Venuše v Raku

07.05.2023

7.5. vstupuje Venuše - planety lásky, schopnosti milovat, ženství, krásy a tvořivosti - do vodního znamení Raka (kde setrvá do 5.6.). Rak do oblasti vztahů přináší potřebu péče, touhu po zakořenění a touhu po "budování hnízda"

 Venuše je Archetyp Animy- čili u žen symbolizuje esenci jejich ženství, to jak vnímají vlastní ženství, jejich smyslové a erotické naladění. Venuše také poukazuje na vlastní tvůrčí a umělecký potenciál a na hodnoty, které vyznáváme. U muže také Venuše ukazuje jeho vlastní schopnost milovat a také jeho Animu -ženskou část osobnosti. Ukazuje jaký typ ženy ho eroticky přitahuje

 Láska Venuše v Raku je silně spjata s potřebou poskytovat a přijímat uspokojení a bezpečí. Láska, či nedostatek lásky, kterou přijala od své matky, silně ovlivňuje to, jak projevuje náklonnost, i to, nakolik ji potřebuje. Pokud si v raném věku nebyla jista mateřskou láskou, může mít tendenci slepě lpět na svých partnerech a nebo naopak, bude předstírat, že je k nim lhostejná. Pokud si však láskou své matky byla jistá, bude schopna vyrovnané něžné lásky a péče o svého milovaného. Jakýkoliv problém v rodinném životě v období dětství a dospívání má silný vliv na její milostný život v dospělém věku . Pocit, že je nepochopená a nemilovaná ji může plně ovládnout. 

Venuše v Raku je silně subjektivní- podvědomě se stále zabývá přijímáním lásky a může pak zapomínat na kvalitu a množství lásky, kterou skutečně dává. Vlastní pocity nejistoty ji napomáhají uvědomit si také nejistotu ostatních. Pokud v ranném věku Venuše v Raku dostala dostatek lásky je schopna milovat velice silně a mateřsky. Někdy to však s mateřskou péčí může natolik přehánět, že se partner ocitá v pozici dítěte a nikoli v pozici partnera. Nebo se naopak ona sama může chovat jako dítě a svého partnera vnímat jako rodiče. Někdy si také může partnera vyloženě "vysnít", promítat na něho své představy o ideálním muži a pak je silně rozčarována, když partner se nechová dle jejích představ. Venuše v Raku touží po stabilním vztahu a stabilním rodinném zázemí. Je sentimentální, něžná, romantická, oddaná, ochranářská a citlivá vůči potřebám svých nejbližších a k atmosféře domova jako takového. Muž s Venuší v Raku hledá ženu s takovými vlastnostmi. 

Pro Raky nastává období lásky. Venuše v Raku podporuje v oblasti lásky, sebelásky, budování hnízda i další dvě vodní znamení - Ryby a Štíry a do určité míry i Býky a Panny. Pro Kozorohy, Berany a Váhy toto období vede k zamyšlení se na tím, zda-li se cítí ve svém opečováváni a zda dostatečně pečují i o své blízké. 

13.5. se Venuše nachází v harmonickém trigonu se Saturnem v Rybách - tento aspekt pomáhá stabilizovat rodinné a partnerské vztahy. 25.5. Venuše vytváří dynamickou a napěťovou kvadraturu s Chironem v Beranu a obnažuje tak všechna naše zranění v oblasti vztahů - základem fungování partnerských i mezilidských vztahů je harmonický, vyléčený a láskyplný vztah s matkou - nyní tedy můžeme léčit naše emocionální prožitky s matkou z ranného dětství. 26.5. Venuše vytváří harmonický sextil s Uranem v Býku - tento aspekt nám pomáhá k odpoutávání se od případných emočních a vztahových závislostí

© 2022 Astrolog Věra Šourková
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky