Astro náhled na Listopad

01.11.2023

Do 22.11. Prochází Slunce znamením Štíra a poukazuje na období v němž máme pozornost zaměřit na své nitro, na své emoce a období v němž můžeme rozjímat nad tím, že smrt (ať už fyzická či psychologická) je důležitá, protože každý konec znamená zároveň nový začátek. Smrtí fyzického těla naše Duše "svléká kabát" a pokračuje ve svém vývoji dále - na jiné úrovni. Pokud chceme ve svém životě něco nové začít, musíme nejdříve to staré ukončit. Štír nás učí "pouštět" (staré situace, přežité vztahy...) - největší výzvou (a úkolem) Štíra je pustit kontrolu a důvěřovat v přirozené plynutí života. Období Štíra je obdobím hluboké transformace. Do 10.11. Podporuje transformaci i Merkur ve Štíru a do 24.11. Mars pohybující se také v této době znamení Štíra - Mars ve Štíru přináší také odvahu otevřít i tabuizovaná témata a touží odkrýt všechna tajemství a záhady života. Zaměřuje také pozornost na oblast vášně a sexuality. Období Štíra je obdobím bilancování, období transformace toho, co potřebujeme ve svém životě změnit, období v němž můžeme změnit i vlastní úhel pohledu na mnohé záležitosti. 

 13.11.nastává novoluní ve znamení Štíra - Nov ve Štíru se týká oblasti intimity, erotiky, moci, emocionální manipulace (stínová stránka Štíra) - v emoční i erotické oblasti nyní může nastat transformace, která pomůže léčení těchto oblastí. Nov je v konjunkci s Marsem – Mars koresponduje s mužstvím, mužskou částí osobnosti (u žen), s naší odvahou, vůlí, schopností dosáhnout toho co chceme, s pudovou a pohybovou energií - v tomto novoluní dřímá velká síla a energie, kterou můžeme využít k nasměrování našich cílů a také k léčení a transformaci mužství a vztahu k mužskému světu. Toto novoluní je velice vášnivé , intenzivní a bouřlivé- může v nás probouzet nutkání radikálně řešit svou situaci, zejména v oblasti partnerských vztahů - měli bychom však vlastní budoucí kroky řádně promyslet a nejednat v náhlém popudu Harmonický trigon od Neptuna v Rybách zesiluje intuici a harmonický trigon od Urana v Býku napomáhá pozitivním změnám i v oblasti hmotné a finanční 

22.11. V 15h03 vstupuje Slunce do ohnivého znamení Střelce - Střelce je ohnivé, akční, pozitivní a optimistické znamení, které miluje dobrodružství, ale také hledá hlubší smysl života a potřebuje mít čemu věřit. Téma víry je zde velice silné - a podpoří je i Mars, který, 24.11.vstupuje také do znamení Střelce : Mars ve Střelci je chopen za svou víru i bojovat - případně bojovat proti víře, kterou neuznává. Mars ve Střelci potřebuje mít prostor pro svobodný pohyb – je přesvědčen že svoboda pohybu je právo s nímž se rodíme - proto v této době můžeme mít větší potřebu cestovat na místa, která bychom rádi prozkoumali. Mars ve Střelci přináší entuziasmus, nadšení, touží vykonat "něco velkého" . 10.11. vstupuje do Střelce také Merkur v tomto znamení je otevřený světu a novým myšlenkám, má mnohostranné zájmy. Hledá ideály, silné (náboženské) přesvědčení a vyšší vzdělání. Velká síla víry a přesvědčivosti, silný optimismus, jenž může pomáhat i jiným- vrací jim jejich víru. Negativní stránka Střelce je zbrklost, roztěkanosti, dogmatismus a fanatismus. Pozitivní stránka Střelce je optimismus a schopnost se nadchnout pro nějaký cíl - nyní se můžeme věnovat tomu, co nás naplňuje nadšením. Vládce Střelce je Jupiter - aktuálně se Jupiter nachází ve znamení Býka a je v retrográdním pohybu - který směřuje pozornost z vnějšího světa do našeho nitra. Nyní tedy můžeme hledat to, co nás drží, to čemu věříme ve svém vlastním nitru Venuše - planeta lásky a vztahů- vstupuje 8.11. do znamení Vah. Venuše ve Vahách se snaží vytvořit naprosto rovnoprávný vztah. Miluje spravedlnost a krásu, má potěšení ze společnosti stejně naladěných lidí. Velmi dbá o harmonii, dobrý styl a správné chování. Nesnáší hrubé ,násilné a primitivní projevy. Pokud chce Venuše ve Vahách dosáhnout vztahu jenž bude v rovnováze, musí nejdříve do rovnováhy uvést sebe samu -zharmonizovat a přijmout všechny stránky své osobnosti. Je diplomatická - i když v období v němž je ve Střelci Slunce, Mars i Merkur to bude mít náročnější, protože Střelec je velmi přímý, leckdy až neomalený a diplomacie mu opravdu není vlastní. Venuše ve Vahách miluje krásu - nyní nám všem pomůže když se obklopíme krásou a krásným uměním.

 27.11. V 10h16 nastává úplněk ve znamení Blíženců. Jak Slunce ve Střelci tak Luna v Blížencích jsou v dynamické a napěťové kvadratuře na Saturn v Rybách Tento úplněk nás motivuje k rozšíření duševního obzoru, k učení se novým věcem, k odvaze vyzkoušet nové věci. Kvadratura od Saturnu v Rybách bude Blíženecké nadšení poněkud brzdit, ale zato prověří, abychom to, co se chceme naučit, poznat a vyzkoušet vedlo k něčemu smysluplnému. Saturn také poukazuje na to, že je třeba převzít plnou zodpovědnost za své skutky a činy Blíženci jsou znamení, které potřebuje komunikovat, ptát, získávat nové informace a předávat je dále. V oblasti, ve které máme znamení Blíženců se v podstatě celý život učíme. Kvadratura Saturna nás nabádá, abychom pečlivě prověřili všechny informace, které chceme přijmout a šířit je dále. Vede nás k tomu, aby se naše mysl zabývala podstatnými a smysluplnými informacemi 

Selena tzv. "Bílá Luna" přináší podporu a také vyjadřuje potřebu jasného určení toho, co je pro nás rozvíjející a co naopak degradující. Symbolizuje určité "odměny" za dobré skutky vykonané v minulosti. Selena tedy ukazuje co nám pomáhá a co nás podporuje 15.11. 2023 vstupuje Selena na sedm měsíců do znamení Býka - a přináší stabilitu, jistotu, pocit bezpečí. Přináší poselství, že i v těchto neklidných dobách můžeme mít pocit bezpečí - když se naladíme na vlastní instinkt, když vědomě vytváříme vnitřní harmonii (která pomáhá vytvářet i harmonii ve vnějším světě), Klid, práce se zemí a přírodou léčí. Půjde-li člověk v oblasti materie a financí světlou (morální) cestou bude bohatě odměněn. Býci nyní sklízejí odměnu za práci vykonanou za období předchozích sedmi let 

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky