo neuznává, trpěl drobnými zdravotní problémy, mohl být příliš kritický- nyní je důležité rozvinout pokoru. Smyslnost je silně potlačena, pod zdánlivě klidnou hladinou. Velice těžce a nesnadno se uvolňuje, často dochází k citovým konfliktům. Snaha veškeré pudy potlačit, chladné projevování. Umí se vzbouřit proti pořádku, má provokativní humor

Při postavení Lilit v Panně vystupuje do popředí křesťanský hodnotový systém, "trestající bůh" vyžaduje absolutní poslušnost. Na jedné straně požadování ctnosti a slušnosti, na druhé straně odmítnutí podřídit se takovým příkazům. Církev zatratila erotiku, udělala z erotiky hřích, ve svých zobrazeních spojovala erotiku se sadizmem a masochizmem, s trestáním. Toto je jedním z problémů této konstelace, rozkoš se připouští jenom pokud současně obsahuje trest ("buď-anebo"). Nebo je úplně potlačena. Lidé s Lilit v Panně často prohlašují, že sexualitu vůbec nepotřebují, nebo jí nedokážou vnímat bez pocitů viny. I jiné radosti života prožívají jen s pocity viny, mají strach, že by do nich mohl vstoupit ďábel. Setkává se tady problematika "čistá" versus "poskvrněná", "panna" versus "děvka". Žena s touto konstelací nese břemeno Maří Magdalény. Pokud svou sexualitu rozvine naplno, očekává trest, považuje se za hříšnou. Nechává moc v rukách trestajícího Boha-Otce (v podobě společnosti, manžela, otce...), obklopuje se muži, kteří si jí neváží, ponižují jí, trestají, nebo vyhledává situace, ve kterých je nějakým způsobem potrestána za to, čím se "provinila". Požadování čistoty a světla ale představuje živnou půdu pro "ďábla" - pro vztek, který donutí tuto ženu někdy až moc radikálně setřást "mužskou nadvládu". Partner bývá často hodnocen pohledem vnitřního inkvizitora a žalobce. Muž s touto konstelací vnímá ženu jen ze dvou pohledů, "žena-světice" a "žena-děvka". Ta druhá je sice pro tohoto muže fascinující a inspirativní, ale kdo by jí chtěl za partnerku? Role ženy je tady výrazně definována konvenční morálkou. Nikde není ďábel ďábelštější a anděl andělštější než při této konstelaci. Tito lidé i takhle působí navenek - záleží od typu problematiky, kterou řeší. Buď se jedná o mírného sladkého anděla, nebo ďábelsky šarmantního svůdníka. "Panna" je žena, která nikdy nepatřila žádnému muži, jenom sama sobě. Lilit tím, že utekla, je volná a svobodná, taky patří jen sama sobě. Podle mýtů existovaly kdysi chrámové bohyně, které sloužily jako prostitutky mužům, aby se spojily s Božstvem, samy ale zůstávaly pannami. Z tohoto pohledu je sexualita prostředkem, jak se přiblížit Bohu. Člověk s touto konstelací musí objevit "pannu" v novém světle, erotika nemusí být tragická, může v ní existovat radost a smích, není už třeba jí z křesťanství odstraňovat, skrze ní se dá k Bohu vrátit. Člověk, který rád žije, se rád obrátí k Bohu ("nejen-nýbrž i").


Lilit ve Vahách

naznačuje velice složité partnerské vztahy, ale také osamělost v citové sféře. Lidé s tímto postavením si toužebně přeji navázat milostný vztah, ale zároveň se nevědomě obávají, že by je vztah příliš omezoval. Také mají velice vysoké nároky či nejsou jednoduše schopni žít ve dvou

Lilit ve Vahách z hlediska karmického naznačuje zneužití vztahů v minulosti, porušování harmonie, nespravedlivost, politikaření . Nyní seberealizace skrze umění, v umění hraje smyslnost důležitou roli. Některé tužby nelze naplnit

Lilit ve Vahách rozehrává dialog mezi žádostivostí a odpíráním. Životní pocit tvoří dva extrémy - vášnivé nutkání ke splynutí a striktní odmítnutí pustit se do vztahu s TY (partnerem). Na jedné straně je touha dosáhnout úplnosti prostřednictvím TY, na straně druhé přání potkat v druhém samého sebe. "Chci se v Tobě odrážet, abych viděl/-a, jak jsem fascinující." TY se tady stává druhým JÁ, od kterého se očekává všechno. Touha a žádost je tak velká, že vyvolává odpor a odmítání, odstup pak zase posiluje touhu ("buď-anebo"). Strach z odmítnutí je tady tak velký, že preventivně se od partnera, který je objektem tak obrovské touhy, utíká. Nejde snést ani pomyšlení na možné odmítnutí, proto je v záloze vždy ještě někdo další, po kom se dá toužit, nebo někdo, kdo naopak zmírá touhou po dotyčném člověku - tomu se ale nejde oddat, jinak by hrozilo, že touha zmizí... atd. V tomto očekávání a neuvěřitelné touze spočívá rozkoš - a současně prázdnota. Touhou člověka s touto konstelací je, aby po něm někdo toužil. Touhu TY potřebuje k tomu, aby mohl milovat sám sebe - svoje tělo, aby mohl prožít svou sexualitu, bez touhy TY je vůči svému tělu bezmocný. Peklem se pak stává vědomí sexuální závislosti na touze TY. Na jedné straně pak stojí žárlivé majetnictví, na straně druhé strach z blízkosti, ze ztráty touhy. Tento člověk je zamilován do touhy. Touha narůstá s zákazy, s tajemstvím. Tato Černá Luna znamená, že TY je pořád toužebně hledáno, nebo je tento člověk sám objektem neutichající touhy. Snaha vyhnout se těmto zkušenostem může vést k trvalému odmítání vášně a sexuality. Vášnivé vztahy se tady střídají s fázemi odříznutí a osamělosti. Východiskem je nehledat JÁ v TY, ale pochopit JÁ v sobě prostřednictvím TY, akceptovat TY jako část chybějící k dosažení absolutna.


Lilit ve Štíru

Lilit ve Štíru staví temné stránky a tajnosti do nemilosrdného světla. Zasvěcení (pochopení a přijetí temných stránek osobnosti a života) nebo peklo - není jiné volby

Symbolika Pluta (vládce znamení Štíra) a symbolika Lilit jsou si velice blízké. Oba bývají spojovány s tabuizací, obětí, stíny a démony. Pluto jako Pán temnoty, je tady, ale neukazuje se. Lilit je Paní temnoty, ukazuje se, ale její rozpoznání vyžaduje čas. Lilit je doručitelkou obsahů temné říše, Pluto nařizuje změny a ztělesňuje "Zemři a zroď se." "Zemři" ve smyslu "změň se" a objev se úplně nový a jiný, tématiku změny určuje Pluto. Při této konstelaci se dostává do popředí tématika rozsudku a "popravčí sekery". Svět smyslné radosti a vášně opět stojí proti duchovnu. "Buď - anebo" tady vede ke kastraci - člověk tady sexualitu naprosto odmítá, nebo se mu stává jediným prostředkem jak překročit hranice a zbavit se kontroly. Bývá tady silné i další téma: "Buď bude po mém, nebo všechno zničím. A sebe taky, když to bude nutné!" Pokud člověk s touto konstelací ve fázi změny včas nepochopí symbolické obětování JÁ a opuštění staré identity, může dojít i ke krvavým obětem - sebevraždy, těžké nemoci, nehody... "Zemřít" v tomto kontextu znamená změnit se. Pokud ke změně nedojde, hrozí přenesení problematiky do tělesné roviny a člověk opravdu zemře, nebo smrt potká jako varování. "Zemři, abys mohl žít" je tady výstrahou, poučením. K tomu, aby se tento člověk našel, je nutná změna, smrt starého, začátek "nového života" již v tomto životě. S touto konstelací může člověk narážet na tuto tématiku i u svých blízkých (častá konstelace u partnerů sebevrahů, prožívají příslušné téma v zrcadle). Změna své vlastní identity může být přežívána jako záhuba svého vlastního JÁ. Dále tady najdeme lidi s nesmírnou potřebou kontroly, která se chce vyhnout temnotě - "maluje si svět na růžovo". I z bolestivé zkušenosti udělá "úžasný zážitek". To, co způsobuje bolest je okamžitě likvidováno, umrtvováno, negováno. Bolest, smutek a vztek se vůbec nesmí objevit! Všechno jde pochopit díky absolutní "toleranci a lásce". Válka pak zase probíhá na tělesné úrovni, ve fyzickém těle. Nebo další extrém - člověk, který pořád pranýřuje druhé, protože se neumí vypořádat se svým vlastním stínem. Pomlouvá vše, "co mu nevoní", vysmívá se tomu, a aby sám takovému chování nepropadl, zůstává ve stínu. "Dokážu se svému stínu postavit, vrhám světlo do svých vlastních propastí". Touha kdykoliv a kdekoliv odmaskovávat vlastní temnotu.

Z karmického úhlu pohledu Lilit ve Štíru může symbolizovat, že člověk v minulosti zneužil sexualitu, magii, své schopnosti, trpěl psychickými potížemi, byl pod vlivem psychického násilí. Silná sexualita. Pohlavní síla umožňuje velkou duševní plodnost a tvořivost. Zasvěcení a nebo peklo! Není jiná volba. Temné stránky a krajnosti jsou postaveny do nemilosrdného světla a proto se s nimi pracuje. Nebojí se bezedných hlubin vesmíru ani propastí lidského podvědomí. Silné "magické" schopnosti - opět záleží na volbě Pakliže člověk chce vědomě svou Lilit přijmout tak pracuje se svou minulostí a je schopen prožívat radostnou sexualitu.

Centrálním životním úkolem se stává: "Zemři, abys mohl žít", jinak jsi "NE živý ani NE mrtvý". Tato konstelace, pokud je pochopena, je obrovskou šancí na ŽIVOT, zpřístupňuje nevědomí, vnitřní bohatství, takový člověk se stává iniciátorem, opravdu ŽIJE. Nepochopena vede k pouhému vegetování, existenci mezi životem a smrtí, přežívání bez ŽIVOTA.

Lilit ve Střelci

Lilit ve Střelci má tendenci odmítat hranice a zákony jimiž se řídí svět. Symbolika Střelce (kentaur s lukem a šípem v ruce, spodní část těla je zvířecí a svědčí o divoké pudové stránce, horní část těla s lukem a šípem směřuje k vyššímu) znamená nalézt spojení mezi divokou pudovou stránkou a vyššími sférami. Při tomto postavení Lilit panuje mezi těmito dvěma světy napětí. Nestřídmost, pohodlnost, lenost, a požitky se buď stávají "modlou", nebo jsou totálně popírány. Člověk svádí neustálý boj s nízkostí, aby dosáhl výšek, usiluje o čest a slávu. Sexualita se tady stává bojištěm, v němž v se odehrává boj mezi nižším a vyšším. Extází a askezí ("buď-anebo"). Hledá se spojovací oblouk. Muž s tímto postavením často hledá velmi pudovou ženu, dnes s ní splyne a zítra jí trestá. Nebo naopak hledá ženy s velmi slabými pudovými instinkty, které mu poskytnou záruku, že se neprobudí jeho "zvířecí tělo" a on se nesníží k něčemu tak podlému jako je naplňování svých pudů, myslí si, že se tím přiblíží ke svatosti. Žena s touto konstelací se může chovat jako velekněžka, která občas potřebuje k nasycení otroka z masa a kostí. Často tady dochází ke spojení "spirituálního-vyššího" partnera na jedné straně s partnerem "materiálním-nízkým" na straně druhé. Spirituální partner klade velký důraz na náboženství, víru, světonázor, důstojnost, materiální partner je popírá.

Závojem této Černé Luny je pokrytectví. Mystikům, kteří nechtějí nic vědět o světě, zůstává skryto to podstatné, stejně jako světákům, které nezajímají tajemství duchovna

Z karmického hlediska Lilit ve Střelci naznačuje že v minulosti člověk mohl být fanatický, zneužil svou autoritu, byl falešný učitel, pobýval v sektě, zneužíval své žáky, povyšoval se, zneužil duchovní věcí. Pozor na játra, problémy se společenským uplatněním. Najít si místo mezi lidmi. Odmítá hranice a zákony. Smyslnost je neutralizovaná rozumem


Lilit v Kozorohu

Ústředním tématem je tady téma obětního beránka a zrady. Od Saturnu (vládce Kozoroha) lze jen těžko oddělit slovo "vina". Přísnost, pravidla, morálka, soudnost, ortel, zákon, odpovědnost, vyhnanství, osamělost a vina - toto vše jsou obsahy Saturna. Lilit v Kozorohu je plná těchto obsahů. Člověk s touto Černou Lunou zvykne nést již od dětství tajemství, které je pro něj zátěží. Toto dítě je zasvěcováno do věcí, s nimiž se jen těžko může vyrovnat, většinou dělá důvěrníka nějakému dospělému, tajemství nesmí za žádnou cenu prozradit, nesmí tohoto svého dospělého "přítele" zradit. V oblastech, ve kterých jsme museli předčasně dospět, zůstáváme navždy dítětem, protože přirozený proces zrání je tady nahrazen naučeným chováním. Na důvěryhodném člověku zůstává zátěž tajemství, důsledkem je pak tabuizace vlastní důvěry. Tento člověk může jakékoliv osobní sdělení považovat za zradu, jakákoliv indiskrétnost se ho pak bytostně dotýká. Existuje tady touha být důvěrníkem nebo nositelem tajemství. A opět dva extrémy, jak je u Lilit zvykem. Na jedné straně člověk, který dělá tajemství úplně ze všeho, včetně přirozených věcí a dějů. Okolí, kterému tento člověk projeví důvěru je "zasvěceno". Pouhou zmínku o sobě pak dotyčný prožívá jako absolutní porušení důvěry. Druhým extrémem je člověk, který ze strachu, aby ho nikdo nezradil, o sobě prozradí absolutně všechno, přestává tak být tajemstvím pro kohokoliv. Své okolí tak přetěžuje, že nutně bývá pravidelně zrazován. I zrada ale může být součástí nejvyššího plánu (stejně jako to bylo třeba u Jidáše), zradou se věci "dávají do pohybu", prostor se čistí. Je velice bolestné být zrazen, a ještě bolestnější je zradit. Strach, nedůvěra a osamělost doprovázejí člověka zrazeného, i toho kdo zradil. Poznání důvodů zrady vede k odpuštění sobě i druhým. Dalším tématem této konstelace je perfekcionizmus. Střídají se fáze nadlidských perfektních výkonů a depresí z vlastní nedokonalosti. Saturn symbolizuje odpovědnost, práci, těžkosti a strach ze ztráty moci. Lilit naopak . Strach? Nikoliv - Lilit riskovala, vzepřela se, iniciovala, důrazně protestovala. Z tohoto pohledu stojí obsahy Lilit a Saturna proti sobě. Právě saturnské obsahy - potřeba jistoty, strach z pomíjivosti, nám brání prožívat obsahy Lilit. Saturn si svého "bytí" neužívá, nežije jen přežívá. Lilit nám nařizuje ŽÍT, užívat si život naplno, ukazuje nám, že jsme pomíjiví, smrtelní, že život si nesmíme nechat utéct. Z karmického hlediska se v minulosti člověk mohl chovat stylem účel světí prostředky, měl extrémní zaměření na cíl, byl diktátor, kariérista, extrémní asketik, mohl mít problémy se zákony, problémy s páteří, zuby, vlasy. Velice důležitá je výchova rodičů - smyslnost může být potlačená, opožděná. Dochází ke střetu mezi touhou a odmítnutím. Funguje silné sebeovládání, potlačování pudů. Povýšenecky odmítá druhé jen aby sám nebyl odmítnut


Lilit ve Vodnáři

Vodnář/Uran má tendence směřovat "vzhůru" a vzdalovat se tak všemu "nízkému". Hlavním tématem této konstelace je chlad. Podle mýtů existuje ledová říše hluboko pod pekelnými plameny, je Devátým okruhem pekla, který sestává pouze z ledu. Nenajdeme zde žádný oheň, žádné vášně. Je tady psychický domov strachu a děsu, který nás nutí až k tomu, že se tváříme jako mrtví - naprosto chladní, studení jako led, ztuhlí. Již není ani hněv, ani smutek, ani bolest. Je pouze chlad. V Devátém okruhu pekla je duše jako mrtvá. Chlad umožňuje odstup a nedotknutelnost, krutost vůči tomu, kdo chce přistoupit, vůči TY. Každý člověk část této dimenze duše v sobě má, ale pro člověka s Černou Lunou ve Vodnáři se stává ústředním tématem. Dvojice se hádá. Ona pláče, křičí, prosí, snaží se přiblížit. On se distancuje, mlčí, utíká, je cynický. Čím víc se ona rozpálí, tím větší je u něho chlad. Ona mu vyčítá, že je chladný, že neumí jít do hloubky, neuvědomuje si ale, že on je už hlouběji než ona, chlad je hlouběji než vášně a oheň. Navíc oba neví, že jsou si vzájemně tak blízko, jsou těsně vedle sebe. (Role on/ona můžou být samozřejmě vyměněny). Jeden partner vždy pod kontrolou, s potlačovanými city, racionální, obalen vrstvou ledu, druhý partner vždy emocionální, iracionální, poháněn pocity, srdcem. On znevažuje její city, ona zase jeho chlad. Každý z nich vyžaduje uznání své bídy, svého pekla, konečně jsou spolu, pohled každého z nich je ale odlišný, vidí toho druhého svým pokrouceným okem. Jde tady ale o smíření. "Vše co existuje, je dobré, protože to je." Na jedné straně je třeba se smířit s chladem - chlad není zlý, není ani nedostatkem citů, je to jen jiný postoj, ochrana. Srdce, které zmrazíme, nekrvácí. U některých lidí je rána tak velká, že se nemůžou vyrovnat s možností rozmražení, s možností dalšího krvácení. Bojí se, že by to nepřežili. Na druhé straně - oheň a vášeň jsou taky okruhem pekla, utrpením, formou reakce na ublížení, peklem o stupínek výš. Pokud je chlad asociován s povyšováním, stává se prokletím, nejde pochopit, není cesty zpátky ("buď-anebo"). Lidé s touto Černou Lunou řeší ve svém životě buď svůj vlastní chlad, nebo na chlad narážejí u svého partnera. Jsou ale i tací, kteří mají v sobě obě tyto problematiky. Muži s touto Černou Lunou mají rádi ženy "vyčnívající z řady", jakmile ale poznají jejich sílu, schovají se za svůj ochranný "ledový" štít nebo utečou. Vzhledem k povaze Uranu je při této konstelaci i obrovská tendence bouřit se. Požadavek svobody spolu s velkou kreativitou a touhou po originalitě sehrávají svou důležitou roli. Pokud se v člověku dokáže Uran a Lilit spojit, může sestoupit z "výšky" a zachytit hloubky ("nejen-nýbrž i"), a pak mu narostou křídla. Z karmického hlediska mohl člověk v minulosti zneužít svobodu, zneužít kolektivní dílo. Člověk šíří nové přístupy a postoje v sexu. Anarchie, svoboda za každou cenu


Lilit v Rybách

přináší témata hloubky a vzestupu stejně jako přístup k numinóznímu. Přitom to není hloubka pouze ve smyslu podzemí a podsvětí, ale také hloubka ve směru kvality a duševního rozměru. Je tu přítomna nezměrná touha po "rozplynutí", touha nalézt svou duši prostřednictvím Ty (partnera)

Léthé je řekou v podsvětí, která přináší zapomnění. Vedle jejího pramene pramení druhá-je to pramen bohyně Mnémosyné, což znamená "paměť". Vzpomínky a zapomnění tedy leží blízko sebe. Léthé patří k orfické oblasti, v níž se setkávají sny, spánek, smrt a zapomnění. I Neptun (vládce Ryb) má silný vztah k orfickým nivám. Neptuna spojujeme se svými sny. Některé sny se zdráhají v paměti zůstat. Zapomenutý sen odpírá svou službu každodenním životu, popř.egu. Takový sen nechce vydat své obsahy, aby posílily já, díky němu ale může vyrůst touha hledat ve "vodách" (v nevědomí). Zapomnění tedy slouží i k oslabení ega, což je Neptunovým přáním. Čím více se ovšem ponoříme do podsvětí nebo nadsvětů, tím méně se bude Mnémosyné (paměť) vzpírat. Lépe si pak vybavíme své sny a obecně dokážeme rozvinout lepší přístup k nevědomí

Přístup ke světu obrazů a archetypů je tu nesmírně velký. Fantazie jen kvete, někdy tu nalezneme i telepatické schopnosti. Příliv obrazů může být tak veliký, že někteří lidé jimi mohou být až zaplaveni. Pokud je Lilit v nějakém spojení s Neptunem (ve znamení Ryb, ve 12.domě v aspektu s Neptunem či při aktuálních tranzitech) může docházet k duševním krizím či psychózám. Strach ze zaplavení může u této Lilit také vyvolávat tendenci negovat svět obrazů, anebo se mu naprosto vyhýbat. Každý impuls, každé gesto, které by mohly být připomenutím meziříší a mezitónů, padnou za oběť zapomnění- jen co se objeví. Lidé s tímto postavením Lilit často mívají "blahoslavenou" tendenci okamžitě zapomenout všechno, co se jim "nehodí do krámu", popř.by to mohlo zpochybnit jejich "denní svět". Rychlé zapomínání představuje ochranu- bolestné, příp.nepříjemné zkušenosti se rychle zapomenou. Výsledkem může být jisté znecitlivení, kterým člověk redukuje své spektrum vnímání. Dochází k tomu především v oblasti (domě, či v ose domů) kde se Lilit nachází. Daří se tu mlhavým představám a tichým šalbám, na svět se dostává mámení a naivně je pokládáno za pravdu. Vnímání se u tohoto postavení Lilit stává bolavým místem- buď je tomuto člověku upíráno, anebo je on sám upírá ostatním. Stálými průvodci jsou zklamání a znejistění, v extrémním případě může mít člověk dokonce strach, že se zblázní. Choulostivost nahání hrůzu natolik,, že si člověk jako kompenzaci často pořizuje hroší kůži. V tomto případě bude svět nepochopitelných jevů popírat, potírat a potlačovat.. Lilit se pak často dere dohry prostřednictvím partnera, který požaduje, aby takové jevy byly uznávány.

Ženy s touto Lilit bývají Sibylami (prorokyněmi) a muži s tímto postavením je často vyhledávají (a nacházejí). Muži intuici a proroctví svých žen nezřídka oceňují, avšak vždycky podle nich nejednají - víme přece jak rychle se zapomíná. Žena pak po vyplnění událostí vystupuje jako Mnémosyné a připomíná, že zase jednou měla pravdu. Někteří muži si kvalit svých partnerek váží a využívají jejich "jasnovideckých" služeb či intuice. Obdivují je a domnívají se, že sami to nedokážou. K odkrytí obrazů je zapotřebí pohledu do nitra, podmínkou je ponořit se do hloubky. Jenže někteří lidé tento proces rádi obcházejí, obzvlášť pokud to vyřizuje partnerka. Jenom nedovedou pochopit, pč to pro nit představuje takovou zátěž, když sama je živoucím příkladem toho, jak je to snadné. Podporují tu klišé roli, když odříznuté bytí přisuzují muži a senzitivní part ženě -může to být samozřejmě i opačně. Někdy se také vyskytne žena, která je "duševní vůdkyní" jiné ženě. Tato Lilit podporuje touhu po harmonii přesahující běžné rozměry, tím se opět odvolává na Léthé. Zapomenout na mrzutosti- toho lze dosáhnout i pomocí tzv."nositelů štěstí" jako je alkohol, léky apod. Typickým tématem tohoto postavení je náruživost.

Zdráhání sestoupit do vlastních hlubin přirozeně podporuje pocit odloučenosti, který často nelze rozpustit jinak, než pomocí prostředků náruživosti. Někdy se ovšem oddělené bytí manifestuje i v těle. Tělesná oběť této Lilit souvisí s nohama, můžeme se zde setkat s ochrnutím nebo poruchami chůze. Sexualita u této Lilit může být často potlačena nebo znehodnocena. I sexuální impulsy se okamžitě odevzdávají Léthé a to může být důvodem, proč člověk neregistruje vlastní tokání a pokusy o namlouvání.

Sibyly jsou prorokyně s charismatickou autoritou. Jsou proslulé svou moudrostí a zkušeností, zvěstují velikost a náboženské vytržení a stejně tak i pohromy a katastrofy. Jedna hebrejská sibyla se jmenovala Sabbe. Připomíná královnu ze Sáby, o níž se říkalo že je dcerou jedné ze sibyl, podle jiných má být zase dítětem lidského otce a říční nymfy. Nymfy i sibyly mají k vodě blízko, stejně jako Lilit. Nymfy jsou pokládány i za náramné svůdnice. Právě tak se tu mohou objevit i Kirké a Lorelei, které vábí a lákají lidi do svých propastí a vírů. Samy zdánlivě nedotčené a překrásné, svádí dál. Svůdnost je u této Lilit centrálním tématem.. Vlastní vábení se často zastírá závojem-hlavně nepřebírat odpovědnost za svádivé hry a flirt. Své vlastní namlouvání člověk často nevnímá a někdy s údivem zaregistruje, že nějaký plavec zachytil signál a odvážil se dál. Ale jenom on nese odpovědnost, když se pak rozbije o skaliska.

Z karmického úhlu pohledu mohl člověk v minulosti upadnout do nějaké závislosti , mohl trpět psychickými problémy, zneužít látky rozšiřující vědomí. Nyní se má naučit pracovat se svými strachy, a má být velice opatrný co se týče všech návykových či psychotropních látek

Iluze mohou být pomocným cílem nebo sebeklamem. Máloco je tak obtížné jako vzdát se vlastních iluzí. U této Lilit to bývá obzvláště těžké. Síla obrazotvornosti je veliká a fantazie je tak silná, že bytí a zdání náhle splynou. Zážitky druhých se rychle stávají vlastními. Opačný typ (potlačující nevědomé obrazy) vystupuje spíše jako fanatik pravdy a "odhaluje klamnost obrazů"

Lilit v Rybách může přinášet silnou intuici až jasnovidnost, ale také chaos a pomatenost. Kyvadlo se pohybuje od snového života ke znevažování světa obrazů a má k oběma oblastem velice dobrý přístup. Mnozí lidé jsou v této oblasti velice nadání. Jejich síla nachází vyjádření ve strážných snech, vizualizacích, imaginacích i v prostém pamatování si snů. Sny jsou naším doplněním. Jsou to mosty, komunikační prostředky naší duše

Můzy, Léthé i Mnemosyné náleží k jedné skupině. Takže Můzy nás mohou políbit ve spánku (Léthé) a my si na to můžeme vzpomenout (Mnemosyné. Můžeme při usínání poprosit o kreativní nebo objasňující sen a při probuzení znát odpověď. Je to přínos patronace této Lilit, stejně jako prorocké a iniciační sny.


Zdroj: Lilit-Temná žena v našem nitru /Hanelore Traugott  

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky